Eduardo Vilariño Magdalena


Categoría: Avogado
Data de Nacemento: En 1868 (†† En 1916)
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Currículum

Entre 1898 e 1916 foi catedrático de Elementos de Dereito Natural na Universidade de Santiago de Compostela e entre 1904 e 1905 foi alcalde de Santiago de Compostela. Ademais, foi director da Sociedade Económica de Amigos del País de Santiago.

 Obras realizadas

Publicou as seguintes obras: La enseñanza del Derecho en las Universidades. Discurso inaugural del curso de 1909 a 1910 en la Universidad de Santiago de Compostela e La Filosofía del Derecho en la Universidad de Santiago (1807-1875).