Manuel Álvarez Prieto


Categoría: Escritor y crítico de arte
Lugar de Nacemento: Buenos Aires (Argentina)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

Opinión
 Currículum

Escritor, crítico de arte, conferenciante, tertuliano, marchand.

 Obras realizadas

Colaborador permanente e diario entre 1980 e 1990 en “El Progreso” de Lugo, como crítico de cine e cultura. Notas sobre cine, arte, espectáculos, ó redor de 3500 notas firmadas.

Outras colaboracións en “La Voz de Galicia”, 1981; “A Nosa Terra”, 1981; “Cuadernos del Norte”, 1984; “Filmspiegel”, de Berlín, 1984-86; “Praza Maior”, 1990.

Colaborador invitado en RNE durante a década 80 en programas de Matesa Bourio, Lino Braxe e Ana Pontón.

Redactor das revistas “O Tempo” e “O Bulir do Inquilino” das Nogais (Lugo) 1990.

Director da revista “Liñaberta” da ET de Lugo, 1990.

Participante invitado do Seminario de Filosofía de Lugo, década dos 80.

Membro do Secretariado Executivo e Xurado Internacional de Arte na Primeira Trienal Internacional de Viana do Castelo (Portugal, Francia, España), 1991.

Invitado especial da TVG para a presentación da primeira película dobrada ó galego: “Lo que el viento se llevó”, 1981.

Representante de Lugo no Primeiro Festival do Cinema Galego: “Cinegalicia”, Vigo, 1989.

Textos especiais:

Catálogos de Arte, Xunta de Galicia “A Peito aberto”, José Manuel Prada, 2004.

Catálogos de Arte, Xunta de Galicia “Abre os ollos”, Elena Pendás, 2005.

Jovita López Veres, Pintora. Edición 2005.

Textos e notas críticas diversas sobre arte:

Programa en Punto Radio: “A Garúa”, 2009 (comentarios e entrevistas).