Xosé Carlos Valle Pérez


Categoría: Investigador e escritor
Data de Nacemento: 25 de Novembro de 1953
Lugar de Nacemento: Pontevedra
 Currículum

-Doutor en Historia da Arte. -Director do Museo de Pontevedra. -Director da "Catalogación Arqueolóxica e Artística de Galicia" (Fundación Pedro Barrié de la Maza, Conde de Fenosa). -Director da Casa-Museo de Rosalía de Castro (Padrón) -Membro do Padroado do Museo do Pobo Galego, Centro Galego de Arte Contemporánea (CGAC) e Museo Arqueolóxico Nacional. -Presidente da Confederación Española de Centros de Estudios Locais (CECEL-CSIC) -Membro de Número da Real Academia Galega de Belas Artes de Nosa Sra. do Rosario -Correspondente das Reais Academias da Historia, Belas Artes de S. Fernando e Nacional de Belas Artes de PortuGalería -Presidente da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra. -Vocal do Xurado do Premio de Periodismo "Julio Camba".

 Obras realizadas

-Comisario, entre outras, das exposicións: -"Santiago de Compostela: 1000 anos de Peregrinación Europea" (Encadrada no marco de Europalia-85 e celebrada en Gante-Bélxica); -"O Pórtico da Gloria e o seu tempo" (Santiago, 1988); -"Galicia no Tempo" (Santiago, 1991); -"Imaxes da Arte en Galicia" (Lisboa, 1991); -"Bienal de Arte de Pontevedra" (Edicións de 1992, 1994, 1996 e 1998); -"O Camiño de Santiago desde o aire" (A Coruña, 1993); -"Do Tardogótico ó Manierismo: As relacións artísticas entre Galicia e Portugal" , (A Coruña, 1995). -"Arturo Souto", (A Coruña, 1997). -"Arte de Císter en Portugal e Galicia" (Lisboa, 1998 - A Coruña, 1999). -Dictou numerosas conferencias, tanto en España como no estranxeiro e participou en múltiples congresos científicos, tanto nacionais como internacionais. -Ademais é autor de numerosas publicacións sobre temas da súa especialidade.

 Outros datos de interese

-É membro de diversos organismos científicos, entre eles o Instituto "P. Sarmiento" de Estudios Galegos, o Centre Européen de Recherches sur les Congrégations et Ordres Religieux (CERCOR), o Centro de Estudios Xacobeos e o Instituto Cultural Galaico-Minhoto.