Luis Pérez Rodríguez


Birth Date: In 1945
Birth Place: Abelleira, Pontedeva (Orense)
 Curriculum

He took a degree in Philosophy, Romance Philology (Galician and Portuguese section) and Law. He retired as a teacher of Secondary Education. Nowadays he practises as a lawyer.

He is an expert on Eduardo Blanco-Amor. His books and lectures focus on Galician literature of emigration and exile.

 Work & Activities

These are some of his most important books:

-“Blanco Amor e os seus escritos periodísticos” (1993)

-Prologue, edition and study on “Quince cuentos de la ciudad” and “Un conto no ceo: os Nonnatos” (1993).

-“O teatro de Blanco Amor” (1993)

-Prologue, edition, study and translation for “Catro obras inéditas do teatro de Blanco-Amor” (1993)

-Prologue, edition and study on “Proceso en Jacobusland” by E. Blanco-Amor (1990)

-“Os guións cinematográficos de Eduardo Blanco-Amor” (1994)

-“Breve historia do teatro galego na Arxentina” (1991)

-“O teatro na Galicia exterior” (1997)

-“Fernando Iglesias, «Tacholas», un actor auriense na Galicia ideal” (1996)

-Edición y estudio de “As bágoas do demo de Ramón Valenzuela” (1996)

-“O Pórtico poético dos Seis poemas galegos de F. García Lorca”, 3ª ed. (2011).