Francisco Manuel López Martínez


Pseudonym: Alexandre Nerium
Category: Seaman and writer
Birth Date: In 1960
Birth Place: Fisterra (A Coruña)
 Curriculum

He was the president of the old 'Batallón Literario da Costa da Morte'. He was awarded several literary prizes: Tenth Edition of 'Rosalía de Castro' Poetry Prize (Cornellá, Barcelona, 1996) with Cidadela (O verxel das sete fontes), 'Antón Zapata' Poetry Prize (Laxe, 2001), 'Meigas e Trasgos' Poetry Prize (Sarria, 2002), 'Faustino Rei Romero' Poetry Prize (Isorna, Rianxo, 2002), 7th Edition of 'Johán Carballeira' Poetry Prize (Bueu, 2002) with his book Vogar de couse, 7th Edition of 'Manuel Orestes Rodríguez López' Literary Contest (Paradela, 2003) and 3rd Edition of 'Anduriña Voandeira' Poetry Contest (Bilbao, 2003).

 Work & Activities

He published the book Vogar de couse (Espiral Maior, 2003). Besides, some of his texts appear in the books De mar e vento (Espiral Maior, A Coruña, 1997), 'Rosalía de Castro' Poetry Contest (1992 – 1996) (Sotelo Blanco), Poesía na noite, Vis à Vis, Nós, Rumbo ás illas, Namorados da Costa da Morte, O mundo da pesca na Literatura Galega, 47 poetas de hoxe cantan a Curros Enríquez, Negra sombra. Intervención Poética contra a Marea Negra and O Trazo aberto.

 Other Interesting Aspects

He participated in the magazines ‘Dorna’, ‘Lúa Nova’, ‘Terra bárdica’, ‘Atenea’ and ‘Faro de Finisterre’ (Argentina) among others.