Manuel Díaz Vázquez


Categoría: Político e médico
Data de Nacemento: 23 de outubro de 1936
Lugar de Nacemento: O Corgo (Lugo)
 Currículum

Licenciado en Medicina e Cirurxía, exerceu como médico no seu concello natal dous anos (de 1964 a 1966), para logo incorporarse á praza de médico do SOE en 1970, tras supera-la correspondente oposición. Foi director provincial del SERGAS.