Aurelia Balseiro García


Categoría: Museóloga e Directora do Museo Provincial de Lugo
Data de Nacemento: 3 de agosto de 1967
Lugar de Nacemento: O Vicedo (Lugo)
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Licenciada con grao en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago. Sección Historia da Arte. Especialidade de Museoloxía. 1985-1990

Cursos de Doutorado de Arqueoloxía. Departamento de Historia I. Fac. De Xeografía e Historia da USC. 1992

DEA. Investigadora especializada no eido da ourivería prerromana. (Recoñecemento da USC: Diploma de estudos avanzados). Liñas de investigación: o ouro e a ourivería antiga, historiografía do MPL.

Bolseira da USC para participación e estadías de investigación.

Formación pedagóxica complementaria: Curso de Adaptación Pedagóxica. (CAP), USC. 1991 e outros.

Asistencia a máis dun cento de xornadas, cursos e congresos.

Experiencia como documentalista e traballo no eido das publicacións institucionais e en audiovisuais.

Traballo na xestión sociocultural da Administración Local (provincia de Lugo) dende 1991.

Funcionaria, dende 1997, na Deputación Provincial de Lugo (praza de técnico de actividades socioculturais)

Conferencias impartidas relativas á Arqueoloxía do ouro, ao patrimonio cultural, aos camiños de Santiago en diversos foros tanto científicos como divulgativos.

Publicacións en revistas, periódicos, boletíns, actas de congresos… relativas aos dous temas devanditos e á prehistoria, arte, museos, arquitectura popular, historiografía, etc. Ademais dos textos institucionais das publicacións do MPL e colaboracións en obras colectivas externas.

Publicación de tres libros sobre ourivería castrexa (1994,2000 e 2013) e editora científica/coautora doutro colectivo (2018).

Comisariado, dirección e coordinación de exposicións temporais.

Membro de xurados de premios e concursos varios e directora do comité de redacción do Boletín do MPL.

Coordinación/organización de cursos, congresos, xornadas e/ou mesas redondas en temas varios relacionados co patrimonio cultural galego.

Vogal da Comisión Territorial de Patrimonio de Lugo ata 2017. (Xunta de Galicia)

Membro de diversas asociacións e colectivos culturais. Asesorías técnicas.

Membro de comités científicos e organizativos de congresos/simposios nacionais e internacionais e dirección/coordinación de diversas xornadas sobre o patrimonio cultural.

Titora do Programa de Prácticas Académicas Externas do alumnado da Facultade de Xeografía e Historia da USC.

Directora do Museo Provincial de Lugo dende outono do 2008. donde coordina os seus departamentos científicos e os programas de conservación, de coleccións (documentación e investigación) e de exposición da colección estable, realizando, asimismo, comisariados e/ou coordinación de exposicións temporais relacionadas co patrimonio moble ou retrospectivas de artistas contemporáneos.

 Obras realizadas

• El comentario de las obras de arte en El comentario de Texto. Edit. A Mariña. Burela 1992.

• El torques y la arracada, dos joyas arqueológicas de Burela. En La Voz de Galicia/A Mariña. 4/VII/1992

• Orfebrería prehistórica melidense en Boletín de Estudios Melidenses nº 7. 1992

• El torques de Burela en El Progreso 4/VI/1993

• Las pinturas de la antigua iglesia de Vila do Medio (Burela) en La Voz de Galicia / A Mariña. Xuño 1994

• Percorrido histórico-artístico polo Concello de Cervo (serie de 8 artigos) en La Voz de Galicia / A Mariña 1994

• Aproximación a la minería aurífera del Noroeste peninsular en Boletín do Museo Provincial de Lugo nº VI 1994 p. 159-170

• El oro prerromano en la provincia de Lugo. Deputación de Lugo. 1994

• Burela (Lugo) suplemento nº 43 da revista LVCVS. Deputación de Lugo. 1996 p.23-29

• Problemática del estudio de la orfebrería prehistórica del Noroeste peninsular. Actas del II Congreso de Arqueología Peninsular. Zamora 1996

• Tecnología del oro prerromana en el Noroeste peninsular en El oro y la orfebrería prehistórica de Galicia. Deputación de Lugo. 1996 p.41-54

• Aproximación a la orfebrería castrexa: El tesoro Bedoya. Actas del curso Ferrol Terra GalaicoRomana. Concello de Ferrol. 1997 p.49-68

• Imágenes de Santiago en El Progreso 8/XII/1997

• Iconografía del Apóstol Santiago en Galicia en Lucensia nº 17 (vol. VIII) Lugo 1998 p- 375-382

• As producións metálicas: a ourivería en Economía Galaico-romana. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. 1998

• Santiago en revista Semana Santa de Viveiro. 1999

• A igrexa da vila do Medio de Burela en revista “A Rula de Burela”. Setembro 1999

• Diademas áureas prerromanas. Análisis iconográfico y simbólico de la diadema de Ribadeo/Moñes. Deputación de Lugo. 2000

• El torques argénteo de Mondoñedo. Un producto foráneo. BMPL. 2000.

• A ourivería na Idade do Bronce. BMPL nº 11 (vol 1.)2003-2004

• Os cabozos. Convivencia de varias tipoloxías na parroquia de Suegos (O Vicedo, Lugo) BMPL nº 12 (vol 1.) 2005-2006

• Coordinación, documentación e textos da publicación anual da Deputación Provincial de Lugo: O Gaiteiro de Lugo dende 1997 ata 2007

• O Museo Provincial de Lugo. 75 anos de historia. En Actas do V Congreso Internacional do Camiño de Santiago. Unha revolución do pensamento 28-30 novembro 2008. Palas de Rei. Pp.51-68

• “Eloxio da realidade. A pintura como expresión poética” en Guerreiro. Aluguer de soños. MPL. Deputación de Lugo 2009

• Muestras escultóricas del arte provincial romano en el MPL. en Actas do XI Congreso Internacional de Mérida (maio 2009) xunto con póster científico divulgativo titulado de igual maneira.

• O/os diadema/s de Ribadeo no periódico El Progreso 25-VIII-09 e no semanario La Comarca del Eo o 29-VIII-09

• Bujados no suplemento cultural da Voz de Galicia. A Mariña. Marzo 2009

• “As inquedanzas de Hixinio” Hixinio Flores. Colección Ronsel. MPL. Deputación de Lugo. 2009 e folleto da exposición itinerante.

• Folleto exposición Lázare. Memorias 1994-2009. MPL Deputación de Lugo. 2009

• “Castelao no Museo Provincial de Lugo” en Castelao: a derradeira lección do mestre MPL. Deputación de Lugo. 2010

• O patrimonio arqueolóxico do MPL. Póster no VI Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos y Patrimonio. Toledo. 22-25 novembro 2010.

• “Materia, forma e cor” Pérez Porto. MPL. Deputación de Lugo. 2010 e folleto da exposición

• Un ceo de farrapos. Luís Moscardó. MPL. Deputación de Lugo. 2010

• Novidades museográficas do Museo Provincial de Lugo; Programación expositiva temporal do MPL; Castelao no Museo Provincial de Lugo; O Museo Provincial de Lugo e o Museo do Prado Artigos publicados en O Ollo público. Revista das artes nº 29, p.p.43-44; nº 30 p.p. 40;nº 31 p.33;nº 33p.p.39-40. respectivamente. Decembro 2009-2010.

• Renovación museográfica necesaria. Revista Trasluz nº 9 p.p.22-24. 2011

• A arracada de Suegos (Pol, Lugo) en Férvedes nº 7. pp. 161-166. 2 Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba (Lugo) 2011

• Arqueoloxía no Museo Provincial de Lugo (póster) en Férvedes nº 7 p.277 2 Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba (Lugo) 2011

• Prólogos catálogos de Manuel Fernández (Lolo); “soños en color feitos con terra” Xunta de Galicia. 2011 e Gonzalo Folgueira editados pola Casa de Galicia de Madrid.

• “Colmeiro” no catálogo Colmeiro. Paisaxe que sabe a pan. Círculo de las Artes de Lugo. Lugo.2012. p.17-18

• Blas Lourés. MPL. Deputación de Lugo. 2012 e folleto da exposición.

• “Testemuñas do pasado prehistórico de Burela: unha punta palmela”. El Progreso maio de 2012.

• “Torques de Viveiro” La Voz de Galicia xullo 2012

• O Museo Provincial de Lugo.Orixe e relacións coa Comisión Provincial de Monumentos Histórico Artísticos de Lugo e a protección do patrimonio. Lvcensia nº 45. (VOL.XXII) Lugo 2012 pp.317-332

• INTERNET: artigos de opinión en Galicia Dixital sobre artistas galegos: Blas Lourés, Colmeiro (2012), Tino Grandío (2013). www.galiciadigital.com

• Reseñas dos libros-catálogo do MPL: Blas Lourés e Instantes na memoria. Fotografías de Salvador Castro Freire en Libros. En Lvcensia nº 46 (VOL XXIII) p. 196 e 203-204

• “Pezas da cova mindoniense do Rei Cintolo custodiadas no Museo Provincial de Lugo”. La Voz de Galicia. Edición A Mariña. 29 de abril 2013 p. L4

• Folleto da exposición O Debuxo na arte galega contemporánea. MPL. Deputación de Lugo. 2013

• “O relevo de O Corgo. Un exemplo da plástica provincial romana no Museo de Lugo” CORGA nº 4 Revista Anual do Centro de Estudos do Corgo. 2013 pp. 6-13

• O torques de Burela. A xoia do noso patrimonio. Concello de Burela. 2013

• “O torques de Burela. A xoia do noso patrimonio”. La Voz de Galicia Edición A Mariña 7 xullo 2013 p. L5

• “O patrimonio arqueolóxico: Coeses” El Progreso 16 de xullo de 2013 páxina 4.

• “Estampa Popular Galega” (1). Colaboración en A Ribeira. O Dixital de Viveiro. Abril 2014.

• “Estampa Popular Galega” (2).

• “Lembrando a Manuel Bujados”. Agosto 2014

• Folleto informativo da exposición O gravado na arte galega contemporánea. Xuño 2014. MPL. Deputación de Lugo

• “Outra mostra da plástica galaico-romana en O Corgo: Os pés de Bergazo” CORGA nº 5 Revista Anual do Centro de Estudos do Corgo. 2014 pp. 56-67 D.L.: LU 149-2010 ISSN 2171-6013

• “O torques de Centroña (Pontedeume, A Coruña) na ourivería castrexa”nº 21 da revista eumesa de estudos Cátedra. Pontedeume. Monografía nº3. O torques de Centroña cen anos despois. Deputación de A Coruña. 2014 pp.39-56

• A colección de ourivería antiga no Museo Provincial de Lugo. La Voz de Galicia. Lugo. 15 de febreiro de 2015

• “Cara e cruz. O patrimonio numismático do Museo Provincial de Lugo” La Voz de Galicia A Mariña. 6/4/2015 L4

• “ ídem. La Voz de Galicia Lugo Provincia 7/4/2015 L8

• Museo de Arqueoloxía, Museo de Belas Artes ou Museo Provincial de Lugo. Orixe e formación das primeiras coleccións arqueolóxicas do MPL. (1932-1957). III Congreso de Arqueoloxía de Vilalba. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. 20-23 xullo 2015 Férvedes Vilalba (Lugo) Número 8 Año 2015 Pp.: 159 - 168 ISSN 1134-6787

• Restauración e nova ubicación dos mosaicos de Batitales do Museo Provincial de Lugo. Póster no III Congreso de Arqueoloxía de Vilalba. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba. 20-23 xullo 2015

• “Os ornitomorfos e a eternidade” artigo Voz de Galicia. A Mariña. 24/08/2015

• “Santiago xuño de 1990, Lugo setembro de 2015. A pulseira de prata do castro de San Xusto de Reposteira, Palas de Rei (Lugo)”. Edición especial con motivo da Iubilatio Raquel Casal García. Santiago, setembro de 2015

• “Un museo agradecido. Homenaxe do Museo Provincial de Lugo ás persoas e entidades que o fixeron posible” en Lucensia. nº 51 (vol. XXVI) pp.133-156. 2015

• “Historia dunha colección. Ricardo Blanco-Cicerón, Álvaro Gil Varela e a colección de ourivería antiga do Museo Provincial de Lugo”. Revista ADRA. Museo do Pobo Galego. nº 10 p.p. 51-64, 2015, Santiago de Compostela

• ALCORTA IRASTORZA, E.; BALSEIRO GARCÍA, A.; CARNERO VÁZQUEZ, O.;“As, maravedí, real y peseta. Un paseo por la colección numismática del Museo Provincial de Lugo” en Actas del XV Congreso Nacional de Numismática. Madrid MAN. Octubre 2014 Depósito Legal: M-36302-2016 ISBN: 978-84-89157-73-6 Editado por Paula Grañeda Miñón. Madrid 2016 pp. 125-142

• “La acuñación de la conquista romana del Noroeste: monedas de la Caetra” póster en Actas del XV Congreso Nacional de Numismática. Madrid MAN. Octubre 2014 Depósito Legal: M-36302-2016 ISBN: 978-84-89157-73-6 Editado por Paula Grañeda Miñón. Madrid 2016 pp.1349-1352

• Museo Provincial de Lugo no artigo sobre A Rede Museística Provincial. Revista Sermos Galiza 28/4/16 ano V sección A Fondo. Caderno de análise nº 139 páx.3

• “Un home e unha colección: o conxunto de ourivería antiga de Álvaro Gil Varela”. Revista dixital Lugo cultura dixital nº 0. Deputación de Lugo. UNED Lugo 2

• “O adorno e as xoias na cultura castrexa. Simbolismos e significados”. Especial O Castrexo. El Progreso 2/7/16 pp. 6-7

• “Unha misteriosa aspa decorada aparece no torques de Burela” El Progreso 17/10/16

• Revista Sermos Galiza /10/16

• Colaboración catálogo exposición de joyas de Oscar Rodríguez, (Viveiro) . Centrad. 2016

• Colaboración no libro: Homenaxe a Xosé Vizoso. Fillo predilecto de Mondoñedo 2017 p.120

• “Intrahistoria edilicia y museográfica del Museo Provincial de Lugo en el siglo XX”, no V Congreso Internacional  de Historia de la Arqueología. IV Jornadas de Historiografía. SEHA. MAN: Arqueología de los museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional Madrid. Museo Arqueológico Nacional 21-23 de marzo de 2017.

• Enrique Alcorta, Aurelia Balseiro e Mª Ofelia Carnero. Póster: “Creación y ampliaciones del Museo Provincial de Lugo en el s. XX. Su proyección social y  mediática”, no V Congreso Internacional  de Historia de la Arqueología. IV Jornadas de Historiografía. SEHA. MAN: Arqueología de los museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional Madrid. Museo Arqueológico Nacional 21-23 de marzo de 2017.

• Colaboración folleto “Heraldos del Encuentro. Homenaje al Cofrade vivariense” Xunta de Cofradías Semana Santa Viveiro (abril 2017)

• Artigo no Catálogo exposición Álvaro de la Vega. Xunta de Cofradías Semana Santa Viveiro (abril 2017)

• “Do pazo ao convento. Sedes do Museo Provincial de Lugo” El Progreso. Lugo. 2/7/17

• “O peiteado no cambio de era no Museo Provincial de Lugo” Especial Arde Lucus, El Progreso. Lugo 2/7/17

• Enrique Alcorta, Aurelia Balseiro e Mª Ofelia Carnero: “Mosaicos do Museo Provincial de Lugo” Póster no Encontro de Mosaicos Romanos. Fragmentos de um passado comum. VI Jornadas de Valorizaçao do mosaico romano. Coímbra (Portugal) 8/7/17.

• “La investigación arqueológica en el MPL. Proxecto de actuación en las colecciones de numismática y cultura material castrexa” Arkeologi Museoaren koadernoak. Los cuadernos del Arkeologi, 8 “La investigación en los museos” Actas del Seminario (2015). Diputacion Foral de Bizkaia.2017 pp. 57-68

• “O edificio do Museo Provincial de Lugo e os seus arquitectos. Durán-Loriga, Gómez Román, Pons Sorolla, Pérez Barja e González Trigo” en El Progreso. 2/9/2017 Lugo

• “A lenda de Dédalo e Pasifae representada no mosaico de romano de Armañá (Lugo)” en La Voz de Galicia A Mariña.

• “A moeda como fonte de información. Numismática no Museo Provincial de Lugo” en Lucensia, nº 55 (vol. XXVIII) pp.163-176 novembro 2017

• Recensión libro Ser visibles. Escoitar imaxes, retratar palabras. Edit. Tá en Artes (Lugo,2017) en Lucensia, nº 55 (vol. XXVIII) p.210 novembro 2017

• Texto catálogo exposición Ephemera de David Catá (2018), MPL. Deputación de Lugo.

• “Creación de la colección arqueológica del Museo Provincial de Lugo” (2017) en Boletín del Museo Arqueológico Nacional 35/2017 ISSN: 2341-3409 pp. 1545-1557. Madrid

• Balseiro García, Aurelia (2018): "Intrahistoria edilicia y museográfica del Museo Provincial de Lugo en el siglo XX", Actas del V Congreso Internacional de HIstoria de la Arqueología / IV Jornadas de Historiografía SEHA - MAN. Arqueología de los museos: 150 años de la creación del Museo Arqueológico Nacional. 21-23 de marzo de 2017. Edición de Andrés Carretero Pérez, Concha Papí Rodes (MAN) y Gonzalo Ruiz Zapatero (SEHA). Madrid: MInisterio de Educación, Cultura y Deporte, pp 85-100

• Colaboración no libro Juan Puchades Quilis. Mestre de artistas Homenaxe 2018. Edit.concello de Mondoñedo . coord. Antonio Reigosa e asoc. Tá en artes. P. 83

• Texto catálogo exposición de Puchades no Museo Provincial de Lugo. 2019

• “Teatro no convento de San Francisco” artigo en El Progreso, Lugo 27/3/2018

• Durán-Loriga Salgado y el pabellón de Galicia en la exposición Iberoamericana en Actas do I Congreso Internacional sobre la Exposición Iberoamericana de 1929. Universidade de Sevilla. 9-11 de maio de 2018 (no prelo)

• Elaboracion folla de sala, textos e contidos informativos da sala 8 de ourivería galega do Museo Provincial de Lugo

• BALSEIRO, ALCORTA (2018): “Melloras e novidades no claustro do Museo Provincial de Lugo” no BMPL nº 15 2012-2018 Deputación de Lugo pp.315-336

• BALSEIRO, ABRAIRA (2018): “Arracada da Agra dos Castros (Marcelle, Lugo)” BMPL nº 152012-2018 Deputación de Lugo pp.15-32

• A colección de ourivería antiga do Museo Provincial de Lugo, Deputación de Lugo, 2018 (coautora e editora científica)

• Pegadas esquecidas de Roma en Lucus Augusti con Alcorta, E. e Carnero, M.O. en Especial Arde Lucus, El Progreso 16/6/2019

• “Mecenados no Museo Provincial de Lugo: Antonio Fernández López” En revista LUCENSIA Nº 59 (vol. XXX) pp. 145-164 Lugo, decembro 2019

• A Deputación de Lugo na Exposición Iberoamericana de Sevilla de 1929 . Crónica: Noventa anos dun acontecemento de relevancia internacional en La Voz de Galicia luns 25 de maio de 2010, p.L4

• O pavillón de Galicia na exposición de 1929, unha obra con aires lucenses. Crónica: Noventa anos dun acontecemento de relevancia internacional lucenses en La Voz de Galicia luns 25 de maio de 2010,p. L5

• Coleccionismo privado e coleccións incorporadas aos fondos do Museo Provincial de Lugo: orixe e contexto Revista Lucensia nº 60 (vol.XXX) pp. 87-105 Lugo, maio2020

• “A colección medallística do Museo Provincial de Lugo” El Progreso 29/7/2020 pax. 39.