Mercedes Rodríguez Moreda


Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

Licenciada en Dereito con Grao pola Universidade de Santiago de Compostela e premio extraordinario de licenciatura, é avogada desde 1995. En 1997, empeza a traballar como asesora xurídica da Organización de Produtores Pesqueiros de Lugo ata que en 1999 é nomeada directora-xerente da organización. Vogal do pleno do Consello Galego de Pesca e de diversas comisións sectoriais do mesmo, ten participado como experta en grupos de traballo da Unión Europea sobre a pesca do peixe espada e plans de recuperación do bacallau e da pescada. Así mesmo, colaborou como experta dos proxectos para irmandar a Unión Europea con Romanía e a Unión Europea con Bulgaria sobre pesca. No mesmo senso tamén en proxectos con Estonia e Lituania.