Mª Eva Ocampo Vigo


Categoría: Profesora de bacharelato e escritora
Lugar de Nacemento: Ferrol
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

-Licenciada en Xeografía e Historia (Sección Historia Antiga).

-Licenciada en Filoloxía Hispánica.

-Doutora en Filoloxía.

-Catedrática de Lengua e Literatura castelá en Bacharelato.

-Editora da Revista Bradomín. Revista de estudos sobre Ramón del Valle-Inclán e o seu tempo.

-Membro do “Instituto de Semiótica Teatral y Nuevas Tecnologías” da UNED en Madrid colaborando no proxecto de estudo da Reconstrución da vida escénica en España.

-Membro do Consello de redación da Revista Concepción Arenal. Ciencias e Humanidades.

-Membro do Consello de redación da Revista Labor Galega. Ferrol: Real Coro Toxos e Froles.

 Obras realizadas

Libros publicados:

-O mellor de Os poetas medievais da Ría de Vigo e Afonso X, O Sabio (Idade Media). La Voz de Galicia. Biblioteca Galega. 2010.

-O mellor de Manuel Murguía (1833-1923). La Voz de Galicia. Biblioteca Galega. 2010.

-O mellor de Antonio López Ferreiro (1837-1910). La Voz de Galicia. Biblioteca Galega. 2010.

-O mellor de Álvaro Cunqueiro (1911-1981). La Voz de Galicia. Biblioteca Galega. 2010.

-Os poemas que non podes deixar de coñecer 2. Deputación da Coruña. 2017.

 

Coautora de libros:

-Ilustres nas rúas de Ferrol. Ferrol: Concellería de Cultura do Concello. 1995.

-Rubia Barcia. Un intelectual no exilio. Ferrol: Liceo Rubia Barcia. 1995.

-Guías de lectura. Publicación coordinada por J.A. Ponte Far. Sada: Tambre. 1995.

-Homenaxe a Xosé Rubia Barcia. Ferrol: Concello de Ferrol. Cultura. 1997.

-Signa. Revista de la Asociación Española de Semiótica. Separata nº12: Ferrol, 1878-1915. 2000.

-Ferrol Xurídico. Ilustre Colexio de avogados de Ferrol. 2001 - Julio Cortázar. Actas das Primeiras xornadas literarias. Servicio de publicacións: Universidade da Coruña. 2003.

-La boda de Chon Recalde: Torrente Ballester y la sociedad ferrolana de posguerra. Ed. Ézaro, 2010.

-Manuel Pathiña. Deputación da Coruña. 2015.

-Memoria histórica del Barrio de la Magdalena. Ferrol: Embora. 2018.

-Ferrolanálisis. Revista do Clube de Prensa de Ferrol.

 

Coautora de unidades e vídeos didácticos:

-U.D.: Manuel Martínez Murguía (1833-1923). A Coruña: Deputación Provincial.

-U.D.: Concepción Arenal (1820-1893). Ferrol: Concellalía de Cultura do Concello (1993).

-U.D.: Gonzalo Torrente Ballester. Ferrol: Logrosa. Deputación Provincial. 1998.

-V.D. Gonzalo Torrente Ballester y su obra. Deputación Provincial. 1998.

-V.D.: Rosalía de Castro. Ferrol: Logrosa. Deputación Provincial. 1998.

-V.D.: Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Ferrol: Logrosa. Deputación Provincial. 1998.

-V.D.: Camilo José Cela. Ferrol: Logrosa. Deputación Provincial. 1998.

-U.D.: Ramón del Valle-Inclán: (1866-1936). Fundación Valle-Inclán, 2002.

 

Outras actividades:

-Membro do xurado do Premio de poesía Pérez Parallé (Fene) e do Premio de novela Rubia Barcia (Ferrol). Prelectora do Premio Torrente Ballester (A Coruña).

-Guionista do programa radiofónico "Los poetas en sus versos", en Cope-Ferrol, en 1984. Patrocinado por Caixa Galicia.

-Guionista do programa radiofónico "Letras en el aire", en Cope-Ferrol, en 1986. Patrocinado por Caixa Galicia.

-Guionista do programa radiofónico "Tertulia Joven", en Cope-Ferrol, en 1988, patrocinado por Caixa Galicia.

-Ponente e/ou conferenciante en universidades e foros culturais.