María Rubal Trigo


Categoría: Deseñadora gráfica
Correo electrónico: 
Formulario de contacto

   Cultura
 Currículum

-Formación Profesional Grao Superior Téxtil, Confección e Pel, Estilista Coordinador de Moda en GOYMAR (2007-2008).

-Master Arte e Comunicación, ACME Galicia, Centro de Formación Autorizado Apple (2007).

-Licenciada en Publicidade e Relacións Públicas, Escola Superior Marcelo Macías (2000-2003).

 Obras realizadas

-Deseñadora gráfica (2010 – act.): Studio Marabillarte. Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados.

-Infografista e maquetadora (2008 – act.): Xornal de Galicia. Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados.

-Artefinalista (2008): BAP & Conde. Servizos de publicidade.

-Deseñador web (2007-2008): La Opinión A Coruña.

-Maquetista (2007): Ediciones Hércules. Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados.

-Deseñadora Gráfica (2006 – 2007): Grafoplas del Noroeste, S.A. Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados.

-Deseñadora gráfica e publicitaria (2004 – 2006): La Opinión A Coruña. -Maquetista e infografista (2003): La Opinión A Coruña.

-Deseñadora publicitaria (2002): La Voz de Galicia. Edición, artes gráficas e reprodución de soportes gravados.