Agustín Pérez Bellas


Categoría: Arquitecto e pintor
Data de Nacemento: En 1927 (†En 1982)
Lugar de Nacemento: Vigo (Pontevedra)
 Currículum

Xa desde neno mostrou afección pola pintura e foi en Madrid, mentres realizaba os seus estudios de Arquitectura, onde empezou a realizar exposicións e a mostra-la súa obra. Ó longo de toda a súa vida compaxinou a súa carreira profesional como arquitecto coa pintura e a poesía. Casou coa pintora Mercedes Ruibal.

 Obras realizadas

Entre as súas obras máis importantes destacan a reforma do comercio Moya (xa desaparecido), a reforma da planta baixa do Círculo Mercantil, a clínica Fátima, o sanatorio Concheiro, etc.

 Outros datos de interese

Expuxo as súas obras en Madrid (en varias ocasións), en Moscova, Lisboa, París e Roma, onde entrou en contacto con pintores italianos e co poeta Rafael Alberti.