Marián Priego Rodríguez del Val


Categoría: Periodista Radiofónica
 Currículum

Diplomada en Dicción e Fonética.

 Obras realizadas

Xefa de Produción de Radio Vigo (SER).
Directora da Guía gastronómica (Programa de RadioVigo).
Actriz e directora de Dobraxe.

 Outros datos de interese

Membro da Asociación de Xornalistas de Turismo.