Xosé Figueiras


Categoría: Xerente de Cluster Libro
 Currículum

FORMACIÓN
-Solvay Business School (Bruxelas), 09/2003 – 07/2004.
- Master en Administración de Empresas.
-Universidade Católica de Lovaina – Instituto de Estudos Europeos, 09/2002 – 09/2003.
- Master en Estudos Europeos, (Mercado Europeo e Institucións Europeas).
-Universidade de Santiago de Compostela, 09/1994 – 07/1999.
- Ciencias Políticas e da Administración.

 Obras realizadas

EXPERIENCIA PROFESIONAL
Dende 08/2010
Xerente (Traballador a tempo completo, Executivo Senior (CEO, CFO, Presidente))
CLUSTER LIBRO, http://www.blogoteca.com/clustrlibro
Sector: Redacción e edición de textos
Organización sen ánimo de lucro, 1-10 empregados
-Desenvolvemento de plans operativos, novos proxectos e grupos de traballo, de acordo coas directrices establecidas polo comité estratéxico.
-Implicación das asociacións membros do clúster no desenvolvemento de proxectos conxuntos, de innovación, internacionalización, etc.
-Preparación de reunións do comité estratéxico e do comité de dirección.
-Asegurar a calidade dos proxectos impulsados polo clúster.
-Representación dos intereses do sector ante as administracións.
 
Dende 01/2008.
Director de Relacións Internacionais e Asuntos Europeos (Consello de administración, Executivo (VP, SVP, etc))
MÉTODO CONSULTORES LTD (Spain), http://www.metodoconsultores.com
Sector: Consultoría
Sociedade privada, 201-500 empregados
-Responsable de internacionalización e expansión.
-Coordinación de proxectos internacionais, proposta e preparación de programa de cooperación internacional, transfronteiriza, interrexional, etc.
-Cabildeo en organismos internacionais e asuntos europeos. Obtención de fondos e creación de novos partenariados internacionais. Apertura de novas empresas, busca de locais e persoal.
 
05/2007 – 01/2008
IT Business Developer Consulting (Consello de administración)
Tangent International Ltd (Reino Unido), http://www.tanint.com
Sector: Telecomunicacións
Sociedade privada, 201-500 empregados
Maio 2007 – Actualidade. Tangent International Ltd., IT Business Developer Consulting (Essex, Reino Unido).
-Responsable de Desenvolvemento Empresarial en Consultoría de Tecnoloxía da Información en Latinoamérica, España, Portugal, Francia e Norte de África.
-Transaccións, negociacións e dirección contable con grandes clientes en Europa.
 
01/2006 05/2007
Coordinador executivo de cooperación internacional (Traballador a tempo completo)
FGCS Internacional / IGADI (España), http://www.igadi.org/fondo
Sector: Investigación, 1-10 empregados
-Dirección e coordinación do servizo internacional.
-Promoción de vendas, prospección de novos mercados, organización de eventos, relacións públicas e ventas persoais.
-Desenvolvemento de novos negocios por medio de prospección e chamada en frío.
-Mantenemento web, mailing e artigos relacionados.
 
09/2004 – 12/2005
Coordinador executivo internacional (Traballador a tempo completo)
IGADI (Instituto Galego de Análises e Documentación Internacional) España, http://www.igadi.org
Sector: Consultoría empresarial, Consultoría de negocio
Sociedade privada, 1-10 empregados
-Departamento de Comunicación e Vendas. –Dirección de Comunicación e Inversión en Investigación. –Actividades promocionais en América do Sur (Bos Aires, Montevideo, Salvador de Bahía, etc).
 
06/2001 – 07/2002
Director de Atención ao Cliente e Organización de Eventos (Traballador a tempo completo, Profesional/con experiencia)
Wren’s Group (Reino Unido), http://www.sirchristopherwren.co.uk/default.aspx
Sector: Organización de eventos
Sociedade privada, 201-500 empregados
-Preparación de reunións para clientes importantes, Glaxo-Smithkline, BP, etc.
-Actividades relacionadas con atención ao cliente; chamadas telefónicas, reservas, queixas, etc.
 
08/2000 – 02/2001
Asistente ao departamento de Relacións Internacionais. Servizo Voluntario Europeo (Estudante en prácticas)
Concordia, http://www.concordia-association.org/
Sector: Organización non lucrativa, Organizacións Culturais
Organización sen ánimo de lucro, 11-50 empregados
-Comunicación con novos voluntarios europeos en Europa en diferentes idiomas.
-Actividades relacionadas con atención ao cliente; chamadas telefónicas, reservas, queixas, etc.
 
06/1999 – 10/1999
Asistente a director de vendas (Estudante en prácticas)
Sociedade Cooperativa FEIRACO, http://www.feiraco.es/
Sector: Alimentación
Sociedade privada, 201-500 empregados
En cargo de atención ao cliente, chamadas a clientes, loxística e fixación de prezos.

 

 Outros datos de interese

Idiomas: Español, inglés, francés, portugués, italiano, catalán e galego.