Vicente Vieites y Pereiro


Categoría: Xuíz
Data de Nacemento: En 1840 (†† En 1920)
Lugar de Nacemento: Santiago (A Coruña)
 Currículum

Estudiou Dereito na Universidade de Santiago de Compostela e desempeñou a praza de xuíz en Noia, Huesca, Jaca e Reus e maxistrado en Valencia e Granada. Colaborou a miúdo en xornais e revistas especializadas.

 Obras realizadas

Publicou algunhas obras, entre as que podemos destacar El jurado, sus vicisitudes e importancia (1887) e Recuerdos de Poblet (1887).