Amalia Pérez Otero


Birth Date: 6th October 1974
Birth Place: Vigo (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Email contact form
 Curriculum

EDUCATION:
-2008/09: 3rd cycle – Education Evaluation and Orientation, University of A Coruña.
-2000: Postgraduate course on hearing and language irregularities, University of A Coruña.
-1998: Degree in Psychopedagogy, University of A Coruña.
-1996: Diploma course on Teaching, University of Vigo, Pontevedra Campus.

 Work & Activities

PROFESSIONAL EXPERIENCE IN EDUCATION:
-Teacher since 2007 at no CEIP Ramón y Cajal, Vigo.
-Álvaro Cunqueiro Secondary School – Vigo (School year 2008/09).
-Teacher at Mª Inmaculada School in Vigo since 1998: careers adviser, teacher of English, teacher of Therapeutic Pedagogy and coordinator and instructor of the Parents School.
-Instructor of the following courses: “INGLÉS: PERFECCIONAMIENTO e BÁSICO” (1999), “INGLÉS: atención y venta al público” (1998) and “INGLÉS – BÁSICO” (1997), IFES– FORCEM.
-Educator of the programme “Prevención e reinserción de drogodependencias”, Tui (1998).

PARTICIPATION IN CONFERENCES:
-IX International Galician and Portuguese Conference on Psychopedagogy, University of A Coruña – University of Miño (Portugal), 2007.
Presentation of two reports: “Necesidades da secretaría e satisfacción dos alumnos” and “Comisión de tutorías: hacia un modelo de intervención interdisciplinar, actuando por programas y consulta colaborativa”.
-‘III Congreso de ANPAs de Galicia. Para, todos os públicos?’, 2007.
-Participation in the debate: SURGAPA- Verbum (Vigo).
Spreading of problems related to education: school harassment, violence at class, ‘botellón’...

PUBLICATIONS:
-‘Libro de actas do IX Congreso Internacional’ (2007).
-‘Galego-Portugués de Psicopedagoxía’, Revista Galego-Portuguesa de Psicopedagoxía.
-‘El Pequeño Yared’, Ed. Nova Galicia, Vigo (2007).
-‘O Pequeno Yared’, Ed. Nova Galicia, Vigo (2007).
-‘Yared y su nueva familia’, Ed. Nova Galicia, Vigo (2008).
-‘Yared e a súa nova familia’, Ed. Nova Galicia, Vigo (2008).
-‘O conto das Illas Cíes’ [Col. Contos das Illas], A Nosa Terra, Vigo (2008).
-‘Sueños de algodón’, Ed. Nova Galicia, Vigo (2008).
-‘Soños de algodón’, Ed. Nova Galicia, Vigo (2008).

COLABORATION AND PARTICIPATION IN FORMATIVE PROGRAMMES:
-Tutor of students doing work experience on Pedagogy (USC) and the Course on Pedagogical Aptitude (University of Vigo and University of Alcalá de Henares).
-Elaboration and coordination of the working party “A socialización como base da convivencia”, CFR- Vigo (2008).
-Project of first contact of the first foreign language, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria (2004).
-Plan of Drug Prevention at School, Social Welfare Service, City Council of Vigo (2002).
-‘PFAC: Atención á diversidade nos diferentes niveis educativos’, CEFORE, Vigo (2001).

COURSES AND TRAINING ACTIVITIES:
-“Utilización das Pizarras Interactivas en Centros Educativos”, Escola Viva, Vigo (2007).
-“IX Congreso Internacional Galego-Portugués de Psicopedagoxía”, University of A Coruña and University of Miño, Portugal (2007).
-“Metodología de la mediación: el profesor mediador entre la escuela y la sociedad”, FERE, A Ramallosa (2005).
-“Grupo de traballo: Análise de casos dende o medelo da teoría PASS”, CEFORE, Vigo (2004).
-“Orientación: Nova mirada para o diagnóstico e a intervención psicopedagóxica”, CEFORE, Vigo (2003).
-“El Carácter Propio de Centro. Metodología de aplicación”, FERE, A Ramallosa (2001).
-“El Centro Educativo como Organización”, FERE, A Ramallosa (2001).
-“Conflicto e convivencia nos centros educativos”, University of A Coruña and Vigo (2001).
-“Informática para profesores de apoyo”, Quinesia Foundation, Vigo (2001).
-“A atención á diversidade na E.S.O.”, CEFORE, Vigo (2000).
-“Orientación educativa e profesional. Estratexias de intervención”, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, Santiago (2000).
-“Aplicaciones Informáticas na Escola.Internet”, FEREGA, Vigo (2000).
-“Educación vial: xoves, alcohol e tráfico”, CEFORE, Vigo (1999).
-“Informática aplicada á Educación”, FORCEM – FETE-UGT, Vigo (1999).
-“Intervención Educativa en conductas agresivas e violentas”, Escola Viva, Vigo (1999).
-“El Carácter Propio de Centro. Metodología de aplicación”, FERE. Vic – Barcelona (1999).
-“Diversificación Curricular. Música en Primaria y E.S.O.”, Escola Viva, Vigo (1998).
-“Toxicomanías e SIDA”, ICA Psicología, Vigo (1998).
-“Orientadora Laboral”, AREA Women Association, Vigo (1998).
-“Educación para el desarrollo”, AREA Women Association, A Coruña (1998).
-“Diagnóstico de dificultades escolares e tratamento dende os diferentes ámbitos”, University of Vigo, Vigo (1998).
-“El método de relajación en Adultos de Schultz”, ‘Instituto Galego de Psicomotricidade e Relaxación’, Vigo (1997).
-“I Encuentro internacional de Psicomotricidade e Relaxación – Galicia96”, ‘Instituto Galego de Psicomotricidade e Relaxación’, Vigo (1996).
-“II Congreso Galaico-Portugués de Psicopedagoxía”, University of Miño, Braga – Portugal (1996).
-“Xornadas de Psicoloxía da Educación”, University of A Coruña (1995).
-“Seminario de perfeccionamento en destrezas manuales”, CECEI- ICEI, Vigo (1994).
-“Obradoiro de xogo dramático”, City Council of Vigo – Xuventude, Vigo (1993).
-“Música en la Infancia”, CECEI- ICEI, Vigo (1992).

 Other Interesting Aspects

Blog: http://amalia-lapalabramagica.blogspot.com/