Raimundo Sánchez Villalustre


Pseudónimo:Mundo Villalustre
Categoría: Actor e músico
Data de Nacemento: 24 de xaneiro de 1965
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

FORMACIÓN:
1988. Técnico auxiliar deliñante. Instituto de F. Profesional de Pontevedra.
1994-95. Curso de Formación Ocupacional como Locutor de Radio.
1997. Curso de Iniciación ó Galego, programado pola Xunta de Galicia.
Idiomas: Galego, castelán, portugués, inglés.

CURSOS E SEMINARIOS DE FORMACIÓN ACTORAL:
1998. Curso de interpretación impartido por Attes Angelopoulos, profesor de interpretación da Escola de Teatro “Víctor Hernando” de Barcelona.
1993. Curso de expresión corporal e acrobacia impartido pola bailarina e actriz cubana Shelma Shoregui do Teatro Estudio de La Habana.
1992. Curso de improvisación impartido por Alberto Bokos.
1991-92. Curso de formación actoral. Aula de Teatro da Universidade de Vigo.

CURSOS DE FORMACIÓN MUSICAL:
1992. Curso de canto impartido por Conchita Martínez, profesora do Conservatorio Superior de Música de Vigo.
1990. Curso de técnica vocal e canto coral, impartido por Margarita Guerra, profesora de música do Instituto Valle Inclán de Pontevedra e directora dos coros “Ars Musicae” e do Liceo Marítimo de Vilagarcía de Arousa.

 Obras realizadas

ACTIVIDADE TEATRAL:
CENTRO DRAMÁTICO GALEGO: 2003-2004: “A Comedia do Gurgullo” a partir de Plauto. Dir.: Celso Parada.
TEATRO DO MORCEGO: 2007: “O Burgués fidalgo” de Moliere. Dir: Celso Parada.
2006: “A Farsa de Bululu” de Manuel María. Dir.: Celso Parada. 2005-06: “O Circo enmeigado” de Rafael Dieste. Dir.: Celso Parada. 2004-05: “Os Vellos non deben namorarse” de Castelao. Dir.: Celso Parada. 2004-05. “O Caso da Rúa Lourcine” de Eugene Labiche. Dir.: Xan Cejudo. 2003-04: “A Gran ilusión” de Eduardo di Filippo. Dir.: Celso Parada. 2002-03: “Momo” de Michael Ende. Dir.: Celso Parada. 2000-01: “A Branca Rosa. Os Piratas” de Barbany-Sans. Dir.: Celso Parada.
TEATRO DE NINGURES: 2006-2007: “Misericordia” de Benito Pérez Galdós. Dir.: Etelvino Vázquez. 2005-2007: “Tartufo” de Molière. Dir.: Etelvino Vázquez.
1996. “Tic-Tac” de Suso de Toro. Dir.: Etelvino Vázquez.
1993-94. “O Polbo” de Witzkiewicz. Dir.: Alberto Bokos.
1992-93. “Crónica de Pantagruel” de Xosé Manuel Pazos e Aberto Bokos sobre textos de Rabelais. Dir.: Alberto Bokos.
COMPAÑÍA MIRO MAGARIÑOS: 2002-2003: “Os Xigantes”, de Xoán Babarro e Ana Mª Fernández. Dir.: Eduardo R. Cunha “Tatán”. 2000-2001: “Unha noite con Cocó” espectáculo de cabaré. Dir.: Mundo Villalustre.
BALEA BRANCA PRODUCCIÓNS: 2003: “O bico da muller araña” de Manuel Puig. Dir.: Damián Contreras.
PRODUCCIÓNS TEATRAIS DO SUR: 1996-98: “Sempre Ubú”, de Alfred Jarry. Dir.: Etelvino Vázquez. 1994-95: “Macbett”, de Eugene Ionesco. Dir.: Julio Cardoso.
TEATRO DO ATLÁNTICO: 1998: “Amor de D.Perlimplín con Belisa no xardín” de Federico García Lorca, Dir.: Xulio Lago.
TEATRO AXÓUXERE: 1995-96: “En Pecado Bancario” de Julia G. Vaquero. Dir.: Xosé Manuel Pazos.
AULA DE TEATRO DA UNIVERSIDADE DE VIGO: 1991-92: “Retrado de familia... ben unida” Jacques Prevert. Dir.: Xosé M.Pazos. 1987-88: Diversos traballos actorais no grupo de teatro do Instituto Politécnico de Pontevedra dirixido por Miro Magariños.

ACTIVIDADE MUSICAL:
1984-1996. Membro do Coro de Cámara “Ars Musicae” de Pontevedra.
1995-98. Membro da Coral do Liceo Marítimo de Vilagarcía de Arousa.

PARTICIPACIÓN EN MONTAXES DE ÓPERA E OBRAS CORAIS:
“Rigoletto” de Giuseppe Verdi.
“Marina” de Arrieta.
“La fille du regiment” de Donizetti.
“Réquiem" de Mozart.
“Te Deum” de Haydn.
“Gloria” de Monteverdi.
Así como obras corais do Barroco e Renacemento e de autores contemporáneos.

AUDIOVISUAL:
2004. “Libro de Familia”, serie Ed. Compostela para TVG. Dir.: Mariana Carballal.
2003. “Unha nova vida” curtametraxe dirixida por Héctor Diéguez
2000. “El transeúnte”, curtametraxe dirixida polo grupo Trans.
1999. “Al otro lado”, curtametraxe dirixida por Txema González.

 Outros datos de interese

OUTRAS ACTIVIDADES:
1999-00. Monitor de Teatro no C.E.I.P. “Río Maior” de Cobres (Vilaboa).
1998-99. Monitor de Teatro no C.E.I.P “Nosa Señora das Dores” de Forcarei.
1997-98. Monitor de Teatro na Escola de Ed. Infantil “A Pastora” de Cambados.
1996-97. Monitor de Teatro no Instituto de F. Profesional de Rodeira (Cangas).