María do Carme García Negro


Category: Professor and writer
Birth Date: 22nd February 1950
Birth Place: Lugo
 Curriculum

She took a doctor's degree in Economical and Business Sciences and is a Professor of Applied Economy at Santiago de Compostela University. She directed the Centre of European Documentation (1990-1994), the Research Group of Fishing Economy and the Postgraduate Course on Fishing Economy.

 Work & Activities

She is a member of the research group directed by Professor Rita Radl Phillip, which carried out the following projects: 'Muller e cambio social en Galicia' (1990-1993), financed by Santiago University, 'Análisis sociológico de la imagen de la mujer en la televisión' (1993) and 'Análisis sociológico de la integración de la mujer gallega en el momento actual. Dos ámbitos: educativo y familiar' (1995). She is working in the following research lines: 'Economy in Galicia', 'Fishing economy', 'Studies on energy, natural resources and environment'. She is a member of the fishing report within the research project 'Galicia 2000', directed by Gómez and Díaz-Castroverde, Santiago de Compostela, 2000. She directed the following works Censo das industrias de primeira transformación pesqueira. Comercialización da pesca no mercado único. Estudio económico-empresarial (1992); the project Análisis económico de las industrias de conservas y semiconservas de pescados y mariscos españolas. Situación actual, 1996-97; Taboas Input-Output 1995 do sector pesqueiro galego-conserva; Informe da avaliación económica dos danos producidos pola marea negra do "Aegen Sea" (1994-99); Táboa Input-Output pesca-conserva galega 1999 (2000-2001) and Táboas Input-Output 2000 (en termos físicos) da enerxía en Galicia.