José Antonio Fernández de Rota y Monter


Categoría: Antropólogo e escritor
Lugar de Nacemento: Madrid
Teléfono: 981233647
Fax: 981337430
Correo electrónico: 
Formulario de contacto
 Currículum

-Catedrático de Antropoloxía Social da Universidade da Coruña onde desenvolveu os cargos de Decano da Facultade de Humanidades e actualmente director do Parlamento de Humanidades. -É académico correspondente da Real Academia Española de Ciencias Morais e Políticas. É membro do Comité Científico do Instituto Internacional Transcultura para o estudio recíproco das civilizacións con sede en París. Membro da Comisión de Antropoloxía do Consello da Cultura Galega. -Realizou traballo de campo antropolóxico sobre todo en Galicia e zonas limítrofes, tanto nas zonas rurais como en ambiente urbano. Tamén en Bruxelas (fillos de emigrantes españois) e Estados Unidos.

 Obras realizadas

Entre os seus temas de investigación destacan: -Cosmoloxía popular na ruralía galega: espacio e tempo. -Antropoloxía histórica. -Economía cultural do desenvolvemento. -Implicacións sociais do patrimonio. -Identidade, cultura e nacionalismo. -Tradición e cambio social. -Antropoloxía da cidade: Dinámicas cidadás. -Inmigración e cultura. -Etnografía dos antropólogos americanos. -Antropología de un viejo paisaje gallego. CSI-Siglo XXI, Madrid, 1984. -Gallegos ante un espejo. Imaginación antropológica en la historia. Edicións do Castro, Sada, 1987. -(Dir) Nos lindeiros da Galeguidade. Consello da Cultura Galega, Santiago. 1990. -(Dir) Espacio y vida en la ciudad gallega. Servicio de publicacións Universidade da Coruña, 1992. -Los protagonistas de la economía básica. La vanguardia ganadera y la casa en el Este de la provincia de A Coruña. Deputación da Coruña, 1998. -Betanzos frente a su historia. Sociedad y patrimonio. Fundación Caixa Galicia. (en prensa). Organizou numerosos simposios científicos internacionais froito dos que xurdiu a publicación de diferentes obras colectivas entre as que destacan: Lengua y cultura. Ediciós do Castro, 1987. E no servicio de publicacións da Universidade da Coruña: Rito y misterio (1991). Etnicidad y violencia (1996). Las diferentes caras de España (1997). Antropología de la transmisión hereditaria (1999). Publicou en obras colectivas e revistas especializadas 65 artigos en español, galego, inglés, francés, alemán, italiano e chino.