Ana Castro Liz


Categoría: Psicóloga
Data de Nacemento: 8 de xuño de 1972
Lugar de Nacemento: Lugo

Opinión
 Currículum

Gabinete de Psicoloxía-Psicoterapia privado desde 2002 ata a actualidade.
Colaboradora en diversos programas de TV Lugo (Localia) desde 2003 ata a actualidade e emisoras de Radio Galegas e El Progreso, redactando un artigo semanal na sección de sexoloxía desde maio de 2008.
 
Datos Académicos
Licenciada en Filosofía e Ciencias da Educación na sección de Psicoloxía, especialidade de Psicopatoloxía e Psicoterapéutica, Universidade de Santiago de Compostela (1997).
 
Titulacións e Especialidades
-Master en “Asesoramento e Orientación Familiar”, Universidade de Santiago de Compostela (1998-1999).
-Formación en Terapia Regresiva, Dr Brian Weiss, Centro de Estudios Superiores Terapia Regresiva (2003).
-Master en “Hipnose Clínica”, Asociación Internacional de Hipnose Clínica Experimental (AIHCE), 2004.
-Formación en Medicina Manual Etérica (Sintergética, de Jorge Carvajal), 2009-2010.
-Formador de Constelacións Familiares (Bert Hellinger por ECOS, Escola de Constelacións Sistémicas), 2009.

 Obras realizadas

Experiencia Docente
-Forem Galicia,  docente desde abril 2000 ata a actualidade.
-“Técnicas de Busca de Emprego” (plan FIP).                               
-“Sensibilización Mediambiental” (Plan FIP).
-“Formación Igualdade” (Plan FIP).
-“Innovación y Actualización Docente” (activos).
-“Dinámica de Grupos” (activos).
-Academia SYSTEM , “Técnicas Busca de Emprego” (1999).
-Auditoría Carlos Figueirido, “Técnicas Busca Emprego” (1999).
-Estudios Rafer, S.L., “Técnicas Busca de Emprego” (Plan FIP), 1999.
 
Experiencia Profesional
Áreas de Infancia, Adolescencia, Adultos e Terceira Idade
SIAD24: Asistencia Integral ó Maior (2007); Técnico Auxiliar en Xeriatría e Coidados Paliativos (2006); Atención Especializada a Enfermos de Alzheimer (2005) e Auxiliar de Axuda a Domicilio (2004).
ASFEM: Auxiliar de Axuda a Domicilio (2008); Atención á Infancia (2007); Obradoiro Memoria I (2004) e Obradoiro Memoria II (2004 – 2005).
Agrupación de Xordos de Lugo: “Orientación Familiar”. 1999-2000; Autoestima a mulleres xordas (1998-1999).
 
Tratamentos psicolóxicos e técnicas de intervención individual, grupal e familiar
 
-ASFEM, Proxecto sobre Multiculturalidade (autora da guía de conferencias en colexios), 2007.
-Concello de Portomarín, obradoiro de grupo: Habilidades Sociais e Comunicación (2005).
-ASFEM, Programa “Cuenta conmigo” (Obradoiros e cursos de autoestima, HHSS, Escola de Pais, Auxiliar de axuda a Domicilio, Auxiliar de Enfermería en Xeriatría (2001-2003).
 
Asistencia a pacientes agudos e programas de rehabilitación
-CRUZ ROJA, “Programa Atención a enfermos VIH-SIDA”, 2001-2002.
-Proxecto Home, Programa de Toxicomanías, 1999 (prácticas Master).
 
Actividades preventivas e promoción da saúde
 
-ASFEM, Atención a Persoas Discapacitadas (HHSS e Comunicación), 2005.
-Auxiliar de Enfermería en Xeriatría e Auxiliar de Axuda a Domicilio, 2003.
-Educación Familiar, Concello de Lugo, 1999 (prácticas Master).
-Programa en Familia, Consellería de Familia, 1999 (prácticas Master).
 
Outras Áreas
 
-Concello de Portomarín, Técnicas de Estudio (2003 e 2004).
-Academia Recatelo de Lugo, Técnicas de Estudio (1998).
-Colexio Público de Portomarín, Técnicas de Estudio (1998).
 
Formación Complementaria
Psicoloxía Clínica
-Xornadas de Tratamento do Estrés Postraumático Complexo en terapia con EMDR (2009). 
-Xornadas de Terapia de Supervivencia e Valoración Integral nos casos de Violencia de Xénero (2009).
-Monográfico sobre Intervención da dor con Hipnose Clínica, PSICOSOM (2005).
-Programa de Atención a Mulleres Vítimas de Violencia Doméstica, COP- GALICIA, desde 2004 á actualidade (pertencente ao grupo asistencial).
-Adestramento en Coucelling VIH-SIDA, F.E.G.A.S (2001).
-Obradoiro de Promoción de Hábitos Saudables e prevención de VIH/SIDA en mulleres privadas de liberdade, Instituto da muller (2001).
-V Xornadas de Formación para ONG´s, Glaxo Smith Kline (2001).
-Manexo de Trastornos Mentais, Centro ICA (1999).
-Prevención e Educación para a Saúde: Adiccións, Centro ICA (1999).
-Iniciación aos Servizos Sociais, FOREM (1998).
-A Prevención de Malos Tratos e Familia ante a Drogadición, Radio ECCA (1998).
-Educación para a Saúde I, Radio ECCA (1997-1998).
-Aux. Enfermería en Xeriatría, Consellería de Familia (1997).
-Habilidades do Terapeuta, Centro de Terapia de Conducta (1996).
 
Psicoloxía Infantil
-Logopedia, 2000- 2001, Universidade de Santiago de Compostela.
-Especialización en Estimulación Precoz, 1996-1997, Universidade de Santiago de Compostela e A.Ga.D.I.R.

 Outros datos de interese

Conferencias
-Docente no Master de Práctica Clínica e Saúde Mental organizado por AEPCCC durante o curso académico 2008-2009, impartindo o módulo Trastornos Sexuais (2009).
-Enfermidades Comúns na Muller, 2007, ASORLU.
-Prevención do Embarazo, 2007, ASORLU (agrupación de Xordos de Lugo).
-Educación dos Nosos Fillos II 2007, Outeiro de Rei (Lugo).
-Escola de Pais, “Educación dos nosos fillos” 2006, Lourenzá (Lugo).
-“Educación dos Nosos Fillos” 2006, Outeiro de Rei (Lugo).
-“Aprende a ser Feliz” e “Asesoramento e Orientación sobre a Sexualidade” en 2004, Agrupación de Xordos de Lugo.
-Xornadas sobre a Muller, Asociación AFFAMER de Foz (2002), “Trastornos alimentarios”,  “Drogodependencias”, “Menopausia”, “Malos tratos”, “Habilidades Sociais na Muller” e “Autoestima”.
-“Sexualidade na adolescencia. Riscos e prevención” (2000) e “Discapacidade e integración social”, Asociación Xuvenil San José de Lugo (2000).
-A Muller xorda e a súa autoestima, Agrupación de Xordos de Lugo (2000).
-1º-2º-3º Nivel de Linguaxe de Signos (1997-2000).