Beatriz Patiño Alves


Data de Nacemento: 30 de decembro de 1969
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

É doutora en Dereito Mercantil (Universidade Complutense de Madrid, 2005) coa tese dirixida por D. Carlos Lema Devesa “La Autorregulación Publicitaria. Especial referencia al Derecho español”.
1995-1996: Cursou un máster de Dirección e Xestión de Comercio Exterior na Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela, realizando 6 meses de prácticas en Gales (Inglaterra).
1990-1995: Licenciada en Dereito pola Universidade de Santiago de Compostela.
En 2007 incorpórase como profesora de Dereito da Publicidade na Universidade Aberta de Cataluña (Licenciatura de Relacións Publicas e Publicidade). Desde setembro de 2004 foi profesora titular de Dereito da Publicidade no Centro Universitario Villanueva, adscrito á Universidade Complutense de Madrid (Licenciatura de Relacións Publicas e Publicidade).
1996–2004: Profesora titular de diversas materias na Universidade Europea CEES-UEM.
1993-1995: Profesora na Agrupación de Comerciantes de Santiago de Compostela (ACOTES).

EXPERIENCIA LABORAL
2004–2007: Avogada socia en Patiño & Partners, despacho de avogados especializado en Propiedade Industrial, Dereito da Publicidade, Dereito da Competencia e Dereito das Telecomunicacións, situado en Madrid con 4 avogados asociados.
2003-2004: No Estudio Xurídico Lema, realizou labores de coordinadora do Centro de Intercambio de Información para o Proxecto de Resolución Extraxudicial de Conflitos en Materia de Consumo, pertencente ó Ministerio de Sanidade e Consumo, desenvolvido no Estudio Xurídico Lema.
1998–2004: Avogada asociada no Estudio Xurídico Zambade e asociados. Desenvolveu labores de xestión e asesoría xurídica para marcas e empresas: constitución de empresas, liquidacións e disolucións, fusións e adquisicións, e actas e constitución de xuntas.
1994–1996: Avogada asociada no bufete Barreiro-Viveiro. Desenvolveu labores de xestión e asesoría xurídica para marcas e empresas, constitución de empresas, liquidacións e disolucións, fusións e adquisicións e actas e constitución de xuntas.
1991-1994: Redactora en El Correo Gallego. Responsable da sección de Cultura. Encargouse de desenvolver os contidos da dobre páxina cultural da edición de fin de semana.

 Obras realizadas

COLABORACIÓNS
1998–2005: Seminario sobre “Marco Jurídico de la Publicidad” pertencente ó Máster de Dirección de Comunicación, do Centro Superior de Marketing de CESMA-Escola de Negocios.
Módulo de “Publicidad Comercial”, no Máster en Asesoría Xurídica de Empresas, organizado polo Instituto de Postgrao e Formación Continua da Universidade Pontificia Comillas de Madrid.
Módulo de “Publicidad Comercial”, do Máster de Dereito das Telecomunicacións, organizado pola Universidade Carlos III.
Módulo de “Regulación del comercio electrónico”, no Máster de Dirección e Xestión de Comercio Exterior, organizado pola Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela.
1999–2002: Módulo de “Contratación electrónica”, no Máster de Regulación Xurídica de Internet, da Universidade CEES-UEM.
Seminario “Escuela de Práctica Jurídica”, na Facultade de Ciencias Xurídicas e Administración da Universidade CEES-UEM.
Seminarios “Regulación Jurídica de la Publicidad y Nombres de Dominio en Internet” e “Regulación Europea de la Marca”, no Máster de Dirección e Xestión de Comercio Exterior, da Facultade de Ciencias Económicas e Empresariais da Universidade de Santiago de Compostela.
Impartiu as seguintes conferencias:
2007: ‘El menor como protagonista y destinatario de la publicidad’ nas Xornadas de Consumo 2007 (AUSBANC, Madrid).
‘La publicidad comparativa como una estrategia empresarial’, nas Xornadas de Consumo 2007 (AUSBANC, Alacante).
2006: ‘El tratamiento de la infancia en la publicidad’, nas Xornadas de Servizo de Formación do Profesorado, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
2005: ‘La incidencia de la publicidad en los trastornos alimentarios’, nas xornadas de Servizo de Formación do Profesorado, Consellería de Educación e Ordenación Universitaria.
2004: ‘La imagen de la mujer en la publicidad’, organizadas polo Concello de Villaviciosa de Odón, en colaboración coa UEM.
2003: ‘El Arbitraje Europeo’, organizada pola Consellería de Protección ó Consumidor da Comunidade de Madrid.
- ‘Las Condiciones Generales de la Contratación en sectores específicos: contratos bancarios, seguros y comercio electrónico’, organizada polo Instituto Nacional de Consumo.
2002: ‘Comunicaciones comerciales vía electrónica’, nas III Xornadas sobre Dereito do Comercio Electrónico, organizadas pola Universidade Carlos III de Madrid
- ‘La Regulación de la Publicidad en Televisión’ no Máster de Comunicación Integral (Universidade Complutense de Madrid).
1998: ‘La Regulación Europea de la Publicidad’, impartida con motivo do Máster de Dirección e Xestión de Comercio Exterior (Universidade de Santiago de Compostela).
- ‘La Problemática de la Publicidad en la Empresa: su regulación jurídica’ impartida nas Xornadas de Dereito Comunitario da Competencia (Instituto de Estudios Europeos e Dereitos Humanos na Universidade CEES-UEM).
- ‘Derecho Comunitario de la competencia: la publicidad engañosa’, impartida nas Xornadas de Dereito Comunitario da Competencia, organizadas polo Instituto de Estudios Europeos e Dereitos Humanos na Universidade CEES-UEM.

Publicou a monografía “La Autorregulación Publicitaria, especial referencia al sistema español” (Editorial Bosch, SA) e é, ademais, autora de artigos xurídicos, comentarios e recensións de libros publicados desde 1997.

 Outros datos de interese

CURSOS E SEMINARIOS
2002. Xornadas sobre ‘La nueva Ley de Marcas’, organizadas por IURISGAMA.
1999. ‘Contratación electrónica, privacidad e Internet’, UNED, Mérida.
1998. Simposio Internacional sobre ‘La especialización del órgano judicial en las cuestiones litigiosas sobre la propiedad industrial’, organizado por ANDEMA e o Instituto de Ética Industrial, Madrid.
1998. Seminario de ‘Medidas cautelares en materia de Propiedad Industrial’, UCM.
1997. Xornadas sobre ‘Las nuevas técnicas de comunicación comercial’, na Asociación de Autocontrol da Publicidade.
1997. Seminario sobre ‘La Resolución de controversias en la Publicidad. Procedimientos Legales. La alternativa del Autocontrol Publicitario’, organizada pola Asociación de Autocontrol da Publicidade, (AAP), Madrid.
1996. Conferencia ‘¿Están las marcas protegidas en España?’, organizada pola Asociación de Autocontrol da Publicidade e’ Chambre Francaise de Commerce et D´Industrie’, Madrid.

OUTROS COÑECEMENTOS E ACTIVIDADES
Inglés: nivel alto falado e escrito. Portugués: nivel alto falado e escrito. Galego: bilingüe.
É afeccionada á lectura, cine, música, deportes ó aire libre e viaxes.
Association of Advertising Self-control