Xosé Manuel Martínez Oca


Categoría: Escritor
Data de Nacemento: 1 de xuño de 1942
Lugar de Nacemento: A Estrada
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Obras realizadas

Escribiu as seguintes novelas: Un ano e un día, A fuxida, Cavorcos, Beiramar, As florestas do Manuema, Diario de inverno e Todo o peso do ceo. É autor dos seguintes relatos: Os chapurros, A espada na auga, Detrás do silencio, Os culpables e Náufragos en terra. En narrativa xuvenil podemos destacar: Roi e os seus amigos e A cidade do vento (en colaboración con Inmaculada Pellicer) e para o teatro escribiu: O cazador de perdices, Os algareiros e Antroidada.

 Outros datos de interese

Obtivo o premio Modesto R. Figueirido de relato breve en 1978 e 1981 e o premio Blanco Amor de narrativa en 1983.