Xoán Carlos Laxe González


Category: Theatre Director
Birth Date: 24th February 1968
Birth Place: Lugo
Correo electrónico: 
Email contact form
 Curriculum

He took a degree in Philosophy and Pedagogy at Santiago de Compostela University (1989-92) and directs ‘Alea Psicólogos’ in A Coruña. He speaks Galician, Spanish, English and French. As far as his theatre activity is concerned, he was instructor of body language at the Red Cross cultural centre (1994-98) and member of the psychodrama team in the Cross Red cultural centre from 1995 up to date. He has also been a member of Achádego Theatre Group since 1993.

 Work & Activities

He directed the plays of the following theatre groups:
CLUB DE XUBILADOS DA MILAGROSA:
-1994: ‘O Traxe Novo do Emperador’.
-1995: ‘Cantar de Cego’.
GRUPO DE TEATRO DO CLUB DE XUBILADOS DE CAIXA GALICIA DE LUGO:
-1995-96: ‘A Última Actuación de Dévorah Dorah’.
-1996-97: ‘Borralliña’(adaptation of the story written by the Brothers Grimm).
-1997-98: ‘El Chocolate’.
-1998-99: ‘A Herdanza’.
-1999-00: ‘La Vecinita del Cuarto’.
-2000-01: ‘O Cego na Feira’.
2001-02: ‘Eloísa está debajo de un Almendro’ (Enrique Jardiel Poncela).
OBRADOIRO DE TEATRO NOVA ESCENA DO CENTRO SOCIAL MILAGROSA II:
-1997-98: ‘Lisístrata’ (Aristófanes).
-1998-99: ‘O Sono dunha noite de San Xoán’ (adaptation of the play by W. Shakespeare).
-1999-00: ‘A Muralla Rosa’.
-2000-01: ‘Albo Neves e as Sete Perdidiñas’.
-2001-02: ‘Borralliña’.
OBRADOIRO DE TEATRO DO CENTRO SOCIAL DE FINGOI:
-2000-01: ‘Os Cen Mil Fillos de Pilatos’.
-2001-02: ‘O Traxe Novo do Emperador’.
ACHÁDEGO:
-1997: ‘A Lus do Candil’ (adaptation of the stories written by Ánxel Fole).
-2002: ‘A Relixión Romana’.
NOVA ESCENA:
-2003: ‘O Decamerón’ (adaptation of the play written by G. Boccaccio).
-2004: ‘A Irmá Mª Ignacia....’ (adaptation of the play written by C. Durang).
-2005: ‘Lisístrata’ (adaptation of the play written by Aristófanes).

He collaborated as an actor in:
ACHÁDEGO:
-1993: ‘Skechs de Cine’ in the ‘XV Semana de Cine de Autor’.
-1994: ‘Cara de Plata’ (Valle Inclán) at Lido Theatre.
-1995: ‘Dos Arquivos do Trasno’ (Rafael Dieste).
-1997: ‘A Lus do Candil’ (adaptation of the stories written by Ánxel Fole).
-1998: ‘Maxia Vermella’ (Michel de Ghelderode), playing a monk.
-1999: ‘Chuvia de Anxos sobre París’ (Alfonso Sastre), playing an angel.
-2000: ‘Aulularia’ (Plauto), playing Deus Lar and Estróbilo.
-2001: ‘A Tempestade’ (W. Shakespeare), playing Sebastián.
-2002: ‘Olimpión, Sacerdote Romano’, in ‘A Relixión Romana’.
OTHER GROUPS:
2002: ‘Borralliña’, in Nova Escena, playing Rei Cintolo, a shoemaker and Raíña Madrepérola.
2002: ‘Os Miserables’ (Víctor Hugo), produced by Palimoco.

CINEMA VIDEO AND TV:
-1994: ‘O Bo Cidadán Fai a Boa Cidade’, eight spots broadcasted on Galician TV based on ‘Las Buenas Maneras’ by Blanco Amor and ‘O Irlandés Astrólogo’ (Luis Seoane), playing the teacher.
-2003: ‘O Ladrón de Reliquias’, directed by José de Cora, playing Matón.

TRANSLATION AND ADAPTATION:
-1997: ‘Lisístrata’ (Aristófanes), adaptation and translation from Spanish into Galician.
-1997: ’A Lus do Candil’ (Anxel Fole), adaptation.
-1998: ‘O Sono dunha noite de San Xoán’ (W. Shakespeare).
-1999: ‘Molière, o el Carnaval de los Hipócritas’, translation of the play by Bulgakov shared with Mohammed Chaoui.
-2003: ‘Os Miserables’, Galician version for Palimoco.
-2003: ‘A Irmá María Ignacia explícavolo todo’ (Chistopher Durán).
-2004: ‘Lisístrata’ (Aristófanes). Adaptation.

DRAMA:
-1988-89: Scripts for ‘Sonrisas y lágrimas de alguien que voló sobre el nido del cuco y soñó con el sol’, a programme on Radio Clavi.
-1989: ‘Prometeo’.
-1994: ‘O Traxe Novo do Emperador’.
-1995: ‘Cantar de cego’ and ‘A última actuación de Dévorah Dorah’.
-1996: ‘El Chocolate’ and ‘Engadindo pedras’.
-1997: ‘Borrallina’.
-1998: ‘A Herdanza’.
-1999: ‘A Muralla Rosa’ and ‘La vecinita del cuarto’.
-2000: ‘Albo Neves e as Sete Perdidiñas’.
-2003: ‘O Decamerón’ (Free adaptation of the novel by Giovanni Boccaccio).
-2004: ‘As Fillas de Eva’.

SCRIPTS:
-2003: ‘Dúas mil unha ilusións’, a script created for Creacións Máxicas (Mago Antón).
-2004: ‘O aforcado’ and ‘Armas Baixo Control’, scripts for Creacións Máxicas (Mago Antón).

PUBLICATIONS AND LECTURES:
-2000: ‘Teatro e Psicodrama’, magazine of the Portuguese Psychodrama Association.
-2005: ‘Reflexións dun amante en busca de identidade’.

 Other Interesting Aspects

He has been a member of the Spanish Psychodrama and Psychotherapy Association since 1999 and has been collaborating as a scriptwriter with Creacións Máxicas (Mago Antón) since 2003.