Marcelino Vieites y Pereiro


Categoría: Médico e farmacéutico
Data de Nacemento: En 1848 (†† En 1910)
Lugar de Nacemento: Santiago (A Coruña)
 Currículum

Estudiou Medicina, Ciencias e Farmacia en Santiago de Compostela. Desde 1891 ata a súa morte ocupou a cátedra de Química Orgánica.

 Obras realizadas

Entre outras obras, destacan Elementos de Química Orgánica aplicada a la Farmacia.