Jaime Asensi Cabirta


Categoría: Deseñador gráfico, maquetador, pintor e ilustrador
Lugar de Nacemento: Vilagarcía de Arousa (Pontevedra)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Obras realizadas

Colaborou nos números 6 e 7 do fanzine electrónico "Amigos del cómic", na publicación "Sable" (Zaragoza, 2004) e no número de Golfiño (segunda etapa) e co guionista Álvaro Gómez a BD cómica "Zapa, a píntega" (Diario de Arousa, 2003). En solitario participou no álbum "Ubu Rey" (Edicions de Ponent, 2004).

 Outros datos de interese

Así mesmo, fai tiras cómicas na web galiciagastronomica.com e traballa en editoriais como Xerais, Ir Indo, Ediciós do Castro, Planeta Oxford, Universidade de Santiago de Compostela, Nigratrea, etc...