Marta Nelly Torres Rodríguez


Categoría: Pintora
Data de Nacemento: En 1962
Lugar de Nacemento: Colombia

   Cultura
 Currículum

FORMACIÓN
1984. Técnico Deliñante arquitectura e enxeñería. Pereira (Colombia).
1980-1983. Curso de debuxo artístico. Pereira.
1984. Curso: “Contaduría y teneduría de libros”. Pereira.
1984. Curso de pintura sobre porcelana. Pereira.
1985. Curso de Topografía. Pereira.
1990. Taller de escultura. Bogotá.
1995. Curso de vitrais. Cali.
1997. Curso de gravado en punta seca. Pontevedra.
1997. Curso de marroquinería. Pontevedra.
2000. Curso de gravado en linóleo. Lugo.
2002. Curso de coiro. Lugo.
2002. Curso de encadernación. Lugo.
2003. Curso de pintura. Lugo.

 Obras realizadas

EXPOSICIÓNS
1994. Debuxos. Bellas Artes. Pereira (Colombia).
1994. Debuxos. Museo de Arte Moderna. Pereira (Colombia).
1995. Vitral e debuxos. Galería de arte Ligia Rodríguez. Cali (Colombia).
2003. Galería Comercial do Moble. Lugo.
2006. Sala Almirante. Hotel Méndez Núñez. Lugo.