Aurelia Balseiro García


Categoría: Directora do Museo Provincial de Lugo
Data de Nacemento: 3 de agosto de 1967
Lugar de Nacemento: O Vicedo (Lugo)
Teléfono: 982242300
 Currículum

-Licenciada con grao en Xeografía e Historia pola Universidade de Santiago
coa especialidade de Museoloxía.
-Doutoranda en Arqueoloxía.
-Investigadora (recoñecemento USC) especializada no eido da ourivería prerromana.
-Bolseira da USC para participación e estadías de investigación.
-Formación pedagóxica complementaria (CAP e outros).
-Asistencia a un cento de xornadas, cursos e congresos.
-Experiencia como documentalista e traballo no eido das publicacións institucionais e en audiovisuais.
-Traballo no eido da xestión sociocultural da Administración Local dende 1991.
-Funcionaria coa praza de técnico de actividades socioculturais na Deputación Provincial de Lugo.
-Conferencias impartidas relativas á Arqueoloxía do ouro e ao camiño de Santiago en diversos foros.
-Publicacións en revistas, periódicos, boletíns, actas de congresos relativas aos dous temas devanditos e á prehistoria, arte, museos, arquitectura popular... Ademais dos textos institucionais das publicacións do MPL e colaboracións en obras colectivas externas.
-Publicación de dous libros sobre ourivería castrexa.
-Comisariado, dirección e coordinación de exposicións temporais.
-Membro de xurados de premios e concursos varios.
-Vogal da Comisión de Patrimonio de Lugo. (Xunta de Galicia)
-Directora do MPL dende outono do 2008.

 Obras realizadas

ESCAVACIÓNS ARQUEOLÓXICAS:

Castro de Barán (Paradela, Lugo). Director da escavación: Antonio Álvarez Núñez (julio - agosto 1991).

CONFERENCIAS IMPARTIDAS:

-1991: El comentario de las obras de arte en las II Jornadas sobre el comentario de texto, Burela (Lugo).
-Febreiro - maio 1992: La cultura castreña en las conferencias organizadas por la Casa da Administración de Sargadelos (Cervo, Lugo).
-Marzo 1992: El origen del fascismo en el Instituto de Bacharelato de Viveiro (Lugo).
-Xuño 1994: Arqueología del oro: tipología de la orfebrería antigua en el curso de verano de la Univ de Santiago “Arqueoloxía da península Ibérica”.
-Marzo 1995: Orfebrería antigua lucense en el Seminario de Estudos Terra de Viveiro.
-Xuño 1995: As xoias dos nosos devanceiros. Aproximación á colección de ourivería antiga do MPL nas Xornadas Pedagógicas do MPL.
-Xullo 1996: Aproximación á orfebrería castrexa: El Tesoro Bedoya no curso de verán “Ferrol Terra GalaicoRomana”.
-Setembro 1996: Problemática del estudio de la orfebrería prehistórica del Noroeste Peninsular no II Congreso de Arqueología Peninsular. Zamora.
-Decembro 1998: As producións metálicas: a ourivería en el Seminario de economía galaico-romana. Vilalba.
-1999: Los caminos de Santiago. Nos centros de F.P. de Burela; C.E.I.P. “Pedro Caselles Rollán” de Xove; “Vicente Casabella” de Ourol.
-2000: Santiago y la peregrinación. C.E.I.P. de Muras; Sta. Mª de O Valadouro; “Álvaro Cunqueiro Mora” de Mondoñedo; “Rosalía de Castro” de Pol; “José Luis Tabeada” de Carballedo; “Luis Díaz Moreno” de Baralla; Pobra de Brollón; Nadela, Lugo; Xermade e I.E.S. de A Pastoriza.
-2002: Santiago y las peregrinaciones. C.E.I.P. de San Miguel de Reinante de Barreiros; Lourenzá; Meira; Parga de Guitiriz; Friol;
Monterroso; Portomarín; “Frai Luis de Granada” de Sarria; Samos; Pantón.
-2008: O Museo Provincial de Lugo. 75 anos de historia. No V Congreso do Camiño de Santiago, Concello de Palas de Rei.
-Decembro 2008 – decembro 2011: Intervencións na revista oral do Museo Provincial de Lugo: O Pazo das Musas en edicións trimestrais.
-18 maio 2009 – 21 maio 2009: Muestras del arte provincial romano en el MPL no XI Congreso Internacional de Arte Romano Provincial (Mérida).
-2009: A didáctica no MPL. XVII Xornadas Pedagógicas do MPL.
-Xullo 2009: Ourivería antiga da Mariña lucense: A diadema de Ribadeo/Moñes nas Xornadas de Historia local de Ribadeo.
-Participación en mesas redondas de exposición e debate colectivo sobre temas como a arqueoloxía ou a arte contemporánea.
-1 maio 2010: O Museo Provincial de Lugo no camiño de Santiago organizado por Agaenci (Asociación Galega de Enfermería Científica), Deputación de Lugo.
-1 xuño 2010: Presente e futuro do MPL Xornadas Pedagóxicas do MPL. Museo de Lugo e CEFORE.
-30 novembro 2010: O MPL. Asociación de amigos dos museos de Galicia, A Coruña.
-11 decembro 2010: O MPL e o camiño de Santiago Encontro de Asoc. Amigos do camiño de Santiago (Lugo).
-2011: Comunicación sobre a arracada de Suegos. Congreso de Arqueoloxía de Vilalba.
-Visitas técnicas guiadas a exposicións temporais e colección permanente do MPL.
-31 xaneiro 2012: “O museo provincial de Lugo e a conservación do patrimonio” Conferencia sobre o Museo Provincial de Lugo no IES Perdouro de Burela.
-Xullo 2012: A Cultura Castrexa. Concello de Burela.
-Novembro 2012: “O patrimonio arqueolóxico galego: retos e necesidades”. Máster en Servizos Culturais. Facultade de Humanidades USC (Lugo).
-Decembro 2012: O ouro prerromano na Mariña Lucense: as xoias dos nosos devanceiros. Xornadas de Arqueoloxía do Concello de Mondoñedo.

PUBLICACIÓNS

-El comentario de las obras de arte en El comentario de Texto. Edit. A Mariña, Burela (1992).
-El torques y la arracada, dos joyas arqueológicas de Burela, en La Voz de Galicia / A Mariña (1992).
-Orfebrería prehistórica melidense en Boletín de Estudios Melidenses nº 7 (1992).
-El torques de Burela en El Progreso, 4 de junio de 1993.
-Las pinturas de la antigua iglesia de Vila do Medio (Burela) en La Voz de Galicia / A Mariña (xuño 1994).
-Percorrido histórico-artístico polo Concello de Cervo (serie de 8 artigos) en La Voz de Galicia / A Mariña (1994).
-Aproximación a la minería aurífera del Noroeste peninsular en Boletín do Museo Provincial de Lugo nº VI 1994 p. 159-170.
-El oro prerromano en la provincia de Lugo, Deputación de Lugo (1994).
-Burela (Lugo) suplemento nº 43 da revista LVCVS. Deputación de Lugo, p.23-29 (1996).
-Problemática del estudio de la orfebrería prehistórica del Noroeste peninsular. Actas del II Congreso de Arqueología Peninsular, Zamora (1996).
-Tecnología del oro prerromana en el Noroeste peninsular en El oro y la orfebrería prehistórica de Galicia, Deputación de Lugo, p.41-54 (1996).
-Aproximación a la orfebrería castrexa: El tesoro Bedoya. Actas del curso Ferrol Terra GalaicoRomana. Concello de Ferrol, p.49-68 (1997).
-Imágenes de Santiago en El Progreso 8/XII/1997 Iconografía del Apóstol Santiago en Galicia, Lucensia 17 (vol.VIII) Lugo.
p. 375-382 (1998).
-As produccións metálicas: a ourivería en Economía Galaico-romana. Museo de Prehistoria e Arqueoloxía de Vilalba (1998).
-Santiago en revista Semana Santa de Viveiro (1999).
-A igrexa da vila do Medio de Burela en revista “A Rula de Burela” (setembro 1999).
-Diademas áureas prerromanas. Análisis iconográfico y simbólico de la diadema de Ribadeo/Moñes, Deputación de Lugo (2000).
-El torques argénteo de Mondoñedo. Un producto foráneo. BMPL (2000).
-Colaboración na edición do libro de Sergio López Maseda: Lugo, unha provincia. Deputación Provincial de Lugo (2002).
-A ourivería na Idade do Bronce. BMPL nº 11, vol 1 (2003-2004).
-Os cabozos. Convivencia de varias tipoloxías na parroquia de Suegos (O Vicedo, Lugo) BMPL nº 12, vol. 1 (2005-2006).
-Textos e documentación do sitio web da Deputación Provincial de Lugo (Internet).
-Coordinación, documentación e textos da publicación anual da Deputación Provincial de Lugo: O Gaiteiro de Lugo dende 1997 ata 2007.
-O Museo Provincial de Lugo. 75 anos de historia. En Actas do V Congreso Internacional do Camiño de Santiago, Palas de Rei (2008).
-Artigo sobre o Vicedo no xornal El Progreso (2009).
-Artigo sobre Bujados no suplemento cultural da Voz de Galicia - A Mariña (marzo 2009).
-Muestras escultóricas del arte provincial romano en el MPL. en Actas do
XI Congreso Internacional de Mérida (maio 2009) xunto coa presentación dun póster científico divulgativo titulado de igual maneira.
-O/os diadema/s de Ribadeo no periódico El Progreso 25-VIII-09 e no semanario La Comarca del Eo o 29-VIII-09.
-Novidades museográficas do Museo Provincial de Lugo en O Ollo público. Revista das artes, nº 29 pp. 43-44 (decembro 2009).
-Numerosos prólogos, introducións e/ou presentacións nos catálogos de exposicións temporais do MPL dende 2008 ademais dos catálogos razoados dos fondos permanentes desa institución.
-O patrimonio arqueolóxico do MPL. Póster no VI Congreso Internacional de Musealización de Yacimientos y Patrimonio. Toledo (novembro 2010).
-Novidades museográficas do Museo Provincial de Lugo; Programación expositiva temporal do MPL; Castelao no Museo Provincial de Lugo; O Museo Provincial de Lugo e o Museo do Prado Artigos publicados en O Ollo público. Revista das artes, nº 29, pp. 43-44; 30 pp. 40; 31 p.33; pp. 39-40. Respectivamente.
-Renovación museográfica necesaria. Revista Trasluz, nº 9 pp. 22-24 (2001).
-A arracada de Suegos (Pol, Lugo) en Férvedes nº 7. pp. 161-166. 2 Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba – Lugo (2011).
-Arqueoloxía no Museo Provincial de Lugo (póster) en Férvedes nº 7 p. 277. 2 Congreso Internacional de Arqueoloxía de Vilalba – Lugo (2011).
-Colaboración con artigo en El Progreso, sección “El retrato” texto dedicado a Mónica Alonso (2 de xaneiro de 2011).
-Prólogos catálogos de Manuel Fernández (Lolo); “Soños en color feitos con terra” Xunta de Galicia, 2011 e Gonzalo Folgueira editados pola Casa de Galicia de Madrid.
-“Colmeiro” no catálogo Colmeiro. Paisaxe que sabe a pan, Círculo das Artes de Lugo, p. 17-18 (2012).
-“Testemuñas do pasado prehistórico de Burela: unha punta palmela”, El Progreso (2012).
-“Torques de Viveiro”, La Voz de Galicia (xullo 2012)-
-Museo Provincial de Lugo. Orixe e relacións coa Comisión Provincial de Monumentos Histórico-Artísticos de Lugo. Lvcensia nº 45. (VOL. XXII) Lugo,
pp. 317-332 (2012).

INTERNET:

Artigos de opinión en Galicia Dixital sobre artistas galegos: Blas Lourés, Colmeiro. www.galiciadigital.com (2012).

(No prelo) Melloras e novidades no claustro do Museo Provincial de Lugo BMPL, nº 15.

(No prelo) Arracada da Agra dos Castros (Marcelle, Lugo) BMPL, nº 15.

 Outros datos de interese