Manuel Rivas Navarro


Categoría: Catedrático de Pedagoxía
Data de Nacemento: 25 de xulio de 1933
Lugar de Nacemento: Rebordelo, Cotobade (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

O maior de seis irmáns, vivindo no medio rural galego, realiza, dende alí mesmo, a meirande parte dos cursos de bacharelato, segundo a denominada escolaridade libre.

Coa axuda da Pensión de Estudos da Fundación Ventura Figueroa, de ámbito galego, e posteriormente unha beca do Estado, por expediente académico, cursa de xeito presencial a carreira de Filosofía e Letras sucesivamente nas universidades de Santiago de Compostela e Complutense de Madrid, alcanzando o título de licenciado coa calificación de Sobresaínte.

Posteriormente ampliación de estudios nas universidades de Perugia e París.

Ulteriormente obtén o título de Doutor en Filosofía e Letras, especialidade de Pedagoxía, con Sobresaínte cum laude e Premio Extraordinario.

Actividades e promoción profesional. O primeiro emprego é de profesor de Educación Secundaria, un ano no colexio privado Claret e outro de profesor interino no Instituto Cardenal Cisneros, ambos en Madrid.

Mediante oposición libre accede ó corpo de inspectores de Educación. Mediante concurso de méritos entre funcionarios obtén o posto de traballo de director de departamento de Programación do Servizo Escolar de Alimentación (Convenio con Unicef/Fao) no ministerio Educación e Ciencia. Máis tarde, polo mesmo procedemento, logra o de xefe do departamento de Investigación e Experimentación Didáctica (Cedodep) do propio Ministerio de Educación e Ciencia. Despois desempeña o posto de Inspector de Educación na Comunidade de Madrid.

Inspector de Educación de Madrid por concurso-oposición, Profesor adxunto de Didáctica na Universidade Complutense por concurso-oposición e catedrático de Pedagoxía por concurso-oposición. Exerce a docencia e investigación pedagóxica nas universidades Complutense de Madrid e Valladolid; realizando os traballos que se indican.

Nos primeiros anos de docencia na Universidade Complutense de Madrid, como profesor novo, percorre diversos países europeos acompañando ós alumnos e alumnas nas súas viaxes de estudos de fin de carreira, a proposta dos mesmos, como profesor responsable, en representación do decanato. Posteriormente continúa personalmente asistindo a congresos, simposios e reunións técnicas ou científicas especializadas, en varios países da Unión Europea.

Ten desenvolvido moi numerosas conferencias sobre temas pedagóxicos e cursiños en diversas institucións públicas e privadas, así como créditos de master de formación do profesorado en varias universidades españolas.

 Obras realizadas

Traballos de investigación

El educando como ente móvil: el dinamismo en el ser de la educación. Departamento de Filosofía de la Educación de la Universidad Complutense de Madrid. Dir.Millán Puelles. Traballo de grado/ licenciatura.1958-59. En Arquivo da Facultade.

Modelo de clasificación sistemática de la legislación escolar. Sección del Plan Sistemático de Clasificación General de la Documentación Pedagógica. Dir. García Hoz. Traballo como colaborador-becario do Instituto de Pedagoxía do Consello Superior de Investigacións Científicas. (CSIC) Madrid. 1960-61.

Determinación del vocabulario básico escrito en la tercera infancia: dificultades ortográficas de palabras usuales. Axuda/Subvención de Iniciación na Investigación do Ministerio de Educación e Ciencia. 1961-62.

John Dewey as pedagogue and his influence on the Spanish and Spanish-American Education. Axuda/subvención da Casa Americana. USA. 1962-63.

La pedagogía de Miguel Sabuco Álvarez. Departamentos de Historia de la Educación y de Didáctica, Universidad Complutense de Madrid. Publicado en Textos pedagógicos Hispanoamericanos. Dira. Galino. Editorial Narcea, 1968.

Elaboración y validación de pruebas de rendimiento escolar. Como director do Dpto. de Investigación e Experimentación Didáctica do centro de Orientación e Documentación (CEDODEP) do Ministerio de Educación e Ciencia. 1969-1971.

Organización didáctica departamentalizada en aulas-laboratorio permanentes en la II etapa de Educación General Básica (EGB). Axuda/subvención do Ministerio de Educación e Ciencia; Instituto de Ciencias da Educación, Universidade Complutense de Madrid. 1978.

Actividades discentes en pequeños grupos: aprendizaje de conocimientos y formación cívica. Axuda/subvención do Ministerio de Educación e Ciencia-Instituto de Ciencias da Educación, Universidade Complutense de Madrid. 1980. Un resumen en Rev. Vida Escolar.

El comportamiento innovador en las instituciones escolares. Tesis de doutorado. Dpto. de Didáctica. Universidade Complutense de Madrid. Arquivo Universidade. 1972-1981.

Estudio de la eficacia del sistema educativo en Madrid. Análisis de indicadores institucionales de éxito-fracaso escolar: 1987-81.  Dotación de material e personal equipo de traballo de Inspección Técnica Educación. Resumen en Rev. Documentación Pedagógica nº 1.1983.

Evaluación de resultados escolares en la comunidad madrileña: análisis de algunos indicadores 1981-83. Dotación de material y personal equipo de trabajo de Inspección Técnica Educación. Resumen en Documentación Pedagógica nº 4.1984.

Análisis de factores sobre motivaciones y resistencias en la innovación educativa. Subvención del Centro de Investigación y Documentación Educativa (CIDE) Ministerio se Educación. 1984-85. En Archivo CIDE.

La formación docente para la innovación didáctica: factores restrictores. Comunicación en el Congreso Internacional sobre Formación del Profesorado. Granada. 1987 Resumen en Actas del Congreso.

Diferencias intra-anuales de edad y el rendimiento educativo en el decurso de la escolaridad. Informe publicado en Revista de Pedagogía Bordón. Vol. 20, nº 1 pp.5-19. 1989.

 

Publicacións:

Elabora e publica diverso material didáctico para os niveis da Educación Xeral Obligatoria EGB, Primaria e Eso, como a serie para a aprendizaxe da lectura titulada Flecha Azul Lectura-1, Flecha Roja Lectura-2, Flecha Amarilla Lectura-3; así como cadernos de actividades ou fichas de aprendizaxe individualizado e varios libros, textos ou manuais escolares como Lengua 1º, Lengua 2º, Lengua 8º ou Antoloxía Literaria: textos literarios comentados.

Escribe varias decenas de artigos sobre a área de Ciencias da Educación, especialmente Didáctica e Organización Escolar, publicados en revistas científicas ou profesionais, como Revista Española de Pedagoxía, Arbor, Revista de Pedagoxía Bordón, Revista de Organización e Supervisión Escolar, Revista Vida Escolar, Revista de Organización y Gestión Escolar, Documentación Pedagógica, Escuela Española...

Asimesmo escribe diversos capítulos, particularmente de didáctica, en volumes compostos por varios autores (VV.AA) como son os libros titulados; Orientaciones Pedagógicas para Directores. Cedodep-MEC. Madrid. 1965. Organización y Supervisión de Escuelas. Ídem. 1966. Didáctica. Cia. Bibliográfica Española. Madrid. 1968. Enciclopedia de Didáctica Aplicada. Editorial Labor. Barcelona. 1973. Diccionario de las Ciencias de la Educación. Madrid. Santillana. 1983, entre otros.

Realizou a tradución e adaptación ó español do libro do profesor italiano Renzo Titone, titulado Metodología didáctica. Madrid. RIALP. 1966, con varias edicións.

Escribe unha ducia de libros no ámbito universitario e de formación do profesorado dos que se mencionan algúns.

La enseñanza individualizada. Centro de Orientación y Documentación Didáctica. Madrid. Ministerio de Educación y Ciencia.1970.

Sistematización e innovación educativa. Con Ricardo Marín. Libro de texto de unidades didácticas para la asignatura. Madrid. Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 1984.

Temario de la Logse, para la Elaboración Pedagógica. Preparación del acceso a Profesores de Educación Secundaria. Madrid. ANPE. 1998.

Innovación educativa: teoría, procesos y estrategias. Madrid. Editorial Síntesis. 2000.

Eficacia de la metodología de los microgrupos en el aprendizaje curricular y fomento de la integración sociocultural. Madrid. Consejería de Educación CAM. 2003.

Procesos cognitivos y aprendizaje significativo. Madrid. Consejería de educación Cam. 2008.

 Outros datos de interese

Entre 1970 e 2000, participou en varias Comisións Técnicas para o desenvolvemento das leis de Educación e reformas educativas diversas.

Membro da Sociedade Española de Pedagoxía e da American Educational Research Association.

É Cabaleiro da Real Orde de Alfonso X O Sabio.