Pilar Álvarez Pablos


Categoría: Pintora
Data de Nacemento: 1 de abril de 1967
Lugar de Nacemento: Pontevedra
Teléfono: 932102057
 Currículum

-1985-90: Estudios de Belas Artes en Barcelona. -1989: Bolsa de estudios Erasmus na Winchester School of Art, Inglaterra. -1990: Bolsa de estudios Rodríguez Acosta, Granada. -1995: Bolsa de estudios de Novos Valores da Deputación de Pontevedra

 Obras realizadas

EXPOSICIÓNS INDIVIDUAIS: 1991.- Galería Severo Pardo, Vigo. 1995.- Galería Abel Lepina, Vigo. 1998.- "El Caos es tan necesario como el orden", Sala de Exposicións Caja Madrid en Pontevedra. 1998.- Galería Abel Lepina. EXPOSICIÓNS COLECTIVAS: "Nomes propios, imaxes de desexo" (Expo-92, Sevilla). "Trazos e camiños" (Xacobeo 93, Santiago). "III Bienal Artistas Galegas" (Vigo- 94). "4ª Mostra Unión Fenosa" (A Coruña - 95). "Galicia Exterior" (Vigo - 97). "Galicia Hoxe" (Fundación Barrié de la Maza, A Coruña). Colección Caixa Galicia (Vigo - 97). Arte e Solidaridade (Santiago - 00).

 Outros datos de interese

1990.- Primeiro premio Nacional de licenciatura en Belas Artes.