Manuel Dopico Sanjurjo


Categoría: Avogado
Data de Nacemento: 27 de abril de 1940
Lugar de Nacemento: A Coruña
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Fai os seus estudos primarios e o bacharelato no Colexio dos Pais Salesianos da Coruña e en xuño de 1964 licénciase e gradúase na Facultade de Dereito de Santiago de Compostela. En outubro de 1964 é nomeado Profesor encargado da Adxuntía de Dereito Administrativo da Facultade de Dereito de Santiago. En 1969 gaña, por oposición, a praza de profesor numerario da Cátedra de Dereito Marítimo da Escola Náutico-Pesqueira de Vigo, posteriormente Instituto P. Marítimo-Pesqueiro do Atlántico, trasladando a súa residencia a Vigo, onde se colexia como avogado e abre despacho profesional.
Inaugurado o Colexio Universitario de Vigo faise cargo durante cinco anos da praza de Profesor de Dereito Mercantil e Civil na Facultade de Económicas e Empresariais de Vigo.
Actualmente dedícase á súa cátedra de Dereito Marítimo e ó seu despacho de avogado en Vigo.