Lino Braxe Mendía


Categoría: Escritor, actor, xornalista
Data de Nacemento: 18 de xuño de 1960 († 25 de decembro de 2020)
Lugar de Nacemento: Mugardos (A Coruña)
 Currículum

Escritor, Actor, Xornalista, Locutor de Radio, Cantante, Guionista de cine, radio e tv, e director de Teatro. Pero sobre todo Poeta (tanto visual como escrito). Tamén levou co grupo "A Caricia da serpe" os seus poemas cantados e recitados polo teatro do mundo.

 Obras realizadas

Poesía: Banquete, Entre ruínas, Ardora, A caricia da Serpe, Poemas obxeto e visuais, Sangue dos acabes.

Teatro: A promesa e outras pezas, A actriz, Teatro Histórico.

Narrativa: Territorios, A memoria perdida, A Cor do Ceo.

Ensaio: Luís Seoane e o Teatro, Galicia Emigrante, Seoane, texto sobre arte, A maxia da Palabra, Arturo Cuadrado: A Fantasía dun pobo, Marisa Soto, A Producción Radiofónica: Arte e sistema.