Germán Antúnez Oliver


Categoría: Xuíz
 Currículum

Despois de estudiar Dereito, gañou as oposicións ó corpo de xuíces comarcais e municipais, obtendo a praza de xuíz comarcal de Teo antes de se-lo xuíz de Santiago. Durante a súa estancia en Madrid frecuentou círculos literarios constituídos fundamentalmente por xoves escritores e xornalistas ourensáns. Foi un dos primeiros directores de Radio Galicia en Compostela.