Luís Carrera Pásaro


Categoría: Economista
Data de Nacemento: 1949 († 8 de febreiro de 2014)
Lugar de Nacemento: Castro de Rey (Lugo)
 Currículum

Licenciado en Ciencias Políticas, Económicas e Comerciais pola Universidade Complutense de Madrid.

Diplomado en Alta Dirección de Empresas polo Instituto de Estudios Superiores da Empresa Universidade de Navarra.

Diplomado en Sistema Fiscal pola Escola de Economía da Universidade Autónoma de Madrid.

Estudios de Técnico Publicitario na Escola Oficial de Publicidade de Madrid.

Diplomado en Financiamento e Tesourería pola Escola de Economía da Universidade Autónoma de Madrid.

Diversos cursos de especialización en temas comerciais, de riscos... da área bancaria.

Varias conferencias e publicacións sobre temas económicos e financeiros.

 Obras realizadas

Outubro 2000: Caixanova - Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Xulio 2000: Caixanova - Caixa de Aforros de Vigo, Ourense e Pontevedra.

Agosto 1999: Caixavigo e Ourense: Director Xeral Adxunto.

1989-1999: Caixa Ourense: Director Xeral.

1987-1989: Grupo INI: Presidente-Director Xeral da Sociedade para o Desenvolvemento Industrial de Extremadura, S.A. (Sodiex).

1982-1987: Caja de Ahorros de Extremadura.

1983-1987: Subdirector-Xefe de Inversións e Servicios Centralizados.

1982-1983: Subdirector Provincial de Badajoz.

1977-1982: Banca Mas Sardá (Grupo BBV).

1979-1982: Director Operativo e Subdirector de Zona Xeral (Oficinas non situadas en Cataluña).

1977-1979: Subdirector-Interventor O.P. Madrid.

1971-1977: Banco Hispano Americano.

1975-1977: Subdirector Subcentral Barcelona.

1973-1975.-Interventor Subcentral Barcelona.

1972-1973: Xefe Control Interno A Coruña.

1971-1972: Bolseiro en Formación.

 Outros datos de interese

Elixido "Lucense do Ano 1990", "Dirixente do Ano 1990" e "Galego do mes" en decembro 1991.