Roberto Nóvoa Santos


Categoría: Médico, profesor e escritor
Data de Nacemento: 8 de xullo de 1885 (†9 de decembro de 1933)
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Currículum

Estudia Medicina na Universidade de Santiago de Compostela. En 1907 licénciase (con premio extraordinario), e máis tarde fixo o doutoramento e ampliou estudios en Estrasburgo. En 1910 regresa á Coruña e traballa como médico de garda, sen soldo, no Hospital da Caridade. En 1911 obtén, por oposición, a praza de profesor auxiliar de Patoloxía Xeral da Facultade de Medicina da Universidade de Santiago de Compostela e ó ano seguinte obtén esa cátedra en Madrid. En 1928 viaxa a Cuba onde dá varias conferencias e ó regreso oposita á cátedra de Patoloxía da Universidade de Madrid, obténdoa tras facer unha demostración na lección clínica ensinando unha manobra exploratoria que ninguén coñecía naquel tempo. En 1932 viaxa a Arxentina, onde dá conferencias organizadas polo Instituto Cultural Español.

 Obras realizadas

Entre os libros e ensaios que publicou podemos destacar: Patología general, Sobre la evolución química del sistema nervioso y sobre el substrato material del alma, Physis y Psyquis, El instinto de la muerte, La mujer, nuestro sexto sentido y otros esbozos, Significación y devenir del sexo, La Santa Compaña (novela corta), La indigencia espiritual del sexo femenino (escrita tras un desengano amoroso),...

 Outros datos de interese

Na II República foi elixido parlamentario pola Coruña.