César Michelena Rebellón


Categoría: Poeta
 Currículum

Poeta lucense de Lugo, discípulo de Antón Noriega Varela e José María Pereda, seguiu aos seus Mestres, deixando escritos libros de poemas a mediados do pasado século, algún que conservamos con expresiva dedicatoria "Veinte sonetos", editado en imprenta Fojo de Vivero con Depósito Legal LU-132-1963, número de Rexistro 5453-63. Na década dos anos vinte, saíron dos tórculos desta imprenta libros de Noriega e "A Os Contos" de Pereda.
César Michelena dedica un soneto á Praia de Covas, á que acudían os gandes mestres das letras e as artes, os recordados José Antón Noriega, Pastor Díaz, Francisco Leal Ínsua, que chegou a dirixir o decano da prensa de Galicia o "Faro de Vigo", a súa esposa a laureada pintora Julia Minguillón ou aquel descoñecido pintor Otero, irmán da "Bella Otero", un bohemio que, no seu peregrinar por diversos lugares da rexión, asentouse en Verín instalando estudio na famosa rúa de Amaro Refojo.
Desa pléiade de ilustres fillos de Viveiro queda a herdanza que nos lega Michelena cun anaco dos seus retazos poéticos, como canto a ese recuncho para moitos lucenses íntimo e agradable, polas súas tradicións que se manteñen coas solemnidades da Semana Santa de interese turístico rexional.