Xaquín Orlando Campo Freire


Pseudónimo:Xaquín de Roca
Data de Nacemento: 20 de maio de 1937
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

Opinión
 Currículum

Titulacións académicas:
Graduado Social. Universidade de Santiago.
ATS-DUE. Universidade de Santiago e UNED.
Experto Univ. Enfermería de Urxencias. Universidade Complutense. Madrid.
Experto Univ. Enfermería Comunitaria. Universidade Complutense. Madrid.
Diplomatura en Xerontoloxía Social. Universidade Complutense, Madrid.
Licenciatura en Estudos Eclesiásticos, Universidade Pontificia de Salamanca.
Licenciatura en Teoloxía Pastoral Sanitaria. Universidade “Camillianum”, Roma (2003-05).
Diplomatura en Pastoral da Saúde Aplicada, curso académico de 200 horas lectivas, 2007-2008, organizado conxuntamente polo Centro de Humanización da Saúde e Escolas Universitarias de Traballo Social e Educación Social Pere Tarrés, da Universitat Ramon Llull, Barcelona (2009).
Posgrao Universitario en Humanización, organizado conxuntamente polo Centro de Humanización da Saúde e Escolas Universitarias de Traballo Social e Educación Social Pere Tarrés, da Universitat Ramon Llull, Barcelona (2010-2011).

 Obras realizadas

Enfermeiro no SERGAS: UCI. Trauma. Urxencias. PAC. Fene.
Capelán de Residencia de Anciáns.
Animador Unidade de Promoción Social Pobo Xitano.
Animador en Cáritas.
Director do Centro Sociosanitario de Anciáns - Cáritas.
Director do Centro de Acompañamento e Relación de Axuda.
Director da Escola de Saúde e Centro de Escoita Activa.
Membro das Sociedades Española e Galega de Xeriatría.
Membro do consello de redacción da Revista “Encrucillada”.
Acompañamento espiritual.
Membro da Asociación de Escritores en Lingua Galega.
Participación en diversos Congresos: Paliativos, Alzheimer, Xeriatría, Urxencias, Acompañamento espiritual...
Animador de talleres para recuperar e mellorar a autoestima. Grupos de parroquias e no Centro Penitenciario de Teixeiro.

 Outros datos de interese

Publicacións: Escribiu “A viuvez na Pastoral da Saúde”, “Paulino, un médico solidario”, "... Y tu otro hermano? - Esstá en la cárcel" (tesina do Posgrao Universitario en Humanización), así como outros libros en colaboración con outros autores.
Ademais, escribe habitualmente artigos en diversos medios e participou con relatorios en diversos congresos.