María Teresa López Prado


Pseudónimo:María Teresa Calabuig-Prado
Categoría: Pintora
Data de Nacemento: 2 de maio de 1951
Lugar de Nacemento: Lugo

   Cultura
 Currículum

Estudou Maxisterio e licenciouse na Facultade de Belas Artes de San Fernando de Madrid. Actualmente é catedrático do Instituto Álvaro Cunqueiro de Vigo. Foi seleccionada nas Bienais de Valdepeñas, Ponferrada, Talavera e ‘Blanco y Negro’ da que quedou finalista. Obras súas atópanse nos museos de Arte Contemporáneo de Granada e León. Consta nos catálogos nacionais de 1978, 1979 e 1980.

 Obras realizadas

EXPOSICIÓNS
1971. Colectiva no Círculo das Artes de Lugo.
1977. Bimilenario da Cidade de Lugo, colectiva na Galería Faro (Madrid), Hemeroteca Nacional (Madrid) e Sala de Cultura de Villareal (Castellón).
1978. Banco de Crédito e Inversións (Lugo) e ‘Panorama 78’, Museo de Arte Contemporáneo (Madrid).
1979. Sala de Cultura, Alcobendas (Madrid).
1980. Caixa de Aforros de Guadalajara.
1981. Escola de Cerámica de Madrid e Instituto Mixto Nº2 de Getafe.
1983. Caixa de Aforros de Vigo, Caixa de Aforros de Vilagarcía de Arousa e ‘Nova Xeneración’ (Lugo, Ourense e Pontevedra).
1984. Galería do B.C.I. (Lugo).
1985. Círculo Mercantil (Vigo).
1987. ‘Dezasete pintores de Lugo’, Bos Aires, Lugo, A Coruña, Ourense e Pontevedra.
1989. Nova Sala de Exposicións C.A.V.
1990. Mostra de profesores de Bacharelato de Galicia.
1991. Seleccionada na Bienal Internacional de Pontevedra e 2º Premio Ademar Champañal ‘Colexio Maristas’.