Lino Braxe Mendía


Category: Writer, actor and journalist
Birth Date: 18th June 1960
Birth Place: Mugardos (A Coruña)
 Curriculum

Together with the group 'A Caricia da serpe', he presented his poems both singing and reciting them.

 Work & Activities

POETRY: Banquete, Entre ruínas, Ardora, A caricia da Serpe, Poemas obxeto e visuais, Sangue dos acabes.THEATRE: A promesa e outras pezas, A actriz, Teatro Histórico. NARRATIVE: Territorios, A memoria perdida, A Cor do Ceo. ESSAY: Luís Seoane e o Teatro, Galicia Emigrante, Seoane, texto sobre arte, A maxia da Palabra, Arturo Cuadrado: A Fantasía dun pobo, Marisa Soto, A Producción Radiofónica: Arte e sistema.