Xosé Antonio González García


Categoría: Sacerdote y escritor
Data de Nacemento: 3 de febreiro de 1942 († 5 de febreiro de 2021)
Lugar de Nacemento: Castroverde (Lugo)
 Currículum

Formación e estudios: -1946-1953. Estudios Primarios na Escola Nacional de Librán, Cádavo (Lugo). -1953-1958. Estudios de bacharelato no Seminario Menor de Lugo. -1960-1963. Estudios de Filosofía na Universidade Pontificia de Comillas. -1963-1967. Estudios de Teoloxía na Universidade Pontificia de Comillas. -1967-1970. Estudios de Sagrada Escritura no Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Títulos Académicos: -1963: Licenciado en Filosofía pola Universidade Pontificia de Comillas. -1967: Licenciado en Teoloxía pola Universidade Pontificia de Comillas. -1970: Licenciado en Sagrada Escritura polo Pontificio Instituto Bíblico de Roma. Idiomas: Ademais do Castelán e o Galego que son os seus idiomas maternos, fala e escribe Italiano e Francés, fala Inglés e Portugués e le Alemán. Actividade Académica: Dende 1970: Profesor de Eséxese do N.T. no Seminario Diocesano de Lugo. Dende 1978: Profesor de Eséxese do N.T. no Instituto Teolóxico Compostelán. Actividades pastorais -Dende 1970: Atención pastoral a varias Parroquias rurais da Diocese de Lugo. -Dende 1978: Creador e animador do Movemento Bíblico Diocesano de Lugo. -Dende 1980: Traballador voluntario de Cáritas Diocesana. -Dende 1974: Profesor na Formación Permanente do Clero. -De 1985 a 1989: Vicario de Coordinación Pastoral da Diocese de Lugo.

 Obras realizadas

Publicacións (escolma): -Simeón canta ao Mesías. Estudio esexético-teolóxico de Lc2,29-32 en “Compostelanum” 24 (1979) 309-328. -“Evangelio na tradición paulina” en Lumieira 1 (1986) 161-176. -A “xeenna” no Novo Testamento (Aportación para unha Teoloxía do Inferno) en “Encucillada” 49 (1986) 347-360. -“¿Milagres de Xesús de Nazaret? Á busca dunha comprensión”, en “Encrucillada” 64 (1989) 329-343. -“Laicado y Ministerio de la palabra” en “Lumieira” 13 (1990) 71-90. -“A oración de Xesús de Nazaret” en “Lumieira” 18 (1991) 331-351. -“Espíritu deportivo en San Pablo en “Lumieira” 21 (1992) 397-418. -“Ministerio da Palabra. Comentario-Introducción” en “Lumieira” edición especial Concilio Pastoral de Galicia (1996) 43-99 -“Misterio Pascual. Catequesis sobre el”, en Nuevo Diccionario de Catequética, vol. II, San Pablo 1999, 1499-1516, en colaboración -“El Discípulo Amado o el Maestro sin rostro”, en “Reseña Bíblica” 36 (2002) 29-36 -“Resurrección e Antropoloxía. O problema de Corinto (1 Cor 15), en Antropología y Fe cristiana, IV Jornadas de Teología, Instituto Teológico Compostelano, Santiago 2003, 267-276. -“La Palabra de Dios en el postconcilio. Recuperando una realidad vital”, en Cuarenta años de postconcilio. Retos pastorales, Instituto Teológico Compostelano, Santiago 2005, 81-104. -“Hasta los confines de la Tierra” Pablo de Tarso, en “Reseña Bíblica” 60 (2008) 19-28.

 Outros datos de interese

Outras actividades: -Moitas conferencias e cursiños de temas bíblicos. -Encontros e convivencias de animación bíblica. -Creador e profesor do Movemento Bíblico Diocesano de Lugo. -Organización de viaxes de estudio a Terra Santa. -Varios estudios e artigos en revistas especializadas de Biblia y Pastoral -Varias colaboracións coa Biblia da Iniciación Cristiá. -A edición galega de A Sagrada Biblia. -Os materiais dos Secretariados de Catequese de Galicia -A nova edición da Enciclopedia Galega.