Alberto José Pazo Labrador


Categoría: Escritor e profesor
Data de Nacemento: 5 de xaneiro de 1963
Lugar de Nacemento: Santiago de Compostela (A Coruña)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

-Licenciado, graduado e doutor en Xeografía e Historia. Sección de Xeografía, Especialidade de Xeografía aplicada, pola Universidade de Santiago. -Premio extraordinario de Licenciatura. -Catedrático de Escola Universitaria de Análise Xeográfico rexional, na Facultade de Ciencias da Educación de Pontevedra (Universidade de Vigo) -Director do grupo de Traballo de Xeografía para as probas de acceso á Universidade no sistema universitario galego. -Membro da Comisión Galega de Delimitación Territorial, en representación da Universidade de Vigo

 Obras realizadas

Diversas publicacións científicas e de divulgación, entre outras: -Geografía rural del municipio de Tordoya (1987). -Los embalses de Fenosa y la geografía de Galicia (1988). -Galicia, rexión de contrastes xeográficos (1990). -Bibliografía de xeografía de Galicia (1990). -Parroquias y arciprestazgos de Galicia (1994). -La trama de los asentamientos rurales en las Rías Baixas Gallegas (1995). -Poboación e territorio. As Parroquias galegas nos últimos cen anos (1995). -Guía bibliográfica para la formación geográfica del maestro (1998).