Manuel Benito Ventura Figueroa


Categoría: Coengo
Lugar de Nacemento: Santiago de Compostela (A Coruña)
 Currículum

Foi coengo da catedral de Ourense e recibiu o encargo por parte do secretario de Xustiza da negociación en Roma do Concordato de 1753, que restableceu as relacións diplomáticas de España co Vaticano. En pago ós seus servicios foi nomeado comisario xeral da Cruzada en España. Foi nomeado presidente do Consello de Castela (1772-83) pola confianza que tiña nel Carlos III. Foi un dos grandes filántropos galegos de tódolos tempos, fomentou a creación de bibliotecas e promoveu as obras públicas de embelecemento e de comunicacións de Madrid. Destinou, ademais, 6 millóns de reais ó establecemento dun padroado familiar laico a favor dos parentes orfos, dos non orfos e de determinadas parroquias galegas do Arcebispado de Santiago.