Emérita Méndez


Categoría: Pintora
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Currículum

É licenciada en Belas Artes (Deseño e Audiovisuais) e en Xeografía e Historia (Historia da Arte Moderna e Contemporánea).

 Obras realizadas

Levou a cabo as seguintes exposicións:
-1990: Sala do Concello de Cambados (Pontevedra).
-1991: ‘Poética do Cotián’, Teatro Provincial (Pontevedra).
-1995: Obradoiro de Gravado da Facultade de Belas Artes, Teatro Provincial (Pontevedra), S.T. Técnica Mixta ‘Medidas Variables’, Facultade de Belas Artes (Pontevedra), Primeira Promoción, Facultade de Belas Artes (Pontevedra).
-1996: Concurso de Pintura ‘El Corte Inglés’, Vigo (Pontevedra).
-1997: Concurso ‘Encontro coa Música’, Círculo das Artes (Lugo) e ’72 Ilustres Carpetas’, Sala Ádega Durán, Cambados (Pontevedra).
-1998: ‘Dúas mans de pintura’, Expo-Salnés, Cambados (Pontevedra).
-1999: Galería Horten Reingersburg, Ractisvona (Alemaña), ‘Mecánica Popular’ (Santiago de Compostela), ‘Médicos sen Fronteiras’, Sala do Concello, Cambados (Pontevedra), ‘Pontevedra con Centroamérica’, Auditorio Teatro Principal (Pontevedra) e ‘Pontevedra con Centroamérica’ Caixavigo (Vigo).
-2000: Centro Cultural Expo-Salnés, Cambados (Pontevedra).
-2003: Galería Arcana, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), Sala do Concello de Mondariz (Pontevedra) e Café das Áncoras, Vilagarcía de Arousa (Pontevedra).
-2004: Hotel 'Puerta del Camino', Galería José Lorenzo (Santiago de Compostela)