José Estévez López


Pseudónimo:J. Estévez L.
Lugar de Nacemento: 10 de febreiro de 1954
 Currículum

Estudiou Maxisterio en Lugo, profesión que non chegou a exercer. Foi funcionario da Deputación Provincial de Lugo (1977-79), secretario de Administración Local e actualmente é funcionario do Corpo Superior da Xunta de Galicia. Licenciado en Dereito, exerce a profesión de avogado, especialidade en Dereito Administrativo.

 Obras realizadas

Publicou as seguintes obras: Soños sen dono; 30 suspiros eróticos e unha incrible historia de amor; Retablo de luces mestizas e Por delicto de amor.

 Outros datos de interese

Participou nas loitas estudiantís entre os anos 1972-76 como membro de ERGA.