Ramón Cacabelos


Categoría: Médico
Data de Nacemento: 18 de maio de 1955
 Currículum

- Licenciado en Medicina e Cirurxía, Facultade de Medicina, Universidade de Oviedo (1980).
- Bolseiro estranxeiro do Ministerio de Educación, Ciencia e Cultura de Xapón, Departamento de Psiquiatría, Facultade de Medicina, Universidade de Osaka, Xapón (1981-1983).
- Bolseiro estranxeiro do Ministerio de Educación, Ciencia e Cultura de Xapón, Postgrado I-IV, Departamento de Psiquiatría, Facultade de Medicina, Universidade de Osaka, Xapón (1983-1987).
- Doutor en Medicina e Cirurxía, Facultade de Medicina, Universidade de Santiago de Compostela (1985).
- Doutor en Ciencias Médicas / Medicina Interna /Psiquiatría, Facultade de Medicina, Universidade de Osaka, Xapón (1987).
- Especialista en Psiquiatría, Facultade de Medicina, Universidade de Osaka, Xapón (1987).
- Profesor Contratado, Osaka University for Foreign Studies, Osaka, Xapón (1985-87).
- Instrutor Científico de Postgrado, Osaka University Medical School, Osaka, Xapón (1985-1987).
- Xefe do Laboratorio de Psiconeuroendocrinoloxía e Neurocibernética, Departamento de Psiquiatría, Facultade de Medicina, Universidade de Osaka (1983-1987).
- Bolseiro asociado, Departamento de Farmacoloxía II, Facultade de Medicina, Universidade de Osaka (1983-1987).
- Profesor Titular Asociado B-1, Departamento de Psiquiatría, Facultade de Medicina, Universidade de Santiago de Compostela (1987-1989).
- Profesor Visitante, Departamento de Psiquiatría, Universidade de Navarra (1990).
- Profesor Visitante, Departamento de Patoloxía, New York University Medical Center, New York, Estados Unidos (1991).
- Profesor Titular Numerario, Departamento de Fisioloxía Humana, Facultade de Medicina, Universidade Complutense, Madrid (1989-1995).
- Máster Internacional en Alta Dirección Hospitalaria, Escola Internacional de Alta Dirección Hospitalaria, Madrid (1996).- Presidente do Grupo EuroEspes (1991-).
- Director do Instituto para Enfermidades do Sistema Nervioso Central, A Coruña (1991-).
- Coordinador da European Dementia Network (EUDENET) (1992-2000).
- Presidente da Fundación EuroEspes (1992-).
- Presidente da Asociación Española de Neuroxerontoloxía e Neuroxeriatría (1994-).
- Director xeral do Centro de Investigación Biomédica EuroEspes (CIBE) (1995-).
- Director do Departamento de Neurociencias Clínicas del CIBE (1995-).
- Presidente de Ebiotec (EuroEspes Biotecnología, S.A.) (2001-).
- Director da Cátedra EuroEspes de Biotecnoloxía e Xenómica, Universidade Camilo José Cela, Madrid (2003-).
- Presidente da Sociedade Española de Medicina Xenómica (2005-).
- Presidente da World Association of Genomic Medicine (2008-).
 

 Obras realizadas

- Proxectos de investigación dirixidos: nacionais e internacionais (168).
- Publicacións: Artigos orixinais (248), capítulos de libros (50), libros (21), abstracts e comunicacións a congresos nacionais e internacionais (655), outras publicacións (78).
 

 Outros datos de interese

- Membro de 24 sociedades científicas nacionais e internacionais.
- Referee de 14 revistas científicas nacionais e internacionais.
- Membro de 24 Advisory Boards Internacionais.
- Patentes (6).
- Conferencias, seminarios e cursos impartidos (209).
- Premios e distincións científicas: nacionais (6), internacionais (4).
- Editor-Xefe de ANNALS OF PSYCHIATRY/BASIC AND CLINICAL NEUROSCIENCES (1990-2000).
- Editor- Xefe de Research Reports (1995-).
- Editor-Xefe de NEUROGERONTOLOGY & NEUROGERIATRICS (1993-2000).
- Editor- Xefe de The EuroEspes Journal, Gen-T (2007-).
- Editor- Xefe de The World Guide for Drug Use and Pharmacogenomics (2011-).