Miguel Ángel Fernández Ferreira


Categoría: Fotógrafo
Data de Nacemento: En 1954
Lugar de Nacemento: A Coruña
Teléfono: 609868586

   Cultura
 Currículum

Cursou estudios de Dereito na UNED e estudiou tamén na Escola Superior da Mariña Civil. Polo que respecta á súa actividade profesional, estivo vinculada á fotografía como fotógrafo free-lance para medios de comunicación nacionais e estranxeiros. Nos anos 90 fundou o estudio TAM TAM FOTOGRAFÍA, dedicado á publicidade e retrato. Nos últimos anos, a súa actividade estivo dirixida á fotografía de espectáculos operísticos e teatrais.

 Obras realizadas

PUBLICACIÓNS:
-Fotografías para institucións (Concello da Coruña, Concello de Cambre, Consellería de Cultura…).
-Catálogos de empresas (Balneario de Lugo, Calvo, Nordés, Suplinor….).
-Diversas revistas: Scherzo, Ópera Actual, Centro Dramático Galego, etc...
-Discográficas.

 Outros datos de interese

Fala inglés, francés, galego e portugués.