Manuel Muñiz Besteiro


Categoría: Profesor
Lugar de Nacemento: Vilar de Cas, Moreira, Castroverde (Lugo)
 Currículum

Licenciado en Filoloxía Híspánica, Subsección Galego-Portugués. Ten a praza no IES Gregorio Fernádez de Sarria.

Actualmente traballa no Sindicato Cig-Ensino.

Preside a 'Asociación Amigos do Patrimonio de Castro Verde'.

 Obras realizadas

Autor de diversos traballos sobre o Concello de Castro Verde entre os que se pode salientar: Itinerarios polo Concello de Castroverde e Cruces, cruceiros e petos de ánimas do Concello de Castro Verde, publicados nas diversas 'Actas dos Congresos da Asociación de amigos dos cruceiros, cruces de pedra e petos de ánimas'. (2013, 2014 e 2015). Publicados pola Asociación de amigos do patrimionio, con subvención da Deputación.

Coautor de Cruceiros, Cristos, Cruces de pedra e Esmoleiros do Concello de Guntín de Pallares 2016, Becerreá 2017, e Cruces minsionais do Concello de Palas 2018.