Miguel Ángel González-Besada Piñeiro


Categoría: Avogado
Data de Nacemento: En 1969
Lugar de Nacemento: Vigo (Pontevedra)
 Currículum

Axente da Propiedade Inmobiliaria.
Avogado en exercicio.
Presidente do Círculo Cultural, Mercantil e Industrial de Vigo (2007-2011). Ata a data foi o presidente máis novo da historia do Mercantil de Vigo en 120 anos.
Primeiro Presidente da Fundación Coral Casablanca do Círculo Mercantil de Vigo.
http://www.circulomercantilvigo.com

 Outros datos de interese

Está casado e ten tres fillas.