Xulio Garcia Rivas


Categoría: Pintor
Data de Nacemento: 20 setembro de 1947
Lugar de Nacemento: Borraxeiros
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Licenciado en Belas Artes pola Universidade de Barcelona.
Beca de Ampliación Artística (Deputación da Coruña,1975).
2º Premio de Pintura no Certame "Xoven Pintura Galega"(Galería Adro, A Coruña 1978).
Bolsa de Viaxe e adquisición dunha obra (Deputación de Pontevedra, Bienal de 1982).
Premio-Adquisición no Certame "Isaac Díaz Pardo" (Deputación da Coruña,1991).
Premio-Adquisición dunha obra na Bienal "Pintor Laxeiro" de Lalín en 1993-95-97 e 1999.

 Obras realizadas

1977. Primeira Exposición individual na sala de Arte do R.C.Náutico de Vigo.
1978. Caixa de Aforros de Vigo. 1980 - Irmandade Galega de Caracas (Venezuela).
1986. Casa da Cultura (Concello de Vigo).
1987. Galería Sargadelos (Santiago de Compostela).
1991. Galería Abel Lepina (Vigo).
1992. Silverio Rivas - Xulio Garcia Rivas (Igrexa de San Domingos, Tui).
1993. Galería Citania (Santiago de Compostela)
1994. Casa de Galicia (Madrid).
1996. Galería Citania (Santiago).
1998. Nova sala de Exposicións (Caixa Vigo).
- Museo Ramón María Aller (Lalín).
2000. Galería Citania (Santiago). Galería Trisquel e Medulio (Tui).
- Galería Visol (Ourense).
EXPOSICIÓNS COLECTIVAS
- Pintura Española dos Oitenta (Bienal de Pontevedra,1983).
- I Mostra Unión Fenosa (Coruña,1989).
- II Certame "Isaac Díaz Pardo (Deputación da Coruña, 1991).
- I-II-III-IV Bienal "Pintor Laxeiro" (Lalín,1993-95-97-99).
- I Foro Atlántico de Arte contemporáneo (Santiago de Compostela, 1999).
- Dezasete Artistas (Museo Ramón Aller, Lalín 1995).
- Galicia Terra Única: Galicia 1900-1990, (Ferrol 1997).
- III Premio Eixo Atlántico (1998).
- Tempo de Flamenco (Area Central, Santiago 1998).
- Un Século de Arte en Deza (Museo Ramón Aller. Lalín, 2000)
- Beca de Ampliación Artística (Deputación da Coruña,1975).
2º Premio de Pintura no Certame "Xoven Pintura Galega"(Galería Adro, Adro, A Coruña 1978).
Bolsa de Viaxe e adquisición dunha obra (Deputación de Pontevedra, Bienal de 1982).
Premio-Adquisición no Certame "Isaac Díaz Pardo" (Deputación da Coruña,1991).
Premio-Adquisición dunha obra na Bienal "Pintor Laxeiro" de Lalín en 1993-95-97 e 99.
OBRAS EN: Pazo de Mariñán, Deputación da Coruña, Deputación de Pontevedra, R.C. Náutico de Vigo, Museo Terra de Melide, Irmandade Galega de Caracas, Instituto de E.S. Gondomar (Pontevedra), Museo de Piloño (Vila de Cruces), Colección da Xunta de Galicia, Colección Caixanova, Fundación Caja de Madrid, Sodiga (Santiago), Zona Franca (Vigo), Casa de Galicia (Madrid). -Ilustracións para o libro de Xosé Luis Varela Tradición e innovación en Cunqueiro editado pola Xunta de Galicia.

-Ilustracións para a Revista Dorna, extraordinario X aniversario.
-Ilustracións para o Boletín Galego de Literatura, Universidade de Santiago. Expresións, carpeta con unha pintura orixinal e un relato de Euloxio Ruibal.
-Cartel da obra teatral Guillermotta en el país de las Guillerminas, de M. Vázquez Montalbán. Hipogrifo violento club. Universidade da Coruña.

 Outros datos de interese

- ESCRIBIRON sobre a súa obra: Antón Castro, Xosé Manuel García Iglesias, Salvador Garcia - Bodaño, Antonio Garcia Teijeiro, Alberto González- Alegre, Mª Antonia Pérez, Xesús Rábade Paredes, Xosé Vázquez Pintor, Anxo Tarrío Varela, Helena Villar Janeiro, Suso de Toro, Manuel Vilar, Carlos G. Reigosa, Carmen Pallarés, Mercedes Rozas, Francisco Pablos, Euloxio Ruibal, J.M Rodríguez Nuño, Rafael Pérez Rego, Manuel Rivas, José Luis De Dios.