José Ramón Vázquez Padín


Data de Nacemento: 20 de xuño de 1980
Lugar de Nacemento: Cambados (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

FORMACIÓN ACADÉMICA 
 Doutor en Enxeñaría Química pola Universidade de Santiago de Compostela. 2004-2009.
O doutoramento levouse a cabo no grupo de investigación: Enxeñaría Ambiental e Bioprocesos. A tese levou por título: “Autotrophic nitrogen removal in sequencing batch reactors” e obtivo a calificación de sobresaliente cum laude.
 
 Titulado en Enxeñaría Química, pola Universidade de Santiago de Compostela, entre 1998 y 2003. Proxecto fin de carreira realizado na Technische Universität de Berlín (Alemaña): Institut für Verfahrenstechnik, 2003.
 
FORMACIÓN COMPLEMENTARIA
 Asistencia ó curso: “Novel wastewater treatment concepts from The Netherlands” impartido na Universidade de Delft con visitas a plantas de depuración de augas con procesos avanzados (proceso Anammox, biomasa granular e reactores de membranas) en 2010.
 Monitor colaborador de prácticas do departamento de enxeñaría química de 2004 a 2009.
 Colaborador do programa ESCIVE (“Estancias científicas de verano”) organizado pola fundación española para a ciencia e tecnoloxía e a axencia nacional portuguesa para a cultura científica e tecnolóxica e celebrado en Santiago de Compostela (2008).
 Cursos de doutoramento en Enxeñaría Ambiental, Universidade de Santiago de Compostela, 2003-2004.
 Administrador dunha rede de ordenadores no Colexio Maior Universitario Rodríguez Cadarso. 2001-2004.
 Curso de Enxeñaría Ambiental: Tecnoloxía e procesos, Universidade de Cantabria, 2001.
 
IDIOMAS
 Trilingüe: Galego, español, francés. Título superior de francés da Escola oficial de idiomas, Pontevedra (1997).
Inglés: falado, escrito e traducido. Nivel alto. Superado o 5º Curso do Instituto de idiomas de Santiago de Compostela (2001).
Alemán: falado, escrito e traducido. Nivel alto. Superado o 5º curso de alemán na Escola oficial de idiomas, Santiago de Compostela (2009).
 
 

 Obras realizadas

EXPERIENCIA PROFESIONAL
 Contratado en novembro de 2009 pola empresa Aqualia para a execución dun proxecto de investigación na EDAR Lagares en Vigo.
 Bolseiro FPU (programa do ministerio de educación para a formación de profesorado universitario) desde 01/07/2005 ata 31/03/2009. Contratado pola USC desde 01/04/2007 ata 31/03/2009 (contrato asociado á beca).
 Contratado pola USC como tecnólogo do 02/07/2004 ó 30/06/2005.
 
PUBLICACIÓNS:
REVISTAS INTERNACIONAIS
-Figueroa, M., Vázquez-Padín, J.R., Campos, J.L., Méndez R. e Mosquera-Corral A.: “Fluorescent in situ hybridization technique applied to the identification of bacteria from activated sludge samples” en Luminiscence 21: 383-385 (2006).
-Dosta, J., Fernández, I., Vázquez-Padin, J.R., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L., Mata-Álvarez, J. e Méndez, R.: “Short- and long-term effects of temperature on the Anammox process” en Journal of Hazardous Materials 154: 688-693 (2008).
-Fernández, I., Vázquez-Padin, J.R., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: “Biofilm and granular systems to improve Anammox biomass retention” en Biochemical Engineering Journal 42: 308-313 (2008).
-Belmonte, M., Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Franco, A., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: “Characteristics of aerobic granules rich in autotrophic ammonium-oxidizing bacteria in a sequencing batch reactor” en Process Biochemistry 44: 602-606 (2009).
-Campos, J.L., Arrojo, B., Vázquez-Padin, J.R., Mosquera-Corral, A. e Méndez, R.: “N2O Production by Nitrifying Biomass under Anoxic and Aerobic Conditions” en Applied Biochemistry and Biotechnology 152: 189-198 (2009).
-Vázquez-Padin, J.R., Fernández, I., Figueroa, M., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: “Applications of Anammox based processes to treat anaerobic digester supernatant at room temperature” en Bioresource Technology 100: 2988-2994 (2009).
-Vázquez-Padín, J.R., Pozo, M.J., Jarpa, M., Figueroa, M., Franco, A., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: “Treatment of anaerobic sludge digester effluents by the CANON process in an air pulsing SBR” en Journal of Hazardous Materials 166: 336-341 (2009).
-Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Fernández, I., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: “Post-treatment of effluents from anaerobic digesters by the Anammox process” en Water Science and Technology 60(5): 1135-1143.
-Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Campos, J.L., Mosquera-Corral, A. e Méndez, R.: “Population dynamics of nitrite oxidizers in nitrifying granules” en Water Science and Technology 60(10): 2529-2536 (2009).
-Vázquez-Padín, J.R., Campos, J.L., Mosquera-Corral, A., Méndez, R., Carrera, J. e Pérez J.: “Modelling aerobic granular SBR at variable COD/N ratios including accurate description of total solids concentration” en Biochemical Engineering Journal 49: 173-184 (2010).
-Vázquez-Padín, J.R., Campos, J.L., Mosquera-Corral, A., Méndez e Revsbech N.P.: “Microbial community distribution and activity dynamics of granular biomass in a CANON reactor” (aceptada a súa publicación no xornal: Water Research).
REVISTAS ESPAÑOLAS
-Arrojo, B., Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: “Reactores de biomasa granular: más capacidad en menos espacio” en Tecnología del Agua 287: 32-39 (2007).
-Dapena, A., Fernández, I., Figueroa, M., Vázquez-Padín, J.R., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: “Proceso Anammox: Un cortocircuito en el Ciclo del Nitrógeno para la depuración de aguas residuales” en Revista técnica de medio ambiente 116: 34-47 (2007).
-Figueroa, M., Vázquez-Padín, J.R., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L., Sanz J.L. e Méndez, R.: “Identificación de microorganismos implicados en la eliminación de nitrógeno en sistemas de tratamiento de aguas residuales mediante la técnica FISH” en Tecnología del Agua 300: 66-74 (2008).
CAPÍTULOS DE LIBROS
-Mosquera-Corral, A., Vázquez-Padín, J.R., Arrojo, B., Campos, J.L. e Méndez, R.: Nitrifying granular sludge in a sequencing batch reactor. In Aerobic Granular Sludge. Bathe, S., de Kreuk, M., McSwain, B., and Schwarzenbeck, N. (eds). London: IWA Publishing, pp. 63-70 (2005).
-Méndez, R. Vázquez-Padín, J.R., Fernández, I. Figueroa, M., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L., Larrea, L. e Colprim, J.: Tratamiento de aguas de retorno a cabecera de planta en EDARs. In Tecnologías y estrategias para el rediseño de EDAR. Poch-Espallargas, M. e Lema J.M. (eds). Santiago de Compostela: Lápices 4, pp. 53-69 (2008).
-Vázquez-Padín, J.R., Fernández, I., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez R.: The ANAMMOX process. In Environmental Technologies to Treat Nitrogen Pollution. Cervantes J. (ed). London: IWA Publishing, pp. 67-91 (2009).
-Campos, J.L., Figueroa, M., Vázquez-Padín, J.R., Mosquera-Corral, A., Roca, E. e Méndez R.: Evaluation of In-situ Sludge Reduction Technologies for Wastewater Treatment Plants. In Sludge: Types, Treatment Processes and Disposal. Baily R.E. (ed). Nova Science Publishers, pp. 161-186 (2009).
-Campos, J.L., Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Fajardo C., Mosquera-Corral, A. e Méndez R.: Novel biological nitrogen removal processes: Applications and perspectives. In Fluid waste disposal. Columbus F. (ed). Nova Science Publishers (2010).
 
ASISTENCIA A CONGRESOS:
-Mosquera-Corral, A., Vázquez-Padín, J.R., Arrojo, B., Campos, J.L. e Méndez, R.: Nitrifying granular sludge in a Sequencing Batch Reactor. IWA Workshop on Aerobic Granular Sludge, Munich – Alemaña (2004).
-Dapena-Mora, A., Trigo, C., Fernández, I., Vázquez-Padín J.R., Figueroa, M., Arrojo, B., Garrido, J.M., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: Start-up of Anammox process: different reactor alternatives. IWA Specialized Conference Nutrient Management in Wastewater Treatment Processes and Recycle Streams, Cracovia - Polonia (2005).
-Vázquez-Padín, J.R., Arrojo, B., Mosquera-Corral, A., Figueroa, M., Campos J.L. e Méndez, R.: Granulation sludge for aerobic wastewater treatment: nitrogen removal. X Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química, Barcelona – España (2005).
-Fernández, I., Trigo, C., Vázquez-Padín, J.R., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L., Jetten, M. e Méndez, R.: Anammox process: sustainability in the nitrogen cycle. X Congreso Mediterráneo de Ingeniería Química, Barcelona - España (2005).
-Vázquez-Padín, J.R., Figueroa-Leiro, M., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: Nitrifying granules applied for nitrite accumulation. International Conference on Environmental Biotechnology (ISEB ESEB JSEB 2006), Leipzig - Alemaña (2006).
-Figueroa, M., Vázquez-Padín, J.R., Campos, J.L., Méndez, R., e Mosquera-Corral, A.: Fluorescent in situ hybridization technique applied to the identification of bacteria from activated sludge samples. XIIth International Symposium on Luminiscence Spectrometry-Detection Techniques in Biomedical, Environmental and Food Analysis, Lugo - España (2006).
-Fernández, I., Trigo, C., Vázquez-Padín, J.R., Mosquera-Corral, A., Figueroa, M., Campos, J.L. e Méndez, R.: Biofilm and granular systems to improve Anammox biomass retention. 7th Specialised Conference on small water and wastewater systems, Mérida - México (2006).
-Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: Operation of nitrifying granules in SBR. International Water Conference (IWC’2006), Porto - Portugal (2006).
-Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Arrojo, B., Campos, J.L., Mosquera-Corral A. e Méndez R.: Tratamiento de efluentes industriales en sistemas de granulación aerobia. BIOTEC 2006, Madrid - España (2006).
-Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Arrojo, B., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: Why do nitrifying granules accumulate nitrite? Second Workshop: ‘Aerobic granular sludge’, Delft - Holanda (2006).
-Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: Respirometry: an useful tool for the design and operation of wastewater treatment plants. I Congreso del Grupo Especializado de microbiología industrial y biotecnología microbiana, A Coruña - España (2006).
-Figueroa, M., Vázquez-Padín, J.R. Arrojo, B., Campos, J.L., Mosquera-Corral, A. e Méndez, R.: Aerobic granules for the integrated wastewater treatment. I Congreso del Grupo Especializado de microbiología industrial y biotecnología microbiana, A Coruña - España (2006).
-Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Arrojo, B., Campos, J.L., Mosquera-Corral, A. e Méndez, R.: Nitrification in aerobic granular sludge limited by DO diffusion. CLONIC Final Workshop, Barcelona - España (2007).
-Fernández, I., Dosta, J., Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: Operation of an Anammox SBR at low temperatures. 4th Sequencing Batch Reactor Conference, Roma - Italia (2008).
-Belmonte-Soto, M., Ciudad, G., Vázquez-Padín, J.R., Franco, A., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: Nitrifying granules in ana ir pulsating SBR. 4th Sequencing Batch Reactor Conference, Roma - Italia (2008).
-Fernández, I., Dosta, J., Vázquez-Padín, J.R., Campos, J.L., Mosquera-Corral A. e Méndez, R.: Aplicabilidad del proceso Anammox a aguas procedentes de la digestion anaerobia de purines. I Congreso Español de Gestión Integral de Deyecciones Ganaderas, Barcelona – España (2008).
-Vázquez-Padín, J.R., Pozo, J.M., Jarpa, M., Figueroa, M., Franco, A., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez, R.: Treatment of anaerobic sludge digester effluents by the CANON process in an air pulsating SBR. 2nd International Conference on Engineering for Waste Valorisation, Patras - Grecia (2008).
-Vázquez-Padín J.R., Figueroa M., Mosquera-Corral A., Campos J.L. e Méndez R.: From partial nitrification to CANON at room temperature in an aerobic granular SBR. Third International Meeting on Environmental Biotechnology and Engineering, Mallorca - España (2008).
-Vázquez-Padín, J.R. Figueroa, M., Fernández, I., Mosquera-Corral, A., Campos, J.L. e Méndez R.: Post-treatment of effluents from anaerobic digesters by the Anammox process. IX taller y simposio latinoamericano de digestión anaerobia, Isla de Pascua - Chile (2008).
-Figueroa, M., Vázquez-Padín, J.R., Campos, J.L., Mosquera-Corral, A. e Méndez, R.: Identification of bacterial populations in an aerobic granular SBR performing the partial nitrification and CANON processes. Conference on microbial population dynamics in biological wastewater treatment, Aalborg - Dinamarca (2009).
-Vázquez-Padín, J.R., Figueroa, M., Campos, J.L., Mosquera-Corral, A. e Méndez, R.: Population dynamics of nitrite oxidizers in nitrifying granules. IWA second specialized conference on nutrient management in wastewater treatment processes, Cracovia - Polonia (2009).
 
 

 Outros datos de interese

ESTANCIAS DE INVESTIGACIÓN
-Universidade Autónoma de Barcelona, departamento de Enxeñaría Química, estancia de 2 meses: 01/02/2006 a 01/04/2006. Elaboración dun modelo para a simulación da operación de reactores granulares.
-Universidade de Aarhus (Dinamarca), departamento de ciencias biolóxicas, estancia de 4 meses: 01/09/2007 a 20/12/2007. Estudo con microelectrodos da operación de gránulos nos que se leva a cabo a eliminación autótrofa de nitróxeno.
 
PARTICIPACIÓN EN PROXECTOS DE INVESTIGACIÓN
Os traballos de investigación publicados nos diferentes artigos científicos elaborados durante a tese de doutoramento foron financiados por diferentes entidades a través de proxectos de investigación:
-a comisión europea a través do proxecto ICON.
-o goberno español a través dos proxectos: Oxanamon; Biogramem; TOGRANSYS  e NOVEDAR_Consolider.
-a Xunta de Galicia a través dos proxectos PGIDT10XJ 120904 PM e o proxecto GRAFAN.