Canuto Berea


Categoría: Músico
Data de Nacemento: 28 de xuño de 1836 (†24 de febreiro de 1891)
Lugar de Nacemento: A Coruña
 Currículum

Violinista e pianista, deu clases de música, dirixiu coros e orfeóns e en 1854 fundou o primeiro establecemento musical en Galicia. Foi segundo e primeiro director na compañía de ópera do Teatro Municipal da Coruña (1861-62) e do Teatro de Variedades (1863).

 Obras realizadas

Deu recitais por España, Portugal e incluso en América. Escribiu melodías galegas, himnos, marchas, etc. Entre as súas obras máis importantes están: La Alfonsina, La luna de hiel, Un suspiro, etc.

 Outros datos de interese

Foi nomeado académico correspondente da Real Academia de Belas Artes de San Fernando e presidente da Academia Provincial de Belas Artes da Coruña. Foi alcalde da Coruña, presidente da sección de Comercio da Cámara da Coruña, administrador e conselleiro do Banco de España e Crédito Gallego. Conseguiu a cruz de Carlos III coa obra La Alfonsina.