Néstor Armesto


Data de Nacemento: 22 de outubro de 1967
Lugar de Nacemento: Lugo
Teléfono: 981594488 ext. 13999
Fax: 981521091
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Estudos universitarios e diplomas obtidos:
1. Estudos de Física na Universidade de Santiago de Compostela (USC) desde outubro de 1986 a setembro de 1989 e de Física Teórica na Universidade Autónoma de Madrid (UAM) desde outubro de 1989 a xuño de 1991, obtendo a licenciatura en Física Teórica na Universidade Autónoma de Madrid en xuño de 1991.
2. Licenciatura en Física na USC en setembro de 1991.
3. Estudos de doutorado no Departamento de Física de Partículas (DFP) da USC desde outubro de 1991 a setembro de 1993.
4. Doutor en Ciencias Físicas pola USC en setembro de 1995.

Tese: 1. Memoria de graduación titulada “1/N in cylindrical coordinates”, supervisada polo Profesor C. Pajares no Departamento de Física de Partículas da USC e presentada en setembro de 1991.
2. Tese: “String interactions in multiple production models”, supervisada polo Profesor C. Pajares no Departamento de Física de Partículas da USC e presentada en setembro de 1991.

Experiencia profesional na Ensinanza:
1. Laboratorio de Física Atómica e Nuclear desde outubro de 1993 a xuño de 1994 e Problemas de Mecánica Cuántica e laboratorio de Física Atómica e Nuclear desde outubro de 1994 a xuño de 1995 na Facultade de Físicas da USC.
2. Profesor asociado de Mecánica Teórica na mesma institución desde outubro de 1995 a setembro de 1996.
3. Profesor Titular de Física Atómica, Molecular e Nuclear na Facultade de Ciencias da Universidade de Córdoba desde agosto de 1998 a decembro de 2002.
4. Métodos Matemáticos IV (Ecuacións Diferenciais Ordinarias e Funcións Especiais) e Mecánica Cuántica Avanzada durante os anos académicos 2004-2005, 2005-2006 e 2006-2007.

 Obras realizadas

Investigación:
1. Bolsas de Investigación da Xunta de Galicia no Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago de Compostela (1991-1993) e bolsa de doutorado na mesma institución (1993-1995).
2. Investigación na mesma institución (1995 –1996).
3. Bolsa post-doutorado da Xunta de Galicia no Laboratoire de Physique Theorique et Hautes Energies da Universite de Paris XI (1996-1997).
4. Bolsa post-doctorado do Ministerio de Educación e Cultura de España no II Institut für Theoretische Physik da Universidade de Hamburgo (1997-1998).
5. Investigación na Facultade de Ciencias da Universidade de Córdoba desde agosto de 1998 a decembro de 2002.
6. Membro da División de Teoría, CERN, Xenebra - Suíza, desde o 1 de xaneiro de 2003 ata o 31 de decembro de 2004.
7. Contrato Ramón y Cajal do Ministerio de Educación e Ciencia de España desde o 1 de xaneiro de 2005.

Estancias científicas:
-Desde o 6 ó 16 de marzo de 2002 en CERN, División de Teoría, Xenebra – Suíza.
-Desde o 18 de marzo ó 16 de abril de 2002 no Departamento de Física da Universidade de Jyvaskyla, Finlandia.
-Desde abril a maio de 2002 no Departamento de Física do Brookhaven National Laboratory, Upton, Nova York, Estados Unidos.

Técnicas científicas adquiridas:
1. Interaccións hadrónicas: modelo Glauber–Gribov, expansión topolóxica na Cromodinámica Cuántica, teoría do campo Regge, modelos de corda (DPM, QGSM), interacciónss de cordas, colisións núcleo-núcleo e esparcemento elástico e difractivo.
2. Ecuacións BFKL/BKP, sistemas partónicos densos, difracción en colisións hadrónicas e DIS.
3. Cromodinámica Cuántica: modelo partón, perturbativo e produción de sabores pesados.
4. Interaccións hadrónicas en Física de raios cósmicos en enerxías ultraaltas.
5. Experiencia informática: DOS, Windows, VMS e sistemas operativos Unix, linguaxes de programación C e Fortran, paquetes Cernlib, simulación MonteCarlo; administración de sistema de terminais DECAlpha3000 e PC’s bajo Linux.

Lista de publicacións en diarios e revistas:
1. “Inelastic diffractive production and string fusion at high energies”, N. Armesto, M. A. Braun e C. Pajares (1993).
2. “Long and Short Range Correlations: A Signature of String Fusion”, N. S. Amelin, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, Phys. Rev. Lett.
3. “Strangeness enhancement and string fusion in nucleus–nucleus collisions”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, Phys. Lett. (1995).
4. “Inelastic diffractive production and string fusion in hadron–nucleus collisions”, N. Armesto, M. A. Braun e C. Pajares, Phys. Rev. C51 (1995).
5. “Scaling behaviour and correlations in the string fusion model for heavy ion collisions”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, Z. Phys. C67 (1995).
6. “Monte Carlo model for multiparticle production at ultrarelativistic energies”, N. S. Amelin, H. Stöcker, W. Greiner, N. Armesto, M. A. Braun e C. Pajares, Phys. Rev. C52 (1995).
7. “A–dependence of heavy flavour production in QCD”, N. Armesto, C. Pajares, C. A. Salgado e Yu. M. Shabelski, Phys. Lett. B366 (1996).
8. “Fast antibaryon production in pp collisions as a result of string fusion”, N. Armesto, E. G. Ferreiro, C. Pajares e Yu. M. Shabelski, Z. Phys. C73 (1997).
9. “The pomeron–pomeron interaction in the perturbative QCD”, N. Armesto e M. A. Braun, Phys. Lett. (1996).
10. “Fusion of strings and cosmic rays at ultrahigh energies”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro, C. Pajares e Yu. M. Shabelski, Phys. Lett. B389 (1996).
11. “Percolation approach to Quark Gluon Plasma and J/_ suppression”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, Phys. Rev. Lett. 77 (1996).
12. “Fusion of strings and its consequences at the highest cosmic ray energies”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro, C. Pajares e Yu. M. Shabelski, Astropart. Phys. 6 (1997).
13. “On the odderon intercept in perturbative QCD”, N. Armesto e M. A. Braun, Z. Phys. (1997).
14. “The EMC effect at low x in perturbative QCD”, N. Armesto e M. A. Braun, Z. Phys. C76 (1997).
15. “A Dependences of the Cross Sections for Hard Processes in QCD”, N. Armesto, C. Pajares, C. A. Salgado e Yu. M. Shabelski, Phys. At. Nucl. 61 (1998).
16. “Probabilistic versus field–theoretical description of heavy flavour production off nuclei”, M. A. Braun, C. Pajares, C. A. Salgado, N. Armesto e A. Capella, Nucl. Phys. B509 (1998).
17. “A quantitative reanalysis of charmonium suppression in nuclear collisions”, N. Armesto e A. Capella, Phys. Lett. B430 (1998).
18. “Charmonium Suppression in Lead–Lead Collisions: Is There a Break in the J/Cross– Section?”, N. Armesto, A. Capella e E. G. Ferreiro, Phys. Rev. C59 (1999).
19. “The 2nd Order Corrections to the Hard pomeron and the Running Coupling”, N. Armesto, J. Bartels e M. A. Braun, Phys. Lett. B442 (1998).
20. “Central Rapidity Densities of Charged Particles at RHIC and LHC”, N. Armesto e C. Pajares, Int. J. Mod. Phys. A15 (2000).
21. “Parton densities and dipole cross-sections at small x in large nuclei”, N. Armesto e M. A. Braun, Eur. Phys. J. C20 (2001).
22. “Monte Carlo model for nuclear collisions from SPS to LHC energies”, N. S. Amelin, N. Armesto, C. Pajares e D. Sousa, Eur. Phys. J. C22 (2001).
23. “A geometrical estimation of saturation of partonic densities”, N. Armesto e C. A. Salgado, Phys.Lett. (2001).
24. “Nuclear structure functions and heavy flavour leptoproduction off the nucleus at small x in perturbative QCD”, N. Armesto e M. A. Braun, Eur. Phys. J. C22 (2001).
25. “Analysis of the first RHIC results in the String Fusion Model”, N. Armesto, C. Pajares e D. Sousa, Phys. Lett. B527 (2002).
26. “A simple model for nuclear structure functions at small x in the dipole picture”, N. Armesto, Eur.Phys. J.(2002).
27. “Nuclear Structure Functions at Small x from Inelastic Shadowing y Diffraction”, N. Armesto, A. Capella, A. B. Kaidalov, J. Lóopez-Albacete e C. A. Salgado, Eur. Phys. J. (2003).
28. “Energy dependence of the Cronin effect from non-linear QCD evolution”, J. L. Albacete, N. Armesto, A. Kovner, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, Phys. Rev. Lett. 92 (2004).
29. “Medium-Induced Gluon Radiation off Massive Quarks Fills the Dead Cone”, N. Armesto, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, Phys. Rev. D69 (2004).
30. “Measuring The Collective Flow With Jets”, N. Armesto, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, Phys. Rev. Lett. 93 (2004).
31. “Relating high-energy lepton-hadron, proton-nucleus and nucleus-nucleus collisions through geometric scaling”, N. Armesto, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, Phys. Rev. Lett. 94 (2005).
32. “Numerical analysis of the Balitsky-Kovchegov equation with running coupling: dependence of the saturation scale on nuclear size and rapidity”, J. L. Albacete, N. Armesto, J. G. Milhano, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, Phys. Rev. D71 (2005).
33. “Collective behavior in nuclear interactions and shower development”, V. Canoa, N. Armesto, C. Pajares e R. A. Vazquez, Astropart. Phys. 23 (2005).
34. “Testing the Color Charge y Mass Dependence of Parton Energy Loss with Heavy-to-light Ratios at RHIC y LHC”, N. Armesto, A. Dainese, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, Phys. Rev. D71 (2005).
35. “Low-pT collective flow induces high-pT jet quenching”, N. Armesto, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, Phys. Rev. (2005).
36. “How sensitive are high-pT electron spectra at RHIC to heavy quark energy loss?”, N. Armesto, M. Cacciari, A. Dainese, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, Phys. Lett. B637 (2006).
37. “On correlations and discreteness in non-linear QCD evolution”, N. Armesto e J. G. Milhano, Phys. Rev. D73 (2006).
38. “Nuclear shadowing”, N. Armesto, invited topical review, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. (2006).
39. “Jet quenching at finite ‘t Hooft coupling and chemical potential from AdS/CFT”, N. Armesto, J. D. Edelstein e J. Mas (2006).
40. “Contribution to the ALICE Physics Performance Report”, Volumen II, Eds. B. Alessandro, F. Antinori, J. A. Belikov, C. Blume, A. Dainese, P. Foka, P. Giubellino, B. Hippolyte, C. Kuhn, G. Martínez, M. Monteno, A. Morsch, T. K. Nayak, J. Nystrand, M. López Noriega, G. Paic, J. Pluta, L. Ramello, J.-P. Revol, K. Safarik, J. Schukraft, Y. Schutz, E. Scomparin, R. Snellings, O. Villalobos Baillie e E. Vercellin, J. Phys. G: Nucl. Part. Phys. 32 (2006), como colaborador externo.
41. “Long Range Forward-Backward Correlations and the Color Glass Condensate”, N. Armesto, L. McLerran e C. Pajares, Nucl. Phys. A781 (2007).
42. “O(2s)-corrections to JIMWLK evolution from the classical equations of motion”, J. L. Albacete, N. Armesto e J. G. Milhano (2006).
43. “Long-range correlations in hadron-nucleus collisions”, N. Armesto, M. A. Braun e C. Pajares, Phys. Rev. (2007).

Colaboracións en congresos:
1. “String fusion and strangeness enhancement”, N. Armesto, C. Pajares e N. S. Amelin, ‘Proceedings of the XXIII International Symposium on Multiparticle Dynamics’, Eds. M. M. Block e A. R. White, World Scientific, Singapore 1994.
2. “Monte Carlo model for particle production at ultra-relativistic energies”, N. S. Amelin, H. Stocker, W. Greiner, N. Armesto e C. Pajares, ‘Proceedings of the NASI School on Hot and Dense Nuclear Matter’, Eds. W. Greiner, H. Stocker e A. Gallmann, Plenum Publishing Company, Nova York 1994.
3. “Long and short range correlations and the search of the Quark Gluon Plasma”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro, C. Pajares e N. S. Amelin, ‘Proceedings of The heart of the matter’, Eds. J.–F. Mathiot e J. Tran Thanh Van, Editions Frontières, Singapore 1995.
4. “String fusion and antibaryon enhancement”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, ‘Proceedings of the International Symposium on Strangeness and Quark Matter’, Eds. G. Vassiliadis, A. D. Panagiotou, S. Kumar e J. Madsen, World Scientific, Singapore 1995.
5. “Fusion of strings and particle spectra”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, ‘Proceedings of the XXIV International Symposium on Multiparticle Dynamics’, Eds. A. Giovannini, S. Lupia e R. Ugoccioni, World Scientific, Singapore 1995.
6. “Quark Gluon Plasma and long and short range correlations”, N. S. Amelin, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, ‘Proc. of the IX International Workshop on High Energy Physics and Quantum Field Theory’, Ed. B. B. Levtchenko, Moscú 1995.
7. “Long and short range correlations as a signature of string fusion”, N. Armesto, E.G. Ferreiro, C. Pajares e M. A. Braun, ‘Proceedings of the XXXth Rencontres de Moriond’, Ed. J. Tran Thanh Van, Editions Frontières, Singapore 1995.
8. “String Fusion Model: multiplicity and strangeness production in nucleus–nucleus collisions. A possible relation with cosmic ray composition”, N. Armesto, E. G. Ferreiro, C. Pajares e M. A. Braun, ‘Proceedings of the VIIth Blois Workshop on Elastic and Diffractive Scattering: Frontiers in Strong Interactions’, Eds. P. Chiappetta, M. Haguenauer e J. Tran Thanh Van, Editions Frontières, Singapore 1996.
9. “Correlations and Strangeness Enhancement in Heavy Ion Collisions in the String Fusion Model”, N. Armesto, E. G. Ferreiro, C. Pajares e M. A. Braun, ‘Proceedings of the International Europhysics Conference on High Energy Physics’, Eds. J. Lemonne, C. Vander Velde e F. Verbeure, World Scientific, Singapore 1996.
10. “Fusion of strings and heavy ion collisions”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, Hadronic J. Suppl. 15 (2000).
11. “Fusion of strings and cosmic rays at ultrahigh energies”, N. Armesto, E. G. Ferreiro, C. Pajares, M. A. Braun e Yu. M. Shabelski, ‘Proceedings of the XXXIst Rencontres de Moriond’, Ed. J. Tran Thanh Van, Editions Frontières, Singapore 1996.
12. “Fusion of strings: consequences at the highest cosmic ray energies”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro, C. Pajares e Yu. M. Shabelski, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 52B (1997)
13. “Percolation approach and J/_ suppression in the String Fusion Model”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, ‘Proceedings of the RHIC Summer Study ’96’, Eds. D. E. Kahana e Y. Pang, Brookhaven National Laboratory, Upton 1996.
14. “Fusion of strings, cosmic rays and J/_ suppression”, N. Armesto, E. G. Ferreiro, C. Pajares e M. A. Braun, ‘Proceedings of the XXVI International Symposium on Multiparticle Dynamics’, Eds. J. Dias de Deus, P. Sá, M. Pimenta, S. Ramos e J. Seixas, World Scientific, Singapore 1997.
15. “Cumulative effect: particle production outside the kinematical limits in proton–nucleus and nucleus–nucleus collisions”, N. Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, ‘Proceedings of the XIIIth International Seminar on High Energy Physics Problems’ (Dubna - Rusia, setembro de 1996).
16. “Interpretations of J/_ suppression”, N. Armesto, ‘Proceedings of the XXXIInd Ren- contres de Moriond’, Ed. J. Tran Thanh Van, Editions Frontières, París 1997.
17. “Hard processes on nuclear targets in QCD”, N. Armesto, C. Pajares, C. A. Salgado e Yu. M. Shabelski, ‘Proceedings of the XXXIInd Rencontres de Moriond’, Ed. J. Tran Thanh Van, Editions Frontières, Paris 1997.
18. “Fast antibaryon production in pp collisions and string fusion”, N. Armesto, E. G. Ferreiro, C. Pajares e Yu. M. Shabelski, ‘Proceedings of the 3rd International Workshop On Diquarks And Other Models Of Compositeness (DIQUARKS III)’, Eds. M. Anselmino e E. Predazzi, World Scientific, Singapore 1998.
19. “Interpretations of J/_ suppression”, N. Armesto e A. Capella, J. Phys. G23 (1997).
20. “On the odderon intercept in QCD”, N. Armesto e M. A. Braun, ‘Proceedings of the Madrid Workshop on low x Physics’, Eds. F. Barreiro, L. Labarga e J. del Peso, World Scientific, Singapore 1998.
21. “Nuclear effects in QCD”, N. Armesto, preprint DESY 98–040 (hep–ph/9803495), ‘Proceedings of the 5th International Workshop on Hard Probes in Nuclear Collisions’ (Lisboa - Portugal, setembro de 1997), en Int. J. Mod. Phys. A.
22. “J/_ Suppression in the Framework of the Dual Parton Model”, N. Armesto, A. Capella e E. G. Ferreiro, ‘Proceedings of the XXXIIIrd Rencontres de Moriond’, Ed. J. Tran Thanh Van, Editions Frontières, París 1998.
23. “Anomalous J/_ Suppression in Lead–Lead Collisions: Is There a Break in the J/_ Cross–Section?”, N. Armesto, A. Capella e E. G. Ferreiro, ‘Proceedings of the RHIC/INT Workshop on Quarkonium Production in Relativistic Nuclear Collisions’, Eds. X.–N. Wang e B. Jacak, World Scientific, Singapore 1999.
24. “Rescattering effects in heavy flavour production off nuclei”, M. A. Braun, C. Pajares, C. A. Salgado, N. Armesto e A. Capella, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 71B (1999).
25. “Consequences of the percolation of strings for the behavior of forward-backward correlations”, N.Armesto, M. A. Braun, E. G. Ferreiro e C. Pajares, 1999.
26. “On the NLL corrections to the BFKL Pomeron”, N. Armesto, J. Bartels e M. A. Braun, ‘Proceedings of the XIth Rencontres de Blois: Frontiers of Matter’, Ed. J. Tran Thanh Van, World Scientific, Hanoi 2001.
27. “String Fusion Model with two components at RHIC and LHC”, N. Armesto, C. Pajares e D. Sousa, ‘Proceedings of the XIth Rencontres de Blois: Frontiers of Matter’, Ed. J. Tran Thanh Van, World Scientific, Hanoi 2001.
28. “String Fusion Model predictions for RHIC and LHC”, N. Armesto, C. Pajares e D. Sousa, ‘Proceedings of the XVII Autumn School: QCD: Perturbative or Nonperturbative’, Eds. L. S. Ferreira, P. Nogueira e J. I. Silva–Marcos, World Scientific, Singapore 2001.
29. “Heavy Flavor Production in Nuclear Collisions”, N. Armesto, M. A. Braun, A. Capella, C. Pajares e C. A. Salgado, Nucl. Phys. B (Proc. Suppl.) 93 (2001).
30. “Strangeness Production in the String Fusion Model”, N. S. Amelin, N. Armesto, C. Pajares e D. Sousa, ‘Proceedings of the IVth Rencontres de Vietnam’ (Hanoi - Vietnam 2000).
31. “J/_ suppression at SPS and RHIC in the comovers approach”, N. Armesto, A. Capella, E. G. Ferreiro, A. B. Kaidalov e D. Sousa, Nucl. Phys. A698 (2002).
32. “Partonic densities in the nucleus at small x in the perturbative QCD”, N. Armesto e M. A. Braun, Nucl. Phys. A699 (2002).
33. “Jet and Dijet Rates in pA Collisions”, A. Accardi e N. Armesto, contribución ó informe amarelo do CERN sobre sondas en colisións de ións pesados no LHC, CERN–2004.
34. “Jet and Dijet Rates in AB Collisions”, A. Accardi, N. Armesto e I. P. Lokhtin, contribución ó informe amarelo do CERN sobre sondas en colisións de ións pesados no LHC, CERN–2004–009 (hep-ph/0211314 e hep-ph/0310274), p. 125–129.
35. “Gluon distributions in nuclei at small x: guidance from different models”, N. Armesto e C. A. Salgado, contribución ó informe amarelo do CERN sobre sondas en colisións de ións pesados no LHC, CERN–2004–009.
36. “Nuclear Structure Functions at Small x in Multiple Scattering Approaches”, N. Armesto, ‘Proceedings of the XXXVIIIth Rencontres de Moriond: QCD e Hadronic Interactions (Les Arcs – Francia, 2003), Eds. ´E. Augé e J. Tran Thanh Van, The Gioi Publishers, Hanoi 2003.
37. “Nuclear structure functions at small x from inelastic shadowing y diffraction”, J. L. Albacete, N. Armesto, A. Capella, A. B. Kaidalov e C. A. Salgado, ‘Proceedings of the XXXVIIIth Rencontres de Moriond: QCD y Hadronic Interactions’ (Les Arcs - Francia, 2003), Eds. ´E. Augé e J. Tran Thanh Van, The Gioi Publishers, Hanoi 2003.
38. “Collective behaviour in nuclear interactions and shower development”, V. Canoa, N. Armesto, C. Pajarez e R. A. Vázquez, ‘Proceedings of the 28th International Cosmic Ray Conference’ (Tsukuba, Japón, 2003), Eds.T.Kajita, Y. Asaoka, A. Kawachi, Y. Matsubara e M. Sasaki, Universal Academy Press, Tokyo 2003 (Frontiers Science Series).
39. “Introduction to Low x Physics and Saturation”, N.Armesto, Acta Phys.Polon (2004).
40. “Gluon Radiation off Massive Quarks in a QCD Medium”, N. Armesto, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, ‘Proceedings of the XXXIXth Rencontres de Moriond: QCD and Hadronic Interactions’ (La Thuile - Italia, 2004) Eds. E.Auge e J.Tran Thanh Van, The Gioi Publishers, Hanoi 2004.
41. “Review of Monte Carlo methods for particle multiplicity evaluation”, N. Armesto, ‘Proceedings of Focus on MULTIPLICITY: International Workshop on Particle Multiplicity in Relativistic Heavy Ion Collisions’ (Bari – Italia, 2004), J. Phys. Conf. 5 (2005).
42. “Jet quenching”, N. Armesto, ‘Proceedings of Physics at LHC’ (Viena - Austria), Czech. J. Phys. 55 (2005).
43. “Nuclear Shadowing and Diffraction”, J. L. Albacete, N. Armesto, A. Capella, A. B. Kaidalov e C. A. Salgado, ‘Proceedings of the Eighth Workshop on Non-Perturbative Quantum Chromodynamics’ (París – Francia, 2004), Int. J. Mod. Phys. A20 (2005).
44. “Flow effects on jet profiles and multiplicities”, N. Armesto, ‘Proceedings of Hard Probes 2004: International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High Energy Nuclear Collisions’ (Ericeira - Portugal, 2004), Eur. Phys. J. C43 (2005).
45. “Nuclear size and rapidity dependence of the saturation scale from QCD evolution and experimental data”, J. L. Albacete, N. Armesto, J. G. Milhano, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, ‘Proceedings of Hard Probes 2004: International Conference on Hard and Electro- magnetic Probes of High Energy Nuclear Collisions’ (Ericeira - Portugal, Noviembre 2004), Eur. Phys. J. C43 (2005).
46. “Heavy-to-light ratios as a test of medium-induced energy loss at RHIC and the LHC”, N. Armesto, M. Cacciari, A. Dainese, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, ‘Proceedings of Quark Matter 2005: 18th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions’ (Budapest - Hungary, 2005), Nucl. Phys. A774 (2006).
47. “High transverse momentum physics in heavy ion collisions”, N. Armesto, ‘Proceedings of the HEP2005 International Europhysics Conference on High Energy Physics’ (Lisboa - Portugal, 2005), ‘Proceedings of Science’ (HEP2005) .
48. “Heavy-quark energy loss at RHIC and LHC”, N. Armesto, M. Cacciari, A. Dainese, C. A. Salgado e U. A. Wiedemann, ‘Proceedings of PANIC05: Particles and Nuclei International Conference’ (Santa Fe – EE.UU, 2005), AIP Conf. Proc. 842 (2006) 74–76.
49. “Testing radioactive energy loss at RHIC and the LHC”, N. Armesto, ‘Proceedings of the Fifth International Conference on Perspectives in Hadronic Physics: Particle-Nucleus and Nucleus-Nucleus Scattering at Relativistic Energies’ (ICTP Trieste - Italia, maio de 2006), Nucl. Phys. A782 (2007).
50. “Flow effects on jet profile”, N. Armesto, ‘Proceedings of the 2nd International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions (Monterey – EE.UU., xuño de 2006), Nucl. Phys. A783 (2007).
51. “Hard Processes in Heavy Ion Collisions”, N. Armesto, ‘Proceedings of the XXXIII International Conference on High Energy Physics (ICHEP’06)’, (Moscú - Rusia, 2006).
52. “First correction to JIMWLK evolution from the classical equations of motion”, J. L. Albacete, N. Armesto e J. G. Milhano, ‘Proceedings of the 19th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions (QM2006)’, (Shanghai - China, novembro de 2006), J. Phys. G34 (2007).
53. “Pt -multiplicity correlations in a multi-pomeron exchange model with string collective effects”, N. Armesto, D. Derkach e G. Feofilov.
54. “Theoretical Uncertainty in the Tau Energy Loss”, N. Armesto, C. Merino, G. Parente e E. Zas, ‘Proceedings of the 30th International Cosmic Ray Conference (ICRC’07)’, (Mérida, Yucatán - México, 2007).

Cursos impartidos:
“Hadron Phenomenology: QCD and Nuclear Collisions”, impartido no Taller de Altas Enerxías (Universidade de Santiago de Compostela, España, 2004).
“Numerical methods in high gluon density QCD”, impartido no “Block Course: QCD at high energies - from DIS to HIC” (Universidade de Bielefeld, Alemaña, 2004).
“Hard Probes (theory)”, impartido no ‘International School on Quark-Gluon Plasma e Heavy Ion Collisions: past, present, future’ (Turín - Italia, 2005).

Seminarios impartidos:
“Difracción en el modelo de fusión de cuerdas”, impartido no Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago de Compostela (España) 1993.
“The EMC effect at low x and the pomeron–pomeron cross section in the hard pomeron approach”, impartido no Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago de Compostela (España) 1996.
“The EMC effect at low x and the pomeron–pomeron cross section in the hard pomeron approach”, impartido no Departament de Estructura i Constituents de la Matèria da Universidade de Barcelona (España) 1996.
“Collective effects in nucleus–nucleus collisions: string fusion”, impartido no Laboratoire de Physique Theorique et Hautes Energies da Universite de Paris XI (Francia) de 1997.
“Interpretations of J/suppression in nuclear collisions”, impartido no DESY de Hamburgo (Alemaña) 1997.
“Interpretations of J/suppression in nuclear collisions”, impartido no Departamento Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago de Compostela (España) 1997.
“Interpretations of J/suppression in nuclear collisions”, impartido na Facultade de Física da Universidade de Bielefeld (Alemaña) 1997.
“Algunos aspectos de la interacción fuerte”, impartidos na Facultade de Ciencias da Universidade de Córdoba (España) 1997.
“Charmonium suppression in nuclear collisions”, impartido no Institute de Physique Nucleaire de la Universite de Paris XI (Francia) 1997.
“On the odderon intercept in QCD”, impartido no Service de Physique Theorique, Centre d’Etudes de Saclay (Francia) 1997.
“Questions on BFKL at NLL”, impartido no Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago de Compostela (España) 1999.
“A geometrical approach to saturation of partonic densities”, impartido no Departamento de Física Teórica e do Cosmos da Universidade de Granada 2000.
“Estructura íntima de la materia”, impartido no Centro de Profesorado “Luisa Revuelta” en Córdoba 2001.
“First RHIC Results y the String Fusion Model”, impartido en el Bartol Research Center, Universidade de Delaware, 2002.
“Multiplicities in high-energy nuclear collisions: How to compute them?”, impartido no Physics Department del Brookhaven National Laboratory, 2002.
“NLO QCD predictions for Jet and Dijet Rates in Nuclear Collisions at the LHC”, impartido no CERN (Suíiza) 2003.
“Saturation in nuclear collisions”, impartido no CERN (Suíza) 2003.
“Models for nuclear structure functions at small x”, impartido no Institute for Nuclear Theory da Universidade de Washington, Seattle, 2003.
“BFKL at High Parton Densities: Numerical Results”, impartido no CERN (Suíza) 2003.
“BFKL at High Parton Densities: Numerical Results”, impartido no Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago de Compostela, 2003.
“Saturation in nuclear collisions: what are we learning from RHIC?”, impartido no Departamento de Física Teórica e do Cosmos da Universidade de Granada, 2003.
“Medium-Induced Parton Energy Loss for Heavy Quarks”, impartido CERN (Suíza) 2003.
“Effects of Medium-Induced Gluon Radiation on Jet Shapes and Heavy Flavors”, impartido no Physics Department do Brookhaven National Laboratory, 2004.
“Jet Properties in Heavy Ion Collisions”, impartido no Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago de Compostela 2004.
“Saturation in High-Energy Nuclear Collisions”, impartido no DESY (Hamburgo), 2004.
“Dense partonic matter at RHIC”, impartido no Departament de Estructura i Constituents de la Matèria da Universidade de Barcelona, en 2004.
“New theoretical ideas on jet quenching”, impartido no CERN (Suiza), en 2004.
“Highlights of Quark Matter 2005”, impartido no Departamento de Física de Partículas da Universidade de Santiago de Compostela, en 2005.
“O Modelo Estándar das Partículas Elementais”, impartido na Facultade de Física da Universidade de Santiago de Compostela, en 2006.
“Jet quenching and AdS/CFT”, impartido no CENTRA no Instituto Superior Técnico da Universidade Técnica de Lisboa, en 2006.
“Hard Probes in Heavy Ion Collisions”, impartido no CERN (Suíza) 2007.

Charlas: “Quark Gluon Plasma and long and short range correlations” no ‘IX International Workshop on High Energy Physics and Quantum Field Theory’ (Zvenigorod - Rusia, 1994).
“Long and short range correlations as a signature of string fusion”, nos ‘XXXth. Rencontres de Moriond’ (Les Arcs – Francia, 1995).
“Correlations and strangeness enhancement in heavy ion collisions in the String Fusion Model”, no ‘International Europhysics Conference on High Energy Physics’ (Bruselas – Bélxica, 1995).
“Fusion of strings: consecuences at the highest cosmic ray energies”, no ‘IXth International Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions’ (Karlsruhe - Alemaña, 1996).
“Percolation in the String Fusion Model” (invitado), en ‘Rencontres de Theoriciens’ (Clermont - Ferrand, Francia, 1997).
“Interpretations of J/suppression” (invitado), en ‘XXXIInd Rencontres de Moriond’ (Les Arcs - Francia, 1997).
“On the odderon intercept in QCD”, en ‘Madrid Workshop on low x Physics’ (Miraflores de la Sierra, 1997).
“Nuclear effects in QCD” (invitado), no ‘Vth International Workshop on Hard Probes in Nuclear Collisions’ (Lisboa - Portugal, 1997).
“On the NLL corrections to the BFKL Pomeron”, en ‘XIth Rencontres de Blois: Frontiers of Matter’ (Blois - Francia, 1999).
“Percolation, collectivity and multiplicity predictions for RHIC and LHC”, no ‘Workshop on Percolation and Related Topics’ (Santiago de Compostela, 2000).
“Initial stage in the string fusion model” en ‘Oscar III Workshop’ (Nantes, Francia, 2000).
“Central rapidity densities of charged particles in AB collisions at LHC” (invitado), no ‘5th CMS Heavy Ion Meeting’ (Gatchina - Russia, 2000).
“Heavy Flavor Production in Nuclear Collisions”, na ‘IVth International Conference on Hyperons, Charm and Beauty Hadrons’ (Valencia, España, 2000).
“String models: multiplicity predictions in AB collisions at RHIC and LHC” (invitado), no ‘Workshop at CERN on Heavy Ion Physics at the LHC’ (CERN, Xenebra, 2000).
“Percolation of strings in high energy hadronic collisions” (invitado), no ‘Workshop on Percolation Phenomena: Basic Techniques and Applications’ (Bielefeld, Alemaña,2001).
“Some aspects on percolation: J/suppression and relation to parton saturation”, no ‘Informal Meeting on Percolation and Heavy Ion Collisions’ (Lisboa - Portugal, 2001).
“Jets: Benchmark results for p+A and A+A” (invitado), no ‘Third Meeting of the 2002 CERN Workshop on Hard Probes in Heavy Ion Collisions at the LHC’ (CERN, Xenebra, Suíza, 2002).
“Particle Multiplicities at High Energies” (invitado), no ‘Colloque en l’honneur de Alfons Capella’, Andre Krzywicki et Jean Tran Thanh Van: ‘Interactions fondamentales et Physique Hadronique’ (Orsay - Francia, 2002).
“Different Approaches to Nuclear Structure Functions at Small x”, no ‘Workshop on Heavy Ions and Cosmic Rays’ (Santiago de Compostela - España, 2003).
“Nuclear structure functions at small x in multiple scattering approaches”, no ‘XXXVIIIth Rencontres de Moriond: QCD and Hadronic Interactions’, (Les Arcs, Francia, 2003).
“Heavy flavor production and absorption in pA collisions” (invitado), no ‘NA60 Collaboration Meeting’ (Lisboa - Portugal, 2003).
“Numerical Results on Non-Linear Evolution and Scaling”, no ‘ECT* Workshop on Color Glass Condensate and Parton Percolation’ (Trento – Italia, 2003).
“Tools for Heavy Ion physics” (invited), no ‘CERN Workshop on Monte Carlo Tools for the LHC’ (CERN, Xenebra – Suíza, 2003).
“PSM” no ‘CERN Workshop on Monte Carlo Tools for LHC’ (CERN, Xenebra, Suíza, 2003)
“Introduction to Low x Physics and Saturation” (invitado), no ‘XXXIII International Symposium on Multiparticle Dynamics’ (Cracovia – Polonia, 2003).
“Some aspects of non-linear evolution”, no ‘Heavy Ion Meeting’ (Faro - Portugal, 2003).
“Evolution Equations of QCD in the Non-Linear Saturation Region” (invitado), no ‘Second Electron-Ion Collider Workshop’ (Jefferson Lab, Newport News, Virginia, EE.UU., 2004).
“Gluon radiation off massive quarks in a QCD medium”, en ‘XXXIXth Rencontres de Moriond: QCD and Hadronic Interactions’ (La Thuile – Italia, 2004).
“Nuclear Shadowing and Diffraction” (invitado), no ‘Eighth Workshop on Non Perturbative Quantum Chromodynamics’ (París – Francia, 2004).
“Saturation in ultra-relativistic heavy ion collisions at the LHC” (invitado), no ‘CMS Heavy Ion Physics Workshop’ (CERN, Xenebra, Suíza, 2004).
“Review of Monte Carlo methods for particle multiplicity evaluation” (invitado), no ‘Focus on MULTIPLICITY: International Workshop on Particle Multiplicity in Relativistic Heavy Ion Collisions’ (Bari, Italia, 2004).
“Jet quenching” (invitado), ‘Physics at LHC’ (Viena - Austria, 2004).
“Geometric scaling: Phenomenology vs. results from BK” (invitado), no ‘BRAHMS Workshop on Forward Physics’ (Lawrence, Kansas – EE.UU., 2004).
“Flow effects on jet profiles and multiplicities”, en ‘Hard Probes 2004: International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High Energy Nuclear Collisions’ (Ericeira - Portugal, novembro de 2004).
“Testing radioactive energy loss at RHIC and LHC”, no ‘7th Meeting on Percolation and Related Subjects’ (Lisboa, Portugal, 2005).
“Jet Rates in p+A Collisions at the LHC” no ‘Workshop on Proton-Nucleus Collisions at the LHC’ (CERN, Xenebra, Suíza, 2005).
“High transverse momentum physics in heavy ion collisions” (invitado), en ‘HEP2005 International Europhysics Conference on High Energy Physics’ (Lisboa, Portugal, 2005).
“Heavy-to-light ratios as a test of medium-induced energy loss at RHIC and the LHC”, en ‘Quark Matter 2005: 18th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions’ (Budapest, Hungría, 2005).
“Hard processes in heavy ion collisions: from RHIC to the LHC” no ‘Alice-Eela Meeting’ (Madrid, 2006).
“Testing radioactive energy loss at RHIC and at the LHC” (invitado), en ‘Fifth International Conference on Perspectives in Hadronic Physics: Particle-Nucleus and Nucleus-Nucleus Scattering at Relativistic Energies’ (ICTP Trieste, Italia,2006).
“Testing radioactive energy loss at RHIC and at the LHC”, en ‘IVth International Conference on Quarks and Nuclear Physics’ (Madrid, 2006).
“Flow effects on jet profile” (invitado), en ‘2nd International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions (Monterey, EE.UU., 2006).
“Numerical studies of correlation and discreteness in non-linear QCD evolution”, en ‘Low x Meeting’ (Lisboa, Portugal, 2006).
“Parton saturation and string percolation”, en ‘Informal Meeting on Astroparticle Physics’ (Santiago de Compostela, 2006).
“Hard Processes in Heavy Ion Collisions” (invitado), en ‘XXXIII International Conference on High Energy Physics ICHEP’06’ (Moscú, Rusia, 2006).
“Modelling final state radiation in a QCD medium”, no ‘ECT International Workshop on Heavy Flavor Physics in Heavy Ion Collisions at the LHC’ (Trento, Italia, 2006).
“First correction to JIMWLK evolution from the classical EOMs”, en ‘19th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions’, (Shanghai, China, 2006).
“Jet quenching and AdS/CFT” (invitado), no ‘Workshop on AdS/CFT and strongly coupled quark matter’ (Beijing, China, 2006).
“Rapidity correlations in the CGC”, no ‘ECT International Workshop on High energy QCD: from RHIC to LHC’ (Trento, Italia, 2007).
“Modelling final state radiation in a QCD medium” (invitado), na ‘ALICE Physics Week 2007’ (Munster, Alemaña, 2007).
“Diffraction, string fusion and QGP”, en ‘European Research Conference on Physics on High Energy Heavy–Ion Collisions’ (Vuosaari - Finlandia, 1994).

 Outros datos de interese

Asistencia a escolas e congresos:
“A Física dos noventa” (Universidade Internacional Menéndez Pelayo, España, xullo 1991).
“XXII International Symposium on Multiparticle Dynamics” (Santiago de Compostela, España, xullo de 1992).
“Renormalización: teoría y práctica” (Santiago de Compostela, España, setembro 1993).
“NASI School on Hot and Dense Nuclear Matter” (Bodrum – Turquía, setembro-outubro de 1993).
“European Research Conference on Physics on High Energy Heavy–Ion Collisions” (Vuosaari – Finlandia, xuño de 1994).
“QCD y lagrangianos efectivos” (Santiago de Compostela, España, setembro de 1994).
“IX International Workshop on High Energy Physics and Quantum Field Theory” (Zvenigorod - Rusia, setembro de 1994).
“XXXth Rencontres de Moriond” (Les Arcs – Francia, marzo de 1995).
“International Europhysics Conference on High Energy Physics” (Bruselas - Bélgica, 1995).
“XXV Reunion Bienal de la Sociedad Española de Física” (Santiago de Compostela, España, setembro de 1995).
“IXth International Symposium on Very High Energy Cosmic Ray Interactions” (Karlsruhe – Alemaña, agosto de 1996).
“Rencontres de Theoriciens » (Clermont–Ferrand, Francia, xaneiro de 1997).
“XXXIInd Rencontres de Moriond” (Les Arcs – Francia, marzo de 1997).
“Madrid Workshop on low x Physics” (Miraflores de la Sierra - España, xuño de 1997).
“XVIIIth International Symposium on Lepton–Photon Interactions” (Hamburgo – Alemaña, xullo-agosto de 1997).
“Vth International Workshop on Hard Probes in Nuclear Collisions” (Lisboa - Portugal, setembro de 1997).
“DESY Theory Workshop 1997: Recent Developments in QCD” (Hamburg – Alemaña, setembro de 1997).
“Workshop on Interplay between Soft and Hard Interactions in DeepInelastic Scattering” (Heidelberg – Alemaña, setembro - outubro de 1997).
“XIth Rencontres de Blois: Frontiers of Matter’ (Blois – Francia, xuño-xullo de 1999).
“Meeting on Percolation in High Energy Physics and Astrophysics” (Lisboa - Portugal, xullo de 1999).
“XVII Autumn School: QCD: Perturbative or Nonperturbative” (Lisboa - Portugal, setembro–outubro de 1999).
“Workshop on Percolation and Related Topics” (Santiago de Compostela - España, febreiro de 2000).
“OSCAR III Workshop” (Nantes – Francia, xuño de 2000).
“5th CMS Heavy Ion Meeting” (Gatchina – Rusia, xuño de 2000).
“IVth International Conference on Hyperons, Charm and Beauty Hadrons” (Valencia – España, xuño de 2000).
“Workshop at CERN on Heavy Ion Physics at the LHC” (CERN, Xenebra, novembro de 2000).
“Workshop on Percolation Phenomena: Basic Techniques and Applications” (Bielefeld – Alemaña, maio de 2001).
“International Europhysics Conference on High Energy Physics” (Budapest – Hungría, xullo de 2001).
“Colloque International sur la Physique du Plasma de Quarks et de Gluons” (Palaiseau, Francia, setembro de 2001).
“Informal Meeting on Percolation and Heavy Ion Collisions” (Lisboa - Portugal, novembro de 2001).
“Second Meeting of the 2002 CERN Workshop on Hard Probes in Heavy Ion Collisions at the LHC” (CERN, Xenebra - Suíza, marzo de 2002).
“Third Meeting of the 2002 CERN Workshop on Hard Probes in Heavy Ion Collisions at the LHC” (CERN, Xenebra - Suíza, outubro 2002).
“Colloque en l’honneur de Alfons Capella, Andre Krzywicki et Jean Tran Thanh Van: Interactions fondamentales et Physique Hadronique” (Orsay - Francia, outubro de 2002).
“Workshop on Heavy Ions and Cosmic Rays” (Santiago de Compostela - España, febreiro de 2003).
“XXXVIIIth Rencontres de Moriond: QCD and Hadronic Interactions” (Les Arcs, Francia, marzo de 2003).
“The First Three Years of Heavy-Ion Physics at RHIC” (INT, Seattle, EE.UU., abril de 2003).
“NA60 Collaboration Meeting” (Lisboa - Portugal, xuño de 2003).
“ECT* Workshop on Color Glass Condensate and Parton Percolation” (Trento – Italia, xuño de 2003).
“CERN Workshop on Monte Carlo Tools for the LHC” (CERN, Xenebra - Suíza, xullo de 2003).
“XXXIII International Symposium on Multiparticle Dynamics” (Cracovia – Polonia, setembro de 2003).
“Heavy Ion Meeting” (Faro - Portugal, outubro de 2003).
“Second Electron-Ion Collider Workshop” (Jefferson Lab, Newport News, Virginia – EE..UU., marzo de 2004).
“XXXIXth Rencontres de Moriond: QCD and Hadronic Interactions” (La Thuile – Italia, marzo-abril de 2004).
“Eighth Workshop on Non-Perturbative Quantum Chromodynamics” (París – Francia, xuño de 2004).
“CMS Heavy Ion Physics Workshop” (CERN, Xenebra - Suíza, xuño de 2004).
“Focus on MULTIPLICITY: International Workshop on Particle Multiplicity in Relativistic Heavy Ion Collisions” (Bari – Italia, xuño de 2004).
“Physics at LHC” (Viena - Austria, xullo de 2004).
“BRAHMS Workshop on Forward Physics” (Lawrence, Kansas – EE.UU., outubro de 2004).
“Hard Probes 2004: International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High Energy Nuclear Collisions” (Ericeira - Portugal, novembro de 2004).
“7th Meeting on Percolation and Related Subjects” (Lisboa - Portugal, abril de 2005).
“Workshop on Proton-Nucleus Collisions at the LHC” (CERN, Xenebra - Suíza, maior de 2005).
“HEP2005 International Europhysics Conference on High Energy Physics” (Lisboa - Portugal, xullo de 2005).
“Quark Matter 2005: 18th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions” (Budapest – Hungría, agosto de 2005).
“ALICE-EELA Meeting” (Madrid - España, maio de 2006).
“Fifth International Conference on Perspectives in Hadronic Physics: Particle-Nucleus and Nucleus-Nucleus Scattering at Relativistic Energies” (ICTP Trieste - Italia, maio de 2006).
“IVth International Conference on Quarks and Nuclear Physics” (Madrid, 2006).
“2nd International Conference on Hard and Electromagnetic Probes of High-Energy Nuclear Collisions” (Monterey – EE.UU., xuño de 2006).
“Low x Meeting” (Lisboa - Portugal, xuño-xullo de 2006).
“Informal Meeting on Astroparticle Physics” (Santiago de Compostela, xullo de 2006).
“XXXIII International Conference on High Energy Physics ICHEP’06” (Moscú - Rusia, xullo-agosto de 2006).
“ECT International Workshop on Heavy Flavor Physics in Heavy Ion Collisions at the LHC” (Trento - Italy, setembro de 2006).
“19th International Conference on Ultra-Relativistic Nucleus-Nucleus Collisions (QM2006)” (Shanghai - China, novembro de 2006).
“Workshop on AdS/CFT and strongly coupled quark matter” (Beijing - China, 2006).
“ECT International Workshop on High energy QCD: from RHIC to LHC” (Trento – Italia, xaneiro de 2007).
“ALICE Physics Week 2007” (Münster – Alemaña, febreiro de 2007).

Participación en proxectos de investigación:
“Fenomenología de Altas Energías: extensiones de QCD, Plasma de Quarks y Gluones y Astrofísica de Partículas”, financiado por CICYT España, de 1993 a 1996.
“Interplay of soft and hard interactions in hadronic and nuclear interactions”, financiado por la CE, de xaneiro de 1994 a decembro de 1996.
“Intersección entre Teoría y Fenomenología Perturbativa y No Perturbativa con Aceleradores y Astrofísica de Partículas”, financiado por CICYT España, de 2000 a 2002, como principal investigador na Universidade de Córdoba.
“Intersección de aspectos No Perturbativos y Perturbativos en Física de Solitones y materia de alta densidad y Fenomenología de Astropartículas”, financiado por CICYT España, de 2003 a 2005, como científico invitado.
“Métodos Perturbativos y No Perturbativos en Teoría y Fenomenología de Partículas, Núcleos y Rayos Cósmicos a Altas Energías”, financiado por CICYT España, de 2006 a 2008, como principal investigador desde setembro de 2006, financiado pola Junta de Andalucía, investigador principal: Fernando Cornet, de 2002 a 2004.
“Axuda para a consolidacion de unidades de investigacion competitivas”, financiado pola Xunta de Galicia, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria, investigador principal: J.Luis Miramontes Antas (2006-2008).

Encuentros organizados:
“Workshop on Percolation in Hadronic Physics”, Córdoba - España, 3-4 de Noviembre de 2000, financiado pola Secretaría de Estado de Política Científica e Tecnolóxica de España baixo o contrato FPA2000–2066–E.
“Workshop on Hadronic Physics at High Energies”, Santiago de Compostela - España, 10-11 de febreiro de 2006, financiado pola Secretaría de Estado de Política Cientifica e Tecnolóxica de España baixo o contrato FPA2005–25360–E e a Universidade de Santiago de Compostela.
Principal organizador con N. Borghini, S. Jeon e U. A. Wiedemann do programa titulado “Heavy Ion Collisions at the LHC - Last Cal l for Predictions”, CERN, do 14 de maio ó 8 de xuño de 2007.
Memoria de graduación titulada “Heavy flavour production in hadronic and nuclear collisions”, C. A. Salgado na Universidade de Santiago de Compostela en xuño de 1996, co-supervisado xunto con C. Pajares.
“Percolation of strings and Quark Gluon Plasma”, Félix del Moral Vila na Universidade de Santiago de Compostela en novembro de 2002, cosupervisado xunto con E. G. Ferreiro e C. Pajares.
“Study of dense partonic systems in Quantum Chromodynamics”, Javier López Albacete na Universidade de Granada en xullo de 2005.