Santiago Prado Conde


Pseudónimo:Chago
Data de Nacemento: 16 de decembro de 1976
Lugar de Nacemento: Melide (A Coruña)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Situación profesional actual: investigador contratado polo Museo da Terra de Melide. Colaborador externo de investigación do Museo Etnolóxico de Ribadavia (Ourense).
Membro do grupo de investigación EMIGRA da Universitat Autònoma de Barcelona.

Formación académica:
Mestre especialista en Educación Primaria. Universidade de Santiago de Compostela. 1994-97.
Licenciado en Antropoloxía Social e Cultural. Universidade do País Vasco (UPV/EHU). 1997-99.
Cursos teóricos de terceiro ciclo en Antropoloxía Social. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 1999-01.
Diploma de Estudios Superiores Especializados (DESE) en Antropoloxía Social e Cultural. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 2002-2003.
Magíster en Investigación Básica e Aplicada en Antropoloxía. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 2002-2003.
Diploma de estudios avanzados (DEA) en Antropoloxía Social. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 2002-2003.
Doutor en Antropoloxía Social. Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). 2005-2006.

Bolsas de investigación:
. Organismo: Fundación Santa María. Finalidade: Tese doutoral. Centro: Departamento de Antropoloxía Social da Universitat Autònoma de Barcelona.
. Organismo: Deputación Provincial de A Coruña. Finalidade: Tese doutoral. Centro: Departamento de Antropoloxía Social da Universitat Autònoma de Barcelona.

 Obras realizadas

Seminarios, Congresos, Cursos e Eventos de Difusión Científica:
1996. Estratexias de aprendizaxe e servizos de apoio (Santiago de Compostela).
1998. II Congreso de Ankulegi. Antropología Jaurdunaldia (San Sebastián) e Encontro sobre o feito diferencial galego. Perspectiva antropolóxica (Santiago).
1999. VIII Congreso FAAEE, Santiago de Compostela.
2001. V Jornada Ankulegi, San Sebastián.
2002. IX Congreso FAAEE, Barcelona.
2003. I Seminari d’Intercanvi de Recerques en Antropologia i Educació organitzat pel Grup de Recerca ELIMA-DDIE. Barcelona, UAB.
2003. I Encontro de Turismo em Espaços Rurais e Naturais (TERN). Coimbra (Portugal).
2004. II Seminari d’Intercanvi de Recerques en Antropologia i Educació organitzat pel Grup de Recerca ELIMA-DDIE, Barcelona.
2004. I Reunión Científica Internacional de Etnografía e Educación. Talavera de la Reina.
2004. II Congresso Internacional de Investigação e Desenvolvimento Sociocultural. Paredes de Coura (Portugal).
2006. I Congresso Internacional sobre os Desafíos Socioculturais para o século XXI. Auditorio Municipal de Póvoa de Varzim (Portugal).
2006. I Encontro de Debate “Medio rural galego: A necesidade dunha resposta educativa”. Museo Pedagóxico de Galiza, Santiago de Compostela.
2007. I Seminário Internacional da Memória e da Cultura Visual. Póvoa de Varzim (Portugal)
2007. I Encontros coa Cultura do Viño. A creación dun Museo Galego do Viño. Estudos, programas e proxectos.
2007. XI Jornada ANKULEGI. San Sebastián.
2007. II Congreso Internacional de Etnografía e Educación. Barcelona.
2007. I Encontro de Antropoloxía do Norte de Portugal e Galiza. Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro. Pólo de Chaves.

Participación en proxectos de investigación
2002. Guía gastronómica da Comarca da Ulloa. Centro de documentación e interpretación da Comarca da Ulloa e Orde das Donas e Cabaleiros do Priorato de Vilar das Donas -Os Lobos-. Responsables do proxecto: Dr. Xerardo Pereiro Pérez (UTAD) e Santiago Prado Conde (UAB).
2003-2004. Museo Galego do Viño. Consellería de Cultura, Comunicación Social e Turismo. Dr. Xosé Carlos Sierra (director do Museo Etnolóxico. Ribadavia, Ourense).
2006. Ribadavia e os ribadavienses. Albumes para o reencontro. Entidade: Museo Etnolóxico, Ribadavia / Consellería de Cultura e Deporte. Xunta de Galicia. Santiago Prado Conde e José César Llana Rodríguez.
2006-2007. Inventariado e fotógrafo das coleccións Santalices e Lousada Diéguez. Consellería de Cultura e Deporte, Xunta de Galicia / Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia. Asociación de Amigos do Museo Etnolóxico e do Conxunto Histórico de Ribadavia / Museo Etnolóxico, Ribadavia.
2007. Ribadavia e os ribadavienses. Álbums para o reencontro V. Infancia e escola. Entidade: Museo Etnolóxico. Ribadavia/Consellería de Cultura e Deporte. Xunta de Galiza. Santiago Prado Conde e José César Llana Rodríguez.

Publicacións en seminarios, congresos, cursos e eventos de difusión científica
2001. “¿Que é iso da Antropoloxía?”. INTRES.
2001. “Reflexiones sobre una investigación en curso”. Ankulegi.
2002. Memoria do grupo de traballo “Da Diversidade á Multiculturalidade. Perspectiva Sociocultural”.
2002. “Terra de Melide. Oportunidades Educativas y Desarrollo Comunitario”.
2002. “Nuevas minorías en las instituciones educativas: el alumnado con procedencia rural”.
2002. “Historia de escolarización na Terra de Melide: a lei xeral de educación como punto de partida para interpretar a LOXSE”.
2003. “Terra de Melide. Oportunidades Educativas y Desarrollo Comunitario. Presentación de una investigación en curso”.
2003. Memoria do grupo de traballo “A Necesidade da Diversidade. Perspectiva Sociocultural”.
2003. Materiais do grupo de traballo “A Necesidade da Diversidade. Perspectiva Sociocultural. Proxecto para coñecer a diversidade”.
2003. “Turismo e oferta gastronómica na comarca da Ulloa (Galiza)”.
2004. “Guía Gastronómica da comarca da Ulloa. Palas de Rei: Centro de documentación e interpretación da comarca da Ulloa / Os Lobos”.
2004. “Terra de Melide. Oportunidades Educativas y Desarrollo Comunitario. Enfoque metodológico-técnico”.
2004. “Velhas práticas e novos ditos. Processo de reprodução e resistência na comarca galega de Terra de Melide”.
2004. “Educación formal y medio rural. Una experiencia etnográfica en un contexto de minorización de lo rural”.
2004. “Educación secundaria y medio rural. Nuevos discursos y nuevas formas de exclusión”.
2005. Pereiro, Xerardo & Prado, Santiago, “Turismo e oferta gastronómica na comarca da Ulloa (Galiza): Análise de uma experiencia de desenvolvimento local”.
2005. “Educación formal y medio rural. Una experiencia etnográfica en un contexto de minorización de lo rural”.
2005 “Diversidade Educación e Medio Rural”. Revista Galega de Educación.
2006. “Rural/Urbano y educación secundaria en la comarca gallega Terra de Melide”.
2006. “Poboacións “non pertinentes” nas institucións educativas. O alumnado con procedencia rural nun instituto galego”.
2006. “Atención á diversidade? Revisión crítica das medidas de atención á diversidade da Xunta de Galicia”.
2007. “Procesos socioculturais asociados ao mundo do viño. I Encontros coa Cultura do Viño”.
2007. Prado, Santiago & Llana, César “Ribadavia y los Ribadavienses”.
2007. “Novas Minorías nas Institucións Educativas” Santiago de Compostela. Sotelo Blanco.
2007. “Descuberta e partilha dum patrimônio común”.
2007. “Aplicar a Antropoloxía para xerar desenvolvemento”. Conferencia na Mesa redonda sobre “Antropologia aplicada e intervenção social no contexto euroregional”.

ACTIVIDADE DOCENTE:
2001-2002. Docente no grupo de traballo: Da diversidade á multiculturalidade. Perspectiva sociocultural. Instituto de Educación Secundaria de Melide. Entidade: Centro de Formación e Recursos (Santiago).
2002-2003. Docente no grupo de traballo: A Necesidade da Diversidade. Instituto de Educación Secundaria de Melide. Entidade: Centro de Formación e Recursos (Santiago).
2003-2004. Docente no grupo de traballo: Xogar e pensar coa auga en Educación Infantil. CEPI Camiño de Santiago (O Pino). Entidade: Centro de Formación e Recursos (Santiago).
2004. Desenvolvemento dun Seminario Metodolóxico ao alumnado do 4º ano de Licenciatura en Antropoloxía Aplicada ao Desenvolvemento. Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro-Pólo de Miranda do Douro, 31 de marzo.

 Outros datos de interese

PREMIOS: Gañador do XII premio Vicente Risco de Ciencias Sociais 2007. O premio, ademais da dotación económica de 6.000€, leva consigo a publicación do libro, Novas Minorías nas Institucións Educativas, pola editorial Sotelo Blanco.

ORGANIZACIÓN DE CONGRESOS: Membro do comité organizador do “II Congreso Internacional de Etnografía y Educación. Migraciones y Ciudadanías”. Barcelona, setembro de 2007.

PARTICIPACIÓN EN COMITÉS CIENTÍFICOS: Membro do Comité Científico do IV Congreso Internacional de Investigación e Desenvolvemento Sociocultural. Cidade de Guadalajara (México), organizado pola Universidade de Gualadalajara e AGIR-Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural.
Membro do Comité Científico do III Congreso Internacional sobre Etnografía. Cabeceiras de Basto (Portugal), organizado por AGIR-Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural.
Membro do Comité Científico do III Congresso Internacional sobre A Imigração em Portugal e na União Europeia, Torres Novas (Portugal), organizado por AGIR-Associação para a Investigação e Desenvolvimento Sócio-cultural.